Jak se generuje rodné číslo

Veronika Jelínková
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se generuje rodné číslo

  Co je rodné číslo

  Rodné číslo je číselný kód, který je přidělen každé osobě v ČR. Slouží jako identifikace fyzických osob a jeho nahlášení vyžadují v mnoha institucích, jimiž jsou např. pojišťovna, banky, úřady apod.

  Rodné číslo je jedinečné a nikdo v republice nemůže mít stejné, ačkoli první část (před lomítkem) může být totožná až s několika desítkami dalších lidí.

 2. Jak z rodného čísla zjistíme věk a pohlaví

  Z rodného čísla vyčteme datum narození dané osoby – tedy i aktuální věk.

  Dozvíme se, zda se jedná o muže či ženu.

  Poslední informací, kterou nám rodné číslo řekne, je pořadí narození člověka toho dne.

 3. Jak se generuje rodné číslo

  Od roku 1954 se používá formát RRMMDD/XXXY. Jedinečná desetimístná kombinace generovaná jednoduchým způsobem. Do tohoto roku byla kombinace pouze devítimístná.

  První dvojčíslí (RR) je rok narození. Druhá číselná dvojice (MM) je měsíc narození. Třetí číslice je den narození (DD).

  K rozeznání muže od ženy se v číselném kódu k měsíci narození přičítá u ženské číselné řady 50. Pokud se v určitý den vyčerpá číselná řada, přičítá se ženám 70 a mužům 20.

  Příklad:
  705425/1234 – jedná se o ženu narozenou 25.4.1970
  700425/9876 – jedná se o muže narozeného 25.4.1970.

  Číslo za lomítkem (XXX) ukazuje pořadí narození toho dne a roku. Poslední číslo (Y) je kontrolní číslice přiřazena dle ostatních čísel a využívá se pro kontrolu správnosti a platnosti.

  V jednom z 11 případů budou ovlivněny dvě poslední číslice rodného čísla, aby mohla být zajištěna dělitelnost 11 beze zbytku.

  Ověření rodného čísla provedeme tak, že sečteme čísla na lichých pozicích (první, třetí, páté,…) a od výsledku odečteme součet čísel na sudých pozicích (druhé, čtvrté,…). Číslo by mělo být nula, nebo beze zbytku dělitelné jedenácti.

  Kontrolní číslice je doplněna tak, aby výsledek souhlasil.

 4. Je možné zneužití rodného čísla

  Bohužel se setkáváme i s případy zneužití osobních údajů vč. rodného čísla.

  Zneužití rodného čísla není příliš rozšířené, protože samotné číslo nestačí. Ten, kdo by chtěl číslo zneužít potřebuje znát i další informace, kterými jsou: Celé jméno, adresa bydliště, číslo občanského průkazu.

  Velkou obavou jsou v dnešní době nebankovní půjčky, kde k samotné žádosti stačí pouze pár informací. Ovšem bez občanského průkazu není možné půjčku dostat.

  Zneužití svých osobních údajů předejdete tak, že nikomu neposkytnete informace bez zjevného důvodu. Nikomu nesdělujte údaje, aniž byste si prověřili důvěryhodnost. Chraňte své doklady a případnou ztrátu dokladů ihned ohlaste příslušným orgánům (policie, úřady, pojišťovna).


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak se


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás