Dlužní úpis a potvrzenka

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor dlužního úpisu pomůže všem, kteří mají ve smyslu napsat prohlášení o dluhu vystavený dlužníkem – a to v případě, kdy je dohodnut termín vrácení dlužné částky půjčené bez úroků. Dlužní úpis je de facto potvrzením o uzavření smlouvy o půjčce.

Náležitosti dlužního úpisu

Forma

Písemná forma

Nutné náležitosti

  • označení, že jde dlužní úpis
  • jednoznačné označení půjčitele a vypůjčitele (u obou by neměla chybět adresa trvalého bydliště a rodné číslo)
  • termín vrácení dlužné částky
  • dlužná částka samotná
  • datum a místo sepsání dokumentu
  • podpisy obou stran

Kam doručit

Dlužní úpis zůstavá u svého majitele

Doporučení u dlužního úpisu

Náležitostí vypsané výše je potřeba vždy dodržet, jinak je dokument neplatný.

Právní náležitosti

Dlužní úpis upravuje nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., paragraf 1952

Náhled vzoru dlužní úpis a potvrzenka

Dlužní úpis

Tímto prohlášením potvrzuji, že jsem od svého kolegy Miroslava Novotného (r. č. 032132/1234, bytem Palackého náměstí 36, 110 00 Praha 1) převzal půjčku v částce Kč 25 000 (slovy Dvacetpěttisíc korun českých), kterou využiji na opravu osobního automobilu Škoda Octavia.

Celou dlužnou částku se zavazuji splatit v měsíčních intervalech po Kč 5000 (slovy Pěttisíc korun českých). Splátky budou probíhat od měsíce června 2024 do listopadu 2024.

Kostelec nad Orlicí 18. května 2024

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 PRAHA 2

Potvrzenka

Potvrzuji, že jsem dnes obdržel od pana Jana Nováka (r. č. 078978/4567), bytem Komenského 3190, 110 00 Praha 1 za prodej starožitné jídelny částku Kč 78 000,– (slovy Sedmdesátosmtisíc korun českých).

Kostelec nad Orlicí 17. června 2024

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2

Vzor “Dlužní úpis a potvrzenka” zdarma ke stažení

Vzor dlužního úpisu a potvrzenky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma dlužní úpis a potvrzenku


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie půjčky a dluhy


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás