Cena vody 2022: Zdražení v průměru o 5,12 Kč, mezi městy je rozdíl až 82 Kč

Lukáš Vávra
Publikováno 19. ledna 2022

Rok 2022 přinesl ve 201 městech ČR zdražení vody, v 15 městech se cena vody nezměnila a ve dvou dokonce zlevnila. Vyplývá to z analýzy cen vody, kterou Skrblík každoročně zpracovává u 219 největších měst v zemi.

Ve Skorkově za 139,18 Kč za kubík, v Krnově jen za 56,10 Kč

V 85 % městech, kde voda letos zdražila, došlo k navýšení cen nad úroveň loňské inflace. Ta byla podle údajů Českého statistického úřadu 3,8 %.

Meziročně si za vodu nejvíce připlatili obyvatelé Sedlčan (84,45 Kč → 108,66 Kč), Českého Krumlova (81,86 Kč → 103,74 Kč) a Dobříše (82,26 Kč → 97 Kč).

Zdražení neznamená, že je v těchto obcích nejdražší voda. Ze sledovaných měst za vodu suverénně nejvíce platí občané severočeského Frýdlantu, jeden metr krychlový tam stojí 138,23 Kč. Následují Nýřany (123,75 Kč) a Hostivice (121,59 Kč).

Jak nás informoval čtenář Skrblíka Milan, v některých menších obcích se za vodu platí ještě více. Příkladem je Skorkov, obec v okrese Mladá Boleslav s 647 obyvateli. V roce 2022 je zde vodné 76,13 Kč a stočné 63,05 Kč, celkem 139,18 Kč.

Nejlevnější voda ze sledovaných měst je v Krnově (56,10 Kč), Žamberku (60,50 Kč) a Jaroměři (60,91 Kč). Vodu v těchto městech shodně dodávají městské společnosti, levná je dlouhodobě.

Voda v roce 2022 zlevnila v Říčanech u Prahy (92,19 Kč → 87,98 Kč) a v Českém Brodě (107,93 Kč → 104,76 Kč).

Cena vody 2024

Všechny uvedené ceny jsou součtem vodného a stočného včetně 10% DPH. Protože se v některých městech cena vody skládá ze dvou složek, je cena druhé složky rozpočtena do uváděné ceny dle průměrné spotřeby vody v jedné domácnosti.

Voda v roce 2022 zdražila v průměru o 5,12 Kč

V celé republice voda meziročně zdražila v průměru o 5,12 Kč na tisíci litrech. Při denní spotřebě vody na jednu osobu 90 litrů a dvou osobách v domácnosti to znamená roční zatížení rozpočtu o dalších 336 Kč.

Vývoj cen vody v ČR

Příčin zdražování je celá řada. Tou nejčastějším je inflace, která vodárenským společnostem zvyšuje náklady na mzdy, chemikálie, stavební práce a další provozní náklady. Vyšší náklady je nutné promítnout do koncových cen vody.

Mírné zlevnění v celé republice přinesl rok 2020, kdy došlo ke snížení DPH u vody z 15 % na současných 10 %. Prvního května tak průměrná cena vody v zemi klesla z 92,12 Kč na 88,50 Kč.

Proč se ceny vody v ČR liší až o 82 Kč na 1 000 litrech?

Levná voda navíc z dlouhodobého pohledu nemusí být tím pro občany nejvýhodnějším řešením. V některých případech může mít původ v zanedbané údržbě infrastruktury.

Jedním z nejčastějších lidových mýtů je, že zejména zahraniční společnosti nastavují ceny vody neúměrně vysoko. Není to tak úplně pravda. Ceny vody v České republice podléhají poměrně přísné regulaci a protože je vlastním infrastruktury nejčastěji město, rozhoduje o nich zpravidla zastupitelstvo.

Cílem regulace je stanovit přesnou hranici nejen nákladů vodohospodářských společností, ale také jejího zisku. Postup tvorby ceny vody v jednotlivých městech je tak přesně daný. Provozovatelé vodovodů, kanalizací ani města samotná si ceny nemohou diktovat. Zjednodušeně řečeno musí vycházet ze skutečných nákladů.

Kalkulace cen vody je pro řadu měst snadno dohledatelná. Příkladem je Krnov s nejlevnější vodou v zemi.

Příčin, proč se ceny vody napříč republikou liší až o 82 Kč na tisíci litrech, je tak celá řada.

Investice do infrastruktury

Rekonstrukce vodovodů a kanalizací na Táborsku a Strakonicku stála před pěti lety více než jednu miliardu korun. Důsledkem je nadprůměrná cena vody v regionu, která je vyšší než ve třech čtvrtinách sledovaných měst.

Opravy vodohospodářských sítí a další investice do infrastruktury jsou nutností, v opačném případě hrozí havárie a přerušení dodávky vody. Nákladná investice se nevyhnutelně promítne do koncových cen.

Města s výrazně levnou vodou mají buď to štěstí, že jejich vodohospodářská infrastruktura nevyžaduje vysoké investice, umí sítě spravovat levně anebo v nejhorším případě se zanedbaná údržba projeví v dalších letech.

Rozdílné podmínky pro provoz

Pro provoz vodovodní sítě je jednodušší, když se nachází velké množství zákazníků na malé ploše. Ideálně v lokalitě s udržovanou infrastrukturou, do které není nutné příliš investovat.

V takovém případě se relativně nízké provozní náklady rozpočtou mezi vyšší počet zákazníků a cena vody může být nižší.

Opačným případem jsou obce, kde na velkém území bydlí malé množství odběratelů vody a stav potrubí nebo čističky si žádá rekonstrukci. Vysoké náklady na opravy se rozpočtou mezi menší počet zákazníků, což mívá za následek výraznější zdražení vody.

Nižší spotřeba vody

Vliv na ceny vody má také množství, které zákazníci spotřebují. Platí zde stejný princip jako u předchozího bodu. Vyšší spotřeba znamená, že se provozní náklady vodohospodářských společností v přepočtu na jednotkovou cenu vody více rozmělní.

Protože spotřeba vody v domácnostech dlouhodobě klesá, náklady přepočtené na jednotkovou cenu rostou. Negativní dopad na spotřebu mělo také covidové uzavření ubytovacích zařízení, sportovišť a kanceláří v loňském roce.

Bydlíte v obci, kde je voda ještě dražší než ve zmiňovaném Skorkově? Napište nám do diskuze pod článkem.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další články z kategorie Novinky


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás