Vzory zdarma

První upomínka zdarma ke stažení

Vzor obchodního dopisu “první upomínka” bude zejména vhodný pro všechny podnikatele, živnostníky a právní osoby, které mají vůči svým obchodním partnerům pohledávky za dodané zboží či služby. První upomínka se totiž používá k upozornění na neuhrazenou fakturu s prošlou lhůtou splatnosti.

Náležitosti první upomínky

Forma

Písemná forma

Nutné náležitosti

  • označení obou stran (dlužník, věřitel)
  • označení, že jde o první upomínku
  • údaje o faktuře, která je po splatnosti
  • informace o termínu splatnosti a celkové dlužné částce
  • výše penále a výše dodatečných nákladů
  • nový termín splatnosti
  • podpis

Kam doručit

První upomínka se zasílá poštou doporučeně na adresu odběratele nezaplaceného zboží či služeb.

Doporučení k první upomínce

Na začátku dopisu je vhodné připomenout o jaké faktuře je řeč, datum její splatnosti a celková pohledávaná částka.

Pro případ omylu je vhodné připsat i omluvu, pokud odběratel dlužnou částku již uhradil.

Právní náležitosti

Každý, komu jsou dluženy peníze, má právo na splnění pohledávky podle č. 89/2012 Sb., § 1721) a zároveň uplatní právo na úroky z prodlení podle č. 89/2012 Sb., § 1970).

Vzor dopisu první upomínka je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Firma s. r. o.
Vinohradská 2488/49
120 00 Praha 2

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2
IČO 088621805146
DIČ CZ234502081165

Praha 9. května 2021

První upomínka

Vážený pane Novotný,

při kontrole účetních dokladů jsme zjistili, že nám doposud nebyla uhrazena faktura č. 13/2021 ze dne 10. 4. 2021 za dodané akumulátory, splatná ke dni 30. 4. 2021.

Věříme, že se jedná pouze o nedorozumění a žádáme o úhradu v co nejbližším termínu. Pokud již byla platba uskutečněna, žádáme o uvědomění obratem.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jan Novák
vedoucí finanční účtárny

Vzor “První upomínka” zdarma ke stažení

Ukázku první upomínky si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma první upomínku

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti První upomínka

Diskuze První upomínka