, První upomínka 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

První upomínka zdarma ke stažení

Vzor obchodního dopisu první upomínka bude zejména vhodný pro všechny podnikatele, živnostníky a právní osoby, které mají vůči svým obchodním partnerům pohledávky za dodané zboží či služby. První upomínka se totiž používá k upozornění na neuhrazenou fakturu s prošlou lhůtou splatnosti.

Na začátku dopisu je vhodné připomenout o jaké faktuře je řeč, datum její splatnosti a celková pohledávaná částka. Spolu s tím nezapomeňte uvést případné navýšení této částky o penále a náklady spojené s odesláním této upomínky a nové datum splatnosti. Pro případ omylu je vhodné připsat i omluvu, pokud odběratel dlužnou částku již uhradil.

Vzor dopisu první upomínka je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Firma s. r. o.
Vinohradská 2488/49
120 00 Praha 2

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2
IČO 088621805146
DIČ CZ234502081165

Praha 9. května 2019

První upomínka

Vážený pane Novotný,

při kontrole účetních dokladů jsme zjistili, že nám doposud nebyla uhrazena faktura č. 13/2019 ze dne 10. 4. 2019 za dodané akumulátory, splatná ke dni 30. 4. 2019.

Věříme, že se jedná pouze o nedorozumění a žádáme o úhradu v co nejbližším termínu. Pokud již byla platba uskutečněna, žádáme o uvědomění obratem.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jan Novák
vedoucí finanční účtárny

Vzor “První upomínka” zdarma ke stažení

Ukázku první upomínky si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma první upomínku

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti První upomínka

Diskuze První upomínka