Vzory zdarma

Ohlášení živnosti zdarma ke stažení

Formulář ohlášení živnosti musí minimálně jednou v životě vyplnit každý živnostník na samém počátku svého podnikání. Jedná se o předem definovaný tiskopis se zhruba jedenácti oddíly, které je nutné vyplnit buď strojově, popř. formulář vytisknout a vyplnit ho čitelným hůlkovým písmem.

Celé ohlášení živnosti se řídí paragrafem 45 odst. 2 a § 10 odst. 1, písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ). Ve výše zmiňovaných zákonech se uvádí mimo jiné následující:

Oprávnění provozovat živnost (dále jen “živnostenské oprávnění”) vzniká s výjimkou uvedenou v odstavci 5 právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám. Formulář tiskopisu ohlášení živnosti si můžete stáhnout zdarma.

Vzor “Ohlášení živnosti” zdarma ke stažení

Vzor ohlášení živnosti je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma formulář Ohlášení živnosti

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Ohlášení živnosti

Diskuze Ohlášení živnosti