, Převedení na jinou práci z organizačních důvodů

Vzory zdarma

Převedení na jinou práci z organizačních důvodů zdarma ke stažení

Vzor obchodního dopisu převedení na jinou práci z organizačních důvodů slouží zaměstnavateli, když musí z určitých důvodů převést svého zaměstnance na jinou pracovní pozici. K tomu má právo a zaměstnavatel toho využívá například v případech, kdy část jeho provozu poškodí živelní pohroma.

Oznámení o převedení na jinou práci z organizačních důvodů má formu doporučeného dopisu, který je v dostatečném předstihu zaslán zaměstnanci. Dopis by měl obsahovat informace od kdy, kam, proč a na jak dlouho bude zaměstnanec převeden, stejně tak, jako důvody převedení a náplň práce zaměstnance.

Náhled vzoru převedení na jinou práci z organizačních důvodů

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Skrblík/0218
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Praha 3. března 2018

Převedení zaměstnance z důvodu živelné pohromy

Vážený pane Vzore,

Vzhledem k prostojům, které byly způsobeny statickým narušením středu svařovny v důsledku pádu stromu při nedávné noční bouři, Vás od 5. března 2018 přeřazujeme na přechodnou dobu do údržbářské dílny.

Jako náhradní práci budete za dosavadních platových podmínek vykonávat pomocné dělnické práce. Jakmile bude závada odstraněna, což by si podle názoru odborníků nemělo vyžádat dobu delší než 6 týdnů, budete přeřazen zpět na své původní pracoviště k výkonu kvalifikovaných svářečských prací.

Doufáme, že to chápete a přijmete s pochopením.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
osobní referent

Vzor “Převedení na jinou práci z organizačních důvodů” zdarma ke stažení

Vzor objednávky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma vzor převedení na jinou práci z organizačních důvodů

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Převedení na jinou práci z organizačních důvodů

Vaše emailová adresa zůstane utajena. Urážlivé nebo nicneříkající komentáře rovnou mažeme. :-)

Diskuze Převedení na jinou práci z organizačních důvodů