Jak v Excelu napsat na druhou

Lapetka
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak v Excelu napsat na druhou

  Co je to mocnina?

  Jak jsme zmínili v úvodu, mocnina se používá spíše v matematice jako součást složitějších vzorců a výpočtů. Druhá mocnina se používá k výpočtu obsahu čtverce – takže zde malé praktické využití najdeme. Pokud kupujete čtvercový pozemek a víte, jaká je jeho šířka nebo délka, snadno si vypočtete jeho velikost tím, že tohle číslo vynásobíte samo sebou. To je právě mocnina – délku pozemku, 50 metrů, jste vynásobili znovu 50 metry – jinými slovy, spočetli jste, kolik je 50 na druhou. Nebo 502.

  Mocnina, odborně řečeno exponent, tedy to číslo, které je napsáno menším písmem vpravo nahoře, určuje, kolikrát se bude dané číslo samo sebou násobit. 503 tedy bude 50*50*50. Pozor! Není to 50*3, ale skutečně násobíte 50*50 a výsledek znovu vynásobíte 50.

  Často, když někdo mluví o mocnině, myslí tím právě druhou mocninu nějakého čísla. Exponent však může nabývat jakýchkoliv hodnot, včetně nuly a mínusu.

 2. Jak v Excelu napsat na druhou?

  Liší se zápis a výpočet. Pokud vás zajímá, jak vypočíst v Excelu mocninu, podívejte se do následujícího boxíku.

  Napsat, že je něco na druhou, na třetí a podobně, můžete v Excelu (i ve Wordu) pomocí tzv. horního indexu. Ten nijak sami o sobě nenapíšete – musíte nejprve napsat hodnotu mocniny a až poté formát tohoto čísla změnit na horní index. Pokud chcete například napsat „50 m2“, uděláte to následovně:

  • napíšete například text 50 m2
  • myší označíte hodnotu „2“
  • přepnete se do nastavení písma (CTRL + SHIFT + F, nebo malá šipka vpravo v oblasti písmo)
  • zaškrtnete možnost „horní index“
  • kliknete na OK
  [title] class=
 3. [title] class=

  Jak v Excelu spočíst mocninu?

  Jelikož, jak jsme zmínili v předchozím boxíku, v Excelu nelze napsat rovnou 502, je jasné, že vzorec =502 fungovat nebude. Pokud jste četli náš článek Jak v Excelu vypočítat rozdíl jistě víte, že můžete napsat =50*50  a v buňce se zobrazí přímo výsledek.

  Pokud však budete z nějakého důvodu potřebovat spočíst například 5010, nemusíte vše vypisovat desetkrát za sebou, ale můžete použít velmi jednoduchou funkci, POWER (jmenuje se shodně jak v anglické, tak české verzi Excelu. Pokud nevíte, jak použít funkci, nebo si na ní netroufáte, můžeme vás ujistit, že to není nijak složité – podívejte se na náš článek Jak v Excelu zadat funkci.

  Funkce POWER pracuje se dvěma argumenty – číslem a exponentem. Číslo je v našem příkladu 50 a exponent pak 10. Nebo 2. Prostě to číslo, které vyjadřujeme ve spojení „na kterou“.

  Nejednodušším způsobem je tedy do buňky, kde chceme mít výsledek, napsat =POWER(50;10) a stisknout Enter. Rovnítkem Excelu řeknete, ať počítá, slovem POWER řeknete, že má počítat mocninu a mezi závorkami jsou pak jednotlivé argumenty oddělené středníkem. Na prvním místě v tomto případě číslo, které chcete umocnit a na druhém pak exponent (“na kterou”).

  Pokud se vám, stejně jako na našem obrázku, zobrazí na první pohled nesmysl (číslo končící třeba E+16), je to proto, že číslo je příliš dlouhé (konkrétně v tomto případě je potřeba desetinnou čárku posunout o 16 míst). Pro správné zobrazení pak postačí změnit formát buňky na číslo – jak to udělat, jsme mimo jiné popsali v článku Jak v Excelu zaokrouhlit.

 4. [title] class=

  Jak v Excelu spočíst mocninu ze zadaných hodnot?

  Pokud nechcete jednotlivé údaje vepisovat do funkce, máte ještě jednu, pohodlnější možnost. Vytvořte si v Excelu tabulku s těmito údaji: číslo, exponent, výsledek. Vedle buněk číslo a exponent napište číslo, které chcete umocnit, a exponent.

  Do buňky vedle textu výsledek pak vepište funkci POWER, ale místo argumentů (konkrétních čísel), vepište název buňky, kde se daná hodnota nachází – v našem příkladu třeba B1 a B2. Nyní, kdykoliv změníte číslo, nebo exponent, výsledek se sám automaticky přepočítá.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma Excel


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás