Jak v Excelu odečítat data

Lapetka
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak v Excelu odečítat data

  Jak v Excelu napsat datum?

  Poměrně jednoduše – nemusíte se o nic starat – do buňky zapíšete datum, a Excel, jelikož je poměrně chytrý, pozná, že jde o datum a sám převede formát buňky. Datum jako takové, je totiž v Excelu číslo, které má formát data, přičemž číslování začíná 01.01.1900. Číslo 1 je tedy v Excelu 01.01.1900, 2 pak 02.01.2019 a tak dále. Pokud přemýšlíte, proč zapisujeme datum s nulami před dnem a měsícem, vězte, že je to správně – správnému zápisu data jsme se věnovali v článku Jak se správně píše datum.

  Pokud z nějakého důvodu napíšete datum, a Excel vám přece jen místo něj zobrazí číslo, stačí jen přepnout formát buňky na datum.

 2. Jak v Excelu změnit formát data?

  Kromě klasického zobrazení, například 01.01.2020, můžete v buňce Excelu zobrazovat i mnoho jiných formátů, včetně vlastně vytvořených. Vyberte buňku, nebo buňky, kde chcete formát změnit a přejděte znovu do volby formátu, a vyberte úplně poslední možnost, tedy Další číselné formáty (More number formats v anglické verzi Excelu). Zde, v levé části okna přejděte na datum a pak už můžete vybírat z nabízených variant formátu v pravé části. Výhodou je, že v horní části tohoto okna, vidíte rovnou náhled výsledného zobrazení – pod textem Ukázka (Sample).

  [title] class=
 3. Jak v Excelu odečítat data?

  Pokud chcete znát jen počet dní, bez dalších podrobností, stačí od sebe data odečíst, jako kterákoliv jiná čísla. Do buňky, kde chcete mít výsledek, napíšete „=“, kliknete do buňky, od které chcete odečítat, vepíšete znaménko mínus a kliknete do buňky, kterou chcete odečíst. Výsledek byste měli vidět jako číslo – pokud tomu tak není, stačí změnit formát buňky. Podrobnější informace o tom, jak v excelu odečítat, jsme vám přinesli v článku Jak v Excelu vypočítat rozdíl.

  [title] class=

  Pokud chcete znát počet let, měsíců a dní, které uplynuly od určitého data, musíte použít funkci. Není to bohužel tak, že by jedna funkce spočetla vše najednou, ale je potřeba spočíst nejprve roku, pak měsíce a nakonec dny – použijete přitom tutéž funkci, jen s malou obměnou. Pokud nevíte, jak funkci v Excelu napsat, přečtěte si náš článek Jak v Excelu zadat funkci – není to vůbec složité!

  Ke zjištění rozdílu let, měsíců a dní mezi dvěma daty je potřeba použít funkci DATEDIF. Do buňky, kde chcete mít rozdíl let, napište funkci takto: =DATEDIF(buňka se starším datem;buňka s novějším datem;“y“). V případě na obrázku to tedy bude =DATEDIF(A2;B2;”y”). Při výpočtu rozdílu v měsících pak stačí poslední argument, „y“ (píše se do funkce včetně uvozovek), nahradit „m“, nebo „d“ pro dny.

  Funkce s argumentem „m“ a „d“ nezohledňuje to, že již máte spočtené roky – pokud vám vyšel výsledek 38 let, s argumentem „m“ to bude 466 měsíců. Vy ale chcete vědět, že rozdíl je 38 let, 10 měsíců a 16 dní. V tom případě použijte pro měsíce argument „ym“ (ten zajistí, že se bude počítat pouze rozdíl měsíců, bez ohledu na roky – místo 13 měsíců uvidíte jen 1) a pro dny „md“ (opět, spočte rozdíl dní bez ohledu na měsíce, tedy maximální číslo, které zde uvidíte, bude 31).

  [title] class=
 4. Jak v Excelu vložit aktuální datum?

  V případě, že chcete vždy znát rozdíl určitého data od dnešního dne, třeba před jak dlouhou dobou jste se narodili, nemusíte pokaždé buňku s aktuálním datem přepisovat – Excel to zvládne sám, pokud do dané buňky napíšete =DNES() (TODAY v EN verzi). Kdykoliv pak otevřete Excel, v dané buňce bude vždy aktuální datum – hodí se to, pokud například často vystavujete pokladní doklady, nebo faktury.  Obdobně pak funguje funkce =NYNÍ() (NOW), která do buňky vyplní aktuální čas – neauktualizuje se průběžně, ale při otevření Excelu, spuštění makra, přepočtu buňky apod.

  Pokud si takto počítáte například senioritu pracovního poměru zaměstnanců ve firmě, můžete pak výsledky zkusit zpracovat do přehledného grafu.

 5. Jak v Excelu seřadit podle data?

  Do sloupce, kde máte data, vložte filtr – vpravo nahoře v Excelu, seřadit a filtrovat -> filtr (Sort & Filter -> Filter), můžete použít i klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+L.

  [title] class=

  Data pak můžete kliknutím na ikonku filtru v daném sloupci filtrovat, řadit od nejnovějšího po nejstarší i naopak, nebo vybírat jen určité roky. Pokud vám řazení nefunguje správně, nebo nemáte možnost filtrovat podle let, zřejmě nemáte všechny datumy ve formátu Datum.

  [title] class=

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma Excel


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás