Jak nakreslit hvězdu

Ivana Švarcová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak nakreslit hvězdu

  Jak nakreslit pěticípou hvězdu – začátek

  Přemýšlíte marně jak nakreslit pěticípou hvězdu jedním tahem? A jak vlastně nakreslit šesticípou hvězdu? Máme pro vás návod jak nakreslit pentagram i hexagram krok za krokem a taky pár slov o jejich významu.

  Ukážeme si jak nakreslit pěticípou hvězdu od ruky, volně, bez pravítka a měření. Taková kresba má živost a jistou míru sympatické nepravidelnosti. Začneme tím, že si nakreslíme obrácené “V”.

 2. Jak nakreslit hvězdu

  Jak nakreslit pěticípou hvězdu – tah druhý

  Protože se budeme snažit nakreslit hvězdu jedním tahem, nezvedáme pero a plynule pokračujeme směrem vzhůru a mírně šikmo doprava. V mystické tradici má pěticípá hvězda kreslená jedním tahem obdobný význam jako nikde nekončící kruh.

 3. Jak nakreslit hvězdu

  Jak nakreslit pěticípou hvězdu – tah třetí

  Stále nezvedáme tužku z papíru a nakreslíme vodorovnou čáru.

 4. Jak nakreslit hvězdu

  Jak nakreslit pěticípou hvězdu – dokončení

  Nyní dokončíme hvězdu čárou vedenou vpravo šikmo dolů. Napojíme na pravou část počátečního obráceného “V”. Pěticípou hvězdu máme dokončenou.

  Je trochu nepravidelná, má nestejně velké cípy, ale jak jsme si již řekli, dodává to kresbě autentičnosti. Pokud chceme nakreslit dokonalou a přesnou hvězdu, vezmeme si na pomoc rýsovací potřeby.

 5. Jak nakreslit hvězdu

  Jak nakreslit pěticípou hvězdu – symbolika

  Pěticípá hvězda je v kulturních dějinách lidstva velmi silným symbolem. Se symbolem hvězdy v různém provedení se setkáváme již na úsvitu dějin. Pentagram se objevuje v naukách jako je kabala či astrologie, je spojován s předkřesťanskými náboženstvími.

  Do pěticípé hvězdy můžeme vepsat schéma lidské postavy nebo, pokud je postavena na špici, představuje kozlí hlavu – Bafometa.

  Pentagram se objevuje i ve všech monoteistických náboženstvích. V křesťanské symbolice představuje pět cípů hvězdy pět ran Kristových a pět radostí Mariiných. Pro Židy je pentagram symbolem pěti knih Mojžíšových, pro muslimy symbolizuje pět pilířů islámu nebo Šalamounovu pečeť.

  Pěticípá hvězda se velmi často objevuje na vlajkách a v heraldice. Pokud vymažeme spojovací příčky a úsečky stejné délky svírají v každém cípu úhel 36°, jedná se o tzv. zlatou pěticípou hvězdu.

 6. Jak nakreslit hvězdu

  Jak nakreslit šesticípou hvězdu – začátek

  Šesticípou hvězdu tvoří dva rovnoramenné trojúhelníky položené přes sebe. Začneme tedy kresbou trojúhelníku postaveného na základnu. Opět kreslíme volně od ruky. Pokud chceme přesně nakteslenou hvězdu, trojúhelník narýsujeme pomocí pravítka a kružítka.

 7. Jak nakreslit hvězdu

  Jak nakreslit šesticípou hvězdu – tah druhý

  Nyní pokračujeme v kreslení druhého trojúhelníku postaveného na špičku. Začneme tedy pod středem základny prvního trojůhelníku a čáru vedeme doleva šikmo vzhůru.

 8. Jak nakreslit hvězdu

  Jak nakreslit šesticípou hvězdu – tah třetí

  Stejně jako v předchozím tahu nyní nakreslíme čáru doprava šikmo vzhůru. Vytvoříme tím písmeno “V”

 9. Jak nakreslit hvězdu

  Jak nakreslit šesticípou hvězdu – dokončení

  Čára vedená horizontálně nám spojí oba vrcholy písmene “V” a vytvoří základnu druhého trojúhelníku. Ten je ovšem postaven na špičku a základna bude tedy nahoře. Šesticípou hvězdu máme hotovou.

 10. Jak nakreslit hvězdu

  Jak nakreslit šesticípou hvězdu – symbolika

  Šesticípá hvězda – hexagram, je společně s pentagramem jedním z nejsilnějších symbolů. Symbol šesticípé hvězdy byl znám a používán již ve starém Egyptě. Hexagram je základním hermetickým symbolem života.

  V alchymii znázorňuje jeden trojúhelník vodu a druhý oheň. Ve středověkých židovských rukopisech se objevuje označení Davidův štít.

  Zvláštní význam měla Davidova hvězda pro české Židy. V roce 1357 daroval Karel IV. pražským Židům privilegium vlastní vlajky, na které byla zobrazena šesticípá hvězda.

  Od té doby pražská židovská obec používala tento symbol a z Prahy se pak používání šesticípé hvězdy rozšířilo do dalších částí Evropy. V současnosti je šesticípá hvězda na státní vlajce.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak nakreslit


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás