Jak v Excelu zaokrouhlit

Lapetka
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak v Excelu zaokrouhlit

  Jaký je rozdíl mezi zaokrouhlením a zobrazením desetinných míst

  Jak jsme již zmínili v úvodu – pokud desetinné číslo měníte na celé klikáním na ikonku „odebrat desetinné místo“, ve skutečnosti nic matematicky nezaokrouhlujete, ale pouze graficky upravujete číslo tak, aby jako celé vypadalo. Excel nicméně ve skutečnosti stále počítá s původní hodnotou – matematicky je to správně, avšak zobrazení může působit poněkud nedůvěryhodně.

  Velmi jednoduše si to můžete vyzkoušet tak, že v Excelu zadáte do dvou buněk hodnoty 1,4 a ve třetí je sečtete. Uvidíte toto: 1,4 + 1,4 = 2,8. Když ale buňky „zaokrouhlíte“, tedy poklikáním na ikonu „odebrat desetinné místo“, uvidíte toto: 1 + 1 = 3. Excel počítá správně, protože bere v potaz původní hodnoty, které však nebyly zaokrouhleny na celá čísla, ale jen se tak měly tvářit.

  V příkladu zmíněném výše o nic nejde, ale až budete svému šéfovi prezentovat grafy prodejních výsledků týmu a on jednoduchým výpočtem dojde k tomu, že práce tří kolegů je rozvržená na 101% a vy to navíc nebudete umět vysvětlit, zapotíte se určitě o dost více. Stačí přitom málo – být si této možné chyby vědomí a vyvarovat se jí.

 2. [title] class=

  Jak v Excelu zaokrouhlit

  Abyste data v Excelu zaokrouhlili správně, je potřeba použít funkci ZAOKROUHLIT, v anglické verzi ROUND.

  Pokud nevíte, co jsou to funkce, nebo jak se s nimi pracuje, ideálně si prosím nejprve přečtěte náš článek Jak v Excelu zadat funkci.

  Kliknete na buňku, kde chcete zobrazit zaokrouhlené hodnoty, napíšete „=ZAOKROUHLIT“ a stisknete klávesu TAB, případně ručně napíšete závorku. Uvidíte nápovědu Excelu, která vám opět radí, jak postupovat dále – tedy zadáním „čísla“ a „číslice“, vzájemně oddělenými středníkem. Jiné způsoby zadání této funkce naleznete v již zmíněném článku o funkcích.

  Číslem je zde myšlena hodnota, kterou chcete zaokrouhlit – myší tedy klikněte na buňku s číslem, které se má zaokrouhlit. Jakmile máte vybráno, ukončete zadání čísla středníkem.

  Číslici pak řekněte Excelu, na kolik desetinných míst chcete zaokrouhlovat – pokud na celá čísla, napište nulu, pokud na setiny, napište číslici jedna atd.

 3. [title] class=

  Jak v Excelu zaokrouhlit na stovky

  Pokud potřebujete zaokrouhlovat před desetinnou čárkou, tedy na desítky, stovky, nebo tisíce, Excel to umí samozřejmě taky a není to o nic složitější, než zaokrouhlování samotné. Použijeme stejnou funkci, tedy ZAOKROUHLIT, jen změníme její druhý argument, číslici – jak, to lze v Excelu stejně jako i jiné nastavení, logicky odvodit. Pokud číslice znázorňuje počet desetinných míst, na která zaokrouhlujeme, a celá čísla jsou “0”, pak se zaokrouhlení na desítky nastaví zadáním číslice „-1“, zaokrouhlení na stovky číslici „-2“, a analogicky dle potřeby i dále.

 4. Jak v Excelu zaokrouhlit nahoru

  Při použití funkce ZAOKROUHLIT, Excel sám dle hodnoty čísla rozhodne, zda zaokrouhlí nahoru nebo dolů. Může se však stát, že vy potřebujete v Excelu zaokrouhlit všechna čísla nahoru (nebo naopak dolů) – máte na skladě několik desítek palet, víte, kolik se jich vejde do nákladního auta a potřebujete spočíst, kolik vozů je potřeba objednat. Jakmile vám vyjde číslo 7,4, těžko se spokojíte s tím, že vám Excel výsledek zaokrouhlí na 7 a vy pak budete nad posledními neodvezenými paletami bezradně stát ve skladu.

  V tomto případě je vhodné použít funkci ROUNDDOWN (případně ROUNDUP pro zaokrouhlení nahoru). Její užití i zapsání je totožné s funkcí ZAOKROUHLIT, rozdíl je pouze v tom, že směr zaokrouhlení se neřídí matematicky.

  Možná jste si při zkoušení, jak v Excelu zaokrouhlit, všimli, že se vám při vypisování funkce ZAOKROUHLIT, nabízí i funkce ZAOKR.NAHORU a ZAOKR.DOLU a říkáte si, že byste spíše použili tyto funkce. Možné to je, nicméně je potřeba si dát pozor na druhý argument funkce – nezadává se zde „číslice“, tedy počet míst, na která chcete zaokrouhlit, ale tzv. „významnost“, tedy násobek, na který chcete číslo zaokrouhlit. Pro zaokrouhlení na desítky to tedy bude 10 místo -1 a pro zaokrouhlení na dvě desetinná místa to bude 0,01 namísto 2.

  Je na vás, kterou variantu zvolíte, nicméně je přehlednější užívat funkce se stejnými argumenty, byť název je, hlavně pro ty co nehovoří anglicky, zavádějící. Pokud byste s nimi chtěli přece jen pracovat  a v budoucnu byste se dostali k anglické verzi Excelu, funkce ZAOKR.NAHORU a ZAOKR.DOLU tam naleznete pod názvy – CEILING a FLOOR.

 5. [title] class=

  Jak zaokrouhlit čas v Excelu

  Pokud potřebujete v Excelu zaokrouhlit čas, i s tím si umí poměrně snadno poradit. Nejprve je potřeba si ověřit, že zadané číslo je ve formátu času a poté použijte funkci MROUND, která zaokrouhluje na násobky čísel.

  Pokud chcete čas v Excelu zaokrouhlit například na čtvrthodiny, zadáte do buňky, kde chcete mít výsledek, „=MROUND“ a stisknete klávesu TAB nebo napíšete mezeru, pak kliknete na buňku s časem, který chcete zaokrouhlit, vepíšete středník a poté, do druhého argumentu funkce, zadáte, jak chcete čas zaokrouhlit. V případě času musíte požadovanou hodnotu zaokrouhlení zadat v uvozovkách a ve formátu času, tedy např. „0:15“, „1:00“, nebo třeba „0:00:30“. Pokud se jako výsledek zobrazí desetinné číslo, stačí přepnout formát zobrazení na čas.

 6. [title] class=

  Jak nastavit správné zobrazení času v Excelu

  U práce s časem je potřeba si v Excelu dát pozor na to, aby v případě, že máte taková data, která mohou obsahovat čas delší, než 24 hodin, tedy jeden den, měli správně nastaven formát. Pokud vyberete jen jednoduše nastavení formátu „čas“, stane se při zadání např. 26 hodin, že Excel zobrazí pouze 2 – je to tím, že zobrazuje pouze čas v 24hodinových intervalech, tedy bez ohledu na počet dní.

  Pokud pracujete s takovými hodnotami, je potřeba přejít do podrobnějšího nastavení formátu buněk a zde přepnout nastavení na Druh: vlastní (Category: custom), Typ: „[h]:mm:ss“, případně Druh: Čas (Category: time) a Typ kterýkoliv vyšší, než 24:00:00.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma Excel


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás