Proč je Izrael v Evropě?

Denisa Jahodová
Publikováno 9. března 2021
 1. Proč je Izrael v Evropě?

  Proč je Izrael v Evropě?

  Izrael v Evropě sice neleží, ale velmi často je s ní tak nějak automaticky spojován, příslušnost Izraele k asijskému nebo evropskému kontinentu se zdá být nejednoznačná, poněkud se prolínající. Jak to?

  Vezmeme-li v úvahu, že moderní stát Izrael existuje teprve od roku 1948 a velká část jeho obyvatel přišla právě z Evropy, nepřekvapí, že má Izrael kulturně nejblíže právě k Evropě. Historie a kultura Izraele je s tou evropskou neodmyslitelně spjaty.

  Provázanost židovského státu a starého kontinentu nalezneme i v rovině politické, a dokonce i sportovní a umělecké. Kam jej tedy zařadit?

 2. Izrael – Evropa nebo Asie?

  Můžeme říci – Evropa i Asie. Záleží na tom, jakou optikou se na to díváme a co vlastně máme touto otázkou na mysli. Geograficky Izrael přináleží Asii, kulturně, historicky i politicky má s Evropou však tolik společného, že k ní bývá v mnoha kontextech přiřazován.

 3. Proč hrají izraelské sportovní týmy v evropských soutěžích?

  Přestože sport a politika jsou odlišné “disciplíny”, politické vztahy mezi jednotlivými národy dokáží velmi významně ovlivnit i fotbalovou olympiádu.

  V 70. letech minulého století byl Izrael vyloučen z Asijské fotbalové konfederace. V 80. letech pak i z Asijského olympijského výboru. Příčinou byl tlak ze strany členů – států, které s Izraelem dlouhodobě nemají dobré vztahy, popřípadě jej ani neuznávají. Bezprizorní  Izraelská fotbalová asociace byla proto v 90. letech přijata coby plnohodnotný člen Evropské fotbalové asociace (UEFA).

  Kromě fotbalu se Izraelci, z obdobných důvodů, účastní také například evropských mistrovství v basketbalu.

 4. Proč se účastní izraelští umělci evropských soutěží?

  Nejvýraznějším příkladem je účast Izraele v mezinárodní hudební soutěži Eurovize.

  V tomto případě se Izrael, ač geograficky náležící Asii, může soutěže účastnit proto, že součástí Evropské vysílací unie (EVU) je mimojiné i izraelská televizní společnost. A organizátorem soutěže je právě EVU.

  Izraelský interpret v soutěži zatím zvítězil celkem čtyřikrát a letos Izrael soutěž hostí.

 5. Je Izrael v Evropské unii?

  Není, avšak Izrael s Evropskou unií pojí dlouhodobá spolupráce.

  V roce 1975, kdy se ještě jednalo o Evropské společenství, byla mezi ním a Izraelem uzavřena dohoda o spolupráci, v roce 1995 (již mezi EU a Izraelem) pak vznikla tzv. Asociační dohoda. Další prohloubení spolupráce a vzájemných vztahů pak znamenala bilaterální dohoda EU a Izraele z roku 2005 (rozšířena v roce 2010).

  Podle průzkumu, provedeného Nadací Konrada Adenauera v témže období v Izraeli, vyslovilo 75% dotázaných Izraelců zájem o vstup Izraele přímo mezi členské státy EU.

  Roku 2013 Izrael od Evropské unie získal zvláštní výsadní partnerství a v roce 2018 vznikl mezi EU a Izraelem Program přeshraniční spolupráce, mající za účel podporu vědy, vzdělání, drobnějšího podnikání a různých občanských organizací.

  Přestože určité neshody mezi EU a Izraelem existují a jsou aktuálně předmětem vášnivých debat názorových oponentů, má Izrael k EU (a potažmo obecně k Evropě) blízko i z hlediska dlouhodobé a úzké spolupráce.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma proč je


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás