Jak dlouho Řekové obléhali Tróju

Zdeňka Kolářová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak dlouho Řekové obléhali Tróju

  Trója

  Trója je legendární starověké město, nacházející se pod bájnou horou Ida, které mělo být dějištěm trójské války. Dnes je místo především zajímavou archeologickou lokalitou, která se nachází na SZ Turecka na pohorku Hissarlik.

  Podle stavu současného archeologického bádání byla lokalita obydlena již ve 3. tisíciletí př.n.l. První zkoumal na konci 19.století danou lokalitu amatérský německý archeolog Heinrich Schliemann, který uvedl, že na lokalitě nalezl hrob krále Priama a bájné město Tróju.

  Později další archeologické výzkumy zjistily devět dalších navazujících archeologických vrstev. Vrstva, která je ztotožňována s legendární Trójou je datována kolem roku 1300 př.n.l.

 2. Kdy probíhala trójská válka

  O přesné dataci Trójské války se vedou dodnes spory v úvahu přichází období mezi 14 a 12 stol. př.n.l.

  Podle výpočtů Eratosthena došlo k pádu města přesně v roce 1184 př. n. l.. Herodotos zase uvádí letopočet 1250. Řecký básník Homér klade válku až na konec 12. století př. n. l.

  V současnosti je vědci nejběžněji udávané rozmezí mezi lety 1250 – 1200 př. Kr.

 3. Jaké byly příčiny trójské války

  Básník Homér ve svém slavném eposu Ilias vidí příčinu války v osobním sporu.

  Jednou vypukl spor mezi bohyněmi Hérou, Afrodítou a Athénou o to, která z nich je nejkrásnější. Souhlasily, že nechají rozhodnout jejich spor Parida, syna trojského kráje Priama. Každá z nich mu nabízela mnoho darů za to, že právě ji prohlásí za nejhezčí.

  Héra mu nabízela vládu nad Evropou i Asií, Athéna moudrost a válečné umění a bohyně Afrodíté mu nabídla nejvzácnější dar – lásku – zaručila mu, že se do něj zamiluje krásná Helena, dcera spartského krále. Paris se rozhodl pro vítězství Afrodíty.

  Helena se zamilovala brzy do Parida a odešla s ním do Tróje. Problém ale byl v tom, že již byla zasnoubena s budoucím spartským králem Meneláem. Meneláos se rozhněval a pak společně se svým bratrem Agamemnonem vedli vojsko proti Tróji.

  Historici předpokládají, že trojská válka, byla v podstatě válka obchodní. Trója byla v té době rozkvétající město stojící na východní obchodní cestě a ovládala veškerý obchod.

  Další uvažovanou verzí je, že válka v podstatě byla jen zakončením dlouhotrvajících osobních sporů Řeků s králem Priamem.

 4. Jak dlouho Řekové obléhali Tróju

  Do bojů se z Řecka vydaly vojáci ze všech městských států (Sparty, Athén, Mykén apod.) a mezi nimi byli i slavní hrdinové, kteří jsou známí ze řeckých bájí jako Oddyseus nebo Achilles.

  Z řeckého přístavu Aulida vyrazili směrem k Tóje, kde vytáhli lodě na břeh a kolem nich vybudovali vojenský tábor s příkopem i hradbami a celých 9 let obléhali město Tróju a plenily okolní vsi.

  Samotná Trója odolávala především díky pevným hradbám.

 5. Dobytí Tróje

  Devátý rok už vyvrcholila válka několika krveprolitími na obou stranách, ve které padl i bájný Achilles a desátý rok se konečně podařilo Řekům Tróju dobýt.

  Samotné dobytí se popisuje ve Virgiliově Aeneis. Řekové postavili z lodních trupů obrovského dutého dřevěného koně a zasvětili ho bohyni Athéně, pak sklidili tábořiště a odpluli s loděmi do míst, kde nebyly z břehu vidět.

  Na pevnině zůstalo jen několik vojáků skrytých v útrobách dřevěného koně. Trójané pak v radosti z vítězství vtáhli koně za hradby, považujíce ho za dar na usmířenou.

  Po bouřlivých oslavách město tvrdě usnulo, zatímco Achájci vylezli padacími dveřmi v koňském břiše ven, dali znamení lodím a otevřeli městské brány pro spojence, kteří se mezitím znovu vylodili. Společnými silami pak rozespalé město pobili a zapálili.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak dlouho


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás