Převedení na jinou práci z organizačních důvodů

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor obchodního dopisu převedení na jinou práci z organizačních důvodů slouží zaměstnavateli, když musí z určitých důvodů převést svého zaměstnance na jinou pracovní pozici. K tomu má právo a zaměstnavatel toho využívá například v případech, kdy část jeho provozu poškodí živelní pohroma.

Oznámení o převedení na jinou práci z organizačních důvodů má formu doporučeného dopisu, který je v dostatečném předstihu zaslán zaměstnanci. Dopis by měl obsahovat informace od kdy, kam, proč a na jak dlouho bude zaměstnanec převeden, stejně tak, jako důvody převedení a náplň práce zaměstnance.

Náležitosti převedení na jinou práci z organizačních důvodů

Zaměstnavatel má právo převést zaměstnance na jinou pracovní pozici například z důvodu živelné pohromy.

Forma písemnosti

Převedení je psáno formou obecného obchodního dopisu.

Nutné náležitosti

V záhlaví je uvedeno jméno osoby, kdo dopis vyřizuje, spisová značka, číslo jednací a datum a místo.

V samotném textu uvedeme na jakou pozici a na jaké období bude zaměstnanec převeden. Dále uvedeme důvod tohoto převedení.

V závěru nesmí chybět vlastnoruční podpis zaměstnavatele.

Kam doručit

Zaměstnavatel obvykle doručí převedení zaměstnanci doporučeně s dostatečným předstihem.

Právní náležitosti

Žádost je podávána v souladu se zákoníkem práce 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Náhled vzoru převedení na jinou práci z organizačních důvodů

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Skrblík/0218
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Praha 20. února 2024

Převedení zaměstnance z důvodu živelné pohromy

Vážený pane Vzore,

Vzhledem k prostojům, které byly způsobeny statickým narušením středu svařovny v důsledku pádu stromu při nedávné noční bouři, Vás od 5. března 2018 přeřazujeme na přechodnou dobu do údržbářské dílny.

Jako náhradní práci budete za dosavadních platových podmínek vykonávat pomocné dělnické práce. Jakmile bude závada odstraněna, což by si podle názoru odborníků nemělo vyžádat dobu delší než 6 týdnů, budete přeřazen zpět na své původní pracoviště k výkonu kvalifikovaných svářečských prací.

Doufáme, že to chápete a přijmete s pochopením.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
osobní referent

Vzor “Převedení na jinou práci z organizačních důvodů” zdarma ke stažení

Vzor objednávky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma vzor převedení na jinou práci z organizačních důvodů


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie práce


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás