Vzory zdarma

Potvrzenka zdarma ke stažení

Formulář potvrzenka slouží například jako stvrzení přijetí zapůjčených finančních prostředků od dlužníka. Stvrzenka by měla obsahovat přesnou a jednoznačnou identifikaci obou stran, výši splátky a datum.

Potvrzenka může vypadat třeba takto: Potvrzuji, že jsem přijal od Jany Vzorové, rodné číslo 891234/5678, bytem Seifertova 2138, 500 02 Hradec Králové, 2. splátku dluhu ve výši 10 000 Kč, slovy Deset tisíc korun českých, podle dlužního úpisu sepsaného dne 1. ledna 2021.

Náležitosti potvrzenky

Potvrzenku nejčastěji vystavuje věřitel a slouží jako potvrzení o vrácení finančních prostředků od dlužníka.

Forma potvrzenky

Potvrzenku je nutné vystavit písemně. Lze využít formulář nebo napsat volně.

Nutné náležitosti

  • jednoznačná identifikace obou stran (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého byliště, číslo OP, RČ)
  • důvod platby
  • výši platby (splátky)
  • místo a datum vyhotovení

Na co si dát pozor

Aby byla potvrzenka platná, musí být podepsána oběma stranami.

Náhled vzoru potvrzenky

Potvrzenka

Potvrzuji, že jsem přijal od Jany Vzorové, rodné číslo 891234/5678, bytem Seifertova 2138, 500 02 Hradec Králové, 2. splátku dluhu ve výši 10 000 Kč, slovy Desettisíc korun českých, podle dlužního úpisu sepsaného dne 1. ledna 2021.

V Praze 1. března 2021

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
r. č. 902123/9876
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2

Vzor “Potvrzenka” zdarma ke stažení

Vzor potvrzenky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma potvrzenku

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Potvrzenka

Diskuze Potvrzenka