Vzory zdarma

Druhá upomínka zdarma ke stažení

Vzor obchodního dopisu “druhá upomínka” bude zejména vhodný pro všechny podnikatele, živnostníky a právní osoby, které mají vůči svým obchodním partnerům pohledávky za dodané zboží či služby, přičemž tito dlužníci nezareagovali na první upomínku. Druhá, důraznější, upomínka se totiž používá k upozornění na neuhrazenou fakturu s prošlou lhůtou splatnosti.

Náležitosti druhé upomínky

Forma

Písemná forma

Nutné náležitosti

  • označení obou stran (dlužník, věřitel)
  • označení, že jde o druhou upomínku
  • údaje o faktuře, která je po splatnosti
  • informace o termínu splatnosti a celkové dlužné částce
  • výše penále a výše dodatečných nákladů
  • nový termín splatnosti (do tří dnů)
  • podpis

Kam doručit

Druhá upomínka se zasílá poštou doporučeně na adresu odběratele nezaplaceného zboží či služeb.

Doporučení k druhé upomínce

Na začátku dopisu je vhodné připomenout o jaké faktuře je řeč, datum její splatnosti a celková pohledávaná částka.

Pro případ omylu je vhodné připsat i omluvu, pokud odběratel dlužnou částku již uhradil.

Druhá upomínka by měla být oproti té první mnohem důraznější a na konci by měla obsahovat i nastínění dalších skutečnosti (například předání celé věci právnímu oddělení) v případě, že dlužník částku v požadovaném termínu neuhradí.

Právní náležitosti

Každý, komu jsou dluženy peníze, má právo na splnění pohledávky podle č. 89/2012 Sb., § 1721) a zároveň uplatní právo na úroky z prodlení podle č. 89/2012 Sb., § 1970).

Náhled vzoru druhé upomínky

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Skrblik-0201
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Praha 9. května 2021

Druhá upomínka uhrazení faktury

Vážení,

do dnešního dne jsme neobdrželi odpověď na náš dopis ze dne 5. dubna 2021 zn. 065/2021/R, ve kterém jsme upozorňovali na skutečnost, že zřejmě došlo k chybě při proplácení faktury č. 27861/2021 ze dne 12. března 2021 na částku 124 861 Kč za odebrané palubky.

Do dnešního dne nebyla tato částka uhrazena, žádáme Vás tímto o sdělení obratem, zda a kdy jste ochotni dlužnou částku uhradit. V případě, že odpověď neobdržíme, budeme nuceni předat celou záležitost našemu právnímu oddělení.

Rádi bychom Vám rovněž připomněli, že takovéto jednání poškozuje Vaše dobré jméno a nepřispívá k dobrým obchodním vztahům.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
vedoucí finanční účtárny

Vzor “Druhá upomínka” zdarma ke stažení

Vzor dopisu druhá upomínka je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma vzor druhé upomínky

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Druhá upomínka

Diskuze Druhá upomínka