, nemovitost | Kategorie | Skrblík.cz

SKRBLOG

Žaloba na vyklizení bytu

úterý, 04. prosinec 2018 Petr Novák

Náhled žaloba o vyklizení bytu Okresní soud Karlovy Vary Moskevská 17 360 33 Karlovy Vary (okresní soud v místě bydliště žalovaného) Žalobce: Eduard Skrblík, narozen 1. 3. 1978, bytem Zanzibarská 208/11,360 52 Karlovy Vary Zastoupený: JUDr. Janem Burešem, advokátem se sídlem Burešova 6, 360 52 Karlovy Vary razítko + podpis advokáta (v případě zastoupení) Žalovaný: Jan Vzor, narozen 3. 4. 1982, bytem Seifertova 876, 500 02 […] Celý článek »

Smlouva o pronájmu nebytových prostor

úterý, 25. září 2018 Petr Novák

Ukázka smlouvy o pronájmu nebytových prostor přijde vhod všem fyzickým i právnickým osobám, jež se chystají pronajmout některé ze svých nebytových prostorů, tedy například kanceláře, skladiště, sklepy apod. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor je potřeba před samotným užitím náležitě upravit. Smlouva o pronájmu nebytových prostor obsahuje několik důležitých náležitostí. Jednak se jedná o jména, adresy, data narození či IČ všech zúčastněných […] Celý článek »

Žádost o změnu stavby

čtvrtek, 19. červenec 2018 Petr Novák

Vzor žádosti o změnu stavby zachycuje žádost o úpravu již předem vydaného rozhodnutí týkajícího se určité stavby. Odbor stavebního úřadu totiž může v odůvodněných případech na žádost stavebníka udělit povolení ke změně stavby před jejím vlastním dokončením. Stavební úřad žádost projedná v rozsahu, v jakém se změna samotných práv dotýká a následně vydá vlastní rozhodnutí, kterým změnu stavby buď povolí (přičemž […] Celý článek »

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová

S platností od 1. ledna 2018 nahradil žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí jiný institut – kolaudační souhlas. Ukázka dopisu žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí najde uplatnění především u fyzických a právnických osob, které zpravidla dokončují stavbu. Žádost se zasílá nejlépe doporučeným dopisem na příslušný stavební úřad. Nedílnou součástí žádosti je několik základních prvků. Jednak musí být přesně identifikován žadatel, a to […] Celý článek »