Vzory zdarma

Dlužní úpis a potvrzenka zdarma ke stažení

Vzor dlužního úpisu pomůže všem, kteří mají ve smyslu napsat prohlášení o dluhu vystavený dlužníkem – a to v případě, kdy je dohodnut termín vrácení dlužné částky půjčené bez úroků. Dlužní úpis je de facto potvrzením o uzavření smlouvy o půjčce.

Náležitosti dlužního úpisu

Forma

Písemná forma

Nutné náležitosti

  • označení, že jde dlužní úpis
  • jednoznačné označení půjčitele a vypůjčitele (u obou by neměla chybět adresa trvalého bydliště a rodné číslo)
  • termín vrácení dlužné částky
  • dlužná částka samotná
  • datum a místo sepsání dokumentu
  • podpisy obou stran

Kam doručit

Dlužní úpis zůstavá u svého majitele

Doporučení u dlužního úpisu

Náležitostí vypsané výše je potřeba vždy dodržet, jinak je dokument neplatný.

Právní náležitosti

Dlužní úpis upravuje nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., paragraf 1952

Náhled vzoru dlužní úpis a potvrzenka

Dlužní úpis

Tímto prohlášením potvrzuji, že jsem od svého kolegy Miroslava Novotného (r. č. 032132/1234, bytem Palackého náměstí 36, 110 00 Praha 1) převzal půjčku v částce Kč 25 000 (slovy Dvacetpěttisíc korun českých), kterou využiji na opravu osobního automobilu Škoda Octavia.

Celou dlužnou částku se zavazuji splatit v měsíčních intervalech po Kč 5000 (slovy Pěttisíc korun českých). Splátky budou probíhat od měsíce května 2021 do září [budouci-rok].

Kostelec nad Orlicí 25. dubna 2021

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 PRAHA 2

Potvrzenka

Potvrzuji, že jsem dnes obdržel od pana Jana Nováka (r. č. 078978/4567), bytem Komenského 3190, 110 00 Praha 1 za prodej starožitné jídelny částku Kč 78 000,– (slovy Sedmdesátosmtisíc korun českých).

Kostelec nad Orlicí 25. května 2021

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2

Vzor “Dlužní úpis a potvrzenka” zdarma ke stažení

Vzor dlužního úpisu a potvrzenky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma dlužní úpis a potvrzenku

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Dlužní úpis a potvrzenka

Diskuze Dlužní úpis a potvrzenka