První upomínka

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor obchodního dopisu “první upomínka” bude zejména vhodný pro všechny podnikatele, živnostníky a právní osoby, které mají vůči svým obchodním partnerům pohledávky za dodané zboží či služby. První upomínka se totiž používá k upozornění na neuhrazenou fakturu s prošlou lhůtou splatnosti.

Náležitosti první upomínky

Forma

Písemná forma

Nutné náležitosti

  • označení obou stran (dlužník, věřitel)
  • označení, že jde o první upomínku
  • údaje o faktuře, která je po splatnosti
  • informace o termínu splatnosti a celkové dlužné částce
  • výše penále a výše dodatečných nákladů
  • nový termín splatnosti
  • podpis

Kam doručit

První upomínka se zasílá poštou doporučeně na adresu odběratele nezaplaceného zboží či služeb.

Doporučení k první upomínce

Na začátku dopisu je vhodné připomenout o jaké faktuře je řeč, datum její splatnosti a celková pohledávaná částka.

Pro případ omylu je vhodné připsat i omluvu, pokud odběratel dlužnou částku již uhradil.

Právní náležitosti

Každý, komu jsou dluženy peníze, má právo na splnění pohledávky podle č. 89/2012 Sb., § 1721) a zároveň uplatní právo na úroky z prodlení podle č. 89/2012 Sb., § 1970).

Vzor dopisu první upomínka je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Firma s. r. o.
Vinohradská 2488/49
120 00 Praha 2

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2
IČO 088621805146
DIČ CZ234502081165

Praha 15. září 2024

První upomínka

Vážený pane Novotný,

při kontrole účetních dokladů jsme zjistili, že nám doposud nebyla uhrazena faktura č. 13/2023 ze dne 20. prosince 2023 za dodané akumulátory, splatná ke dni 19. ledna 2024.

Věříme, že se jedná pouze o nedorozumění a žádáme o úhradu v co nejbližším termínu. Pokud již byla platba uskutečněna, žádáme o uvědomění obratem.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jan Novák
vedoucí finanční účtárny

Vzor “První upomínka” zdarma ke stažení

Ukázku první upomínky si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma první upomínku


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie půjčky a dluhy


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás