Potvrzenka

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Formulář potvrzenka slouží například jako stvrzení přijetí zapůjčených finančních prostředků od dlužníka. Stvrzenka by měla obsahovat přesnou a jednoznačnou identifikaci obou stran, výši splátky a datum.

Potvrzenka může vypadat třeba takto: Potvrzuji, že jsem přijal od Jany Vzorové, rodné číslo 891234/5678, bytem Seifertova 2138, 500 02 Hradec Králové, 2. splátku dluhu ve výši 10 000 Kč, slovy Deset tisíc korun českých, podle dlužního úpisu sepsaného dne 21. dubna 2024.

Náležitosti potvrzenky

Potvrzenku nejčastěji vystavuje věřitel a slouží jako potvrzení o vrácení finančních prostředků od dlužníka.

Forma potvrzenky

Potvrzenku je nutné vystavit písemně. Lze využít formulář nebo napsat volně.

Nutné náležitosti

  • jednoznačná identifikace obou stran (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého byliště, číslo OP, RČ)
  • důvod platby
  • výši platby (splátky)
  • místo a datum vyhotovení

Na co si dát pozor

Aby byla potvrzenka platná, musí být podepsána oběma stranami.

Náhled vzoru potvrzenky

Potvrzenka

Potvrzuji, že jsem přijal od Jany Vzorové, rodné číslo 891234/5678, bytem Seifertova 2138, 500 02 Hradec Králové, 2. splátku dluhu ve výši 10 000 Kč, slovy Desettisíc korun českých, podle dlužního úpisu sepsaného dne 21. dubna 2024.

V Praze 21. května 2024

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
r. č. 902123/9876
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2

Vzor “Potvrzenka” zdarma ke stažení

Vzor potvrzenky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma potvrzenku


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie půjčky a dluhy


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás