Kdy se vrací daně

Lenka Rutteová
Publikováno 9. března 2021
 1. Kdy se vrací daně

  Kdy se vrací daň z příjmů

  Daň z příjmů, respektive přeplatek na dani z příjmů, je finanční úřad povinen vrátit do 30 dní ode dne následujícího po dni, který je posledním řádným termínem podání přiznání. Často jde o první dubnové dny, takže přeplatek na dani s příjmů se vrací nejpozději do prvních květnových dní.

  Ale finanční úřad je může vrátit i mnohem dříve, zejména pokud jste daňové přiznání podali například hned v lednu, může přeplatek přijít již v březnu nebo v dubnu.

  Nutné je však vědět, že finanční úřad vrací přeplatky jen těm, kdo se o ně přihlásí. A vrací jen částky nad 100 Kč. Proto pokud jste zaměstnanci, většinou dokáže váš zaměstnavatel vypočítat zálohy natolik přesně, že vám žádný nárok na vratku nevznikne.

  Jestliže však máte nárok na snížení daňového základu díky pojištění, úvěru nebo třeba darům a děláte si daňové přiznání třeba i sami, vždy musíte vyplnit v daňovém přiznání i kolonku se žádostí o vrácení přeplatku.

  A pokud jste na to v předchozích letech zapomněli, nevadí – přeplatky se sčítají a lze o ně zažádat až 6 let zpětně. Takže stačí podat opravdná daňová přiznání a vaše peníze vám brzy přijdou na účet nebo poštou. Pro podnikatele platí obdobná pravidla.

  Jakmile se ale dostanete do nedoplatku, finanční úřad si na vás tento dluh vyžádá vždycky sám. Vy jej musíte uhradit nejpozději v den, kdy končí řádný termín podání daňového přiznání k dani z příjmů. Opět tedy do začátku dubna.

 2. Kdy se vrací daň z přidané hodnoty

  Pokud daňovému subjektu vznikne takzvaný nadměrný odpočet v oblasti DPH, je finanční úřad povinen jej vrátit do 30 dnů od jeho vyměření. Pak již tedy záleží na tom, jak často podnikatel odevzdává hlášení o dani z příjmů, termínů je totiž možných několik.

  Jak vůbec vzniká nadměrný odpočet? Je to snadné – jde o situaci, kdy nárok na odpočet DPH z přijatých plnění převýší daňovou povinnost z uskutečněných plnění. Nadměrnému odpočtu se také někdy říká nárok na vratku, jeho výše se pak označuje jako vratitelný přeplatek.

  Finanční obnos přeplatku pak přijde podnikateli na jeho účet, ze kterého své daňové povinnosti platí. Opět se vracejí jen částky nad 100 Kč, ty nižší nikoliv. Ale pozor, o nižší nadměrný odpočet (pod 100 Kč) si může podnikatel následně snížit svou daňovou povinnost v příštím daňovém přiznání.

  V řešení jsou nové termíny z oblasti vracení přeplatků na DPH, nově je bude finanční úřad moci vracet i dříve, ještě před zahájením celého formálního procesu (pouze v případech, kde budou vratky nesporné).

 3. Kdy se vrací silniční daň

  Silniční daň se vrací pouze v případě, že podnikatel některé měsíce během roku nepoužívá automobil ke své výděleční činnosti. Když ale podnikáte a používáte auto stále, silniční daň se nevrací, neboť je vyměřena na přesnou částku podle typu vozidla, které je využíváno k podnikatelské činnosti.

  Pokud budete chtít přeplatek na silniční dani vrátit, je nutné to uvést v daňovém přiznání. Záloha na silniční daň se platí čtyřikrát za rok, přeplatek je ale vrácen až po odevzdání daňového přiznání koncem ledna následujícího roku.

 4. Kdy se vrací daň z nemovitých věcí

  Daň z nemovitých věcí je daní, kterou vyměřuje finanční úřad a která se platí jednou ročně – plátcem je v tomto případě majitel nemovitosti, a to i v roce, kdy nemovitost prodal. Nový majitel bude daň z nemovité věci platit až v roce následujícím (neplést s daní z nabytí nemovitých věcí).

  Proto zde přeplatky nevznikají a daň z nemovitých věcí se nevrací. Jedinou výjimkou je chyba ve výpočtu na straně finančního úřadu.

 5. Kdy se vrací daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

  V případě daně dědické a darovací nemůže vzniknout žádný přeplatek, neb obě daně byly zrušeny, přestože kolonku těchto daní stále ještě najdete na stránkách Finanční správy.

  U daně z převodu nemovitostí je situace podobná, tedy bývá vyměřena přesnou částkou, a tak není co vracet – když nepočítáme chyby ve vyměření a opravy tohoto procesu. Proto zde přeplatky nevznikají a daň z převodu nemovitostí se nevrací.

  Ještě pozor na způsob převodu nemovitosti – je rozdíl, zda proběhl dědictvím nebo darem. V případě dědictví není daň žádná, v případě daru se daň platí podobně jako daň z příjmů, promítne se tedy do daňového přiznání, ale rozhodně se nevrací.

 6. Kdy se vrací spotřební daně

  U spotřebních daní vzniká nárok na vrácení této daně pouze v jediném případě, a to je oblast minerálních olejů.

  Nárok na vrácení vzniká konkrétně tehdy, když fyzická nebo právnická osoba nakoupí minerální oleje za cenu včetně daně, vyrobí z nich pro vlastní potřebu (nebo v režimu podmíněného osvobození od daně) oleje, které prokazatelně použije pro výrobu tepla. Podle § 56 zákona č.  353/2003 Sb., o spotřebních daních jde o tyto oleje:

  • topné oleje, které jsou barveny a značkovány dle ZSpD
  • minerální oleje onačené jako topné oleje nebo ostatní benziny

  O vrácení tohoto přeplatku na dani je nutné požádat. Nárok na vrácení daně přitom vzniká dnem spotřeby topných olejů pro výrobu tepla.

  Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání nejdříve do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn nejdříve. K vrácení daně dojde do 30 dní od podání daňového přiznání.

 7. Kdy se vrací daně z nabytí nemovitých věcí

  Otázku daně z nabytí nemovitosti (zde je myšleno její koupí) nyní otevírat nebudeme, neb jsou v jednání změny zákona, který by tuto daň zrušil. Text aktualizujeme, až bude zákon platný (účinnost se zde totiž očekává zpětná).

  Možná vás bude zajímat i kdy se dělají daně nebo kdy se vyplatí operativní leasing.


H
Helena 12.01.2023 – 18:55

Dobrý den, prosím vás sháním informaci o přiznání daních v případě, když pečuji o maminku v domácnosti, je ve 2 stupni na péči.Dekuji předem za odpověď

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma kdy se


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás