, Registry dlužníků - jste v registru Solus, BRKI a NRKI? - Skrblík.cz

Registry dlužníků a neplatičů – Solus, BRKI, NRKI a další

Všechny banky si v průběhu schvalování půjčky ověřují, zda žadatel není evidován v některém z registrů neplatičů či dlužníků. Stejný postup ověření používají někteří mobilní operátoři či dodavatelé plynu a elektřiny před uzavřením smlouvy.

Registr dlužníků a neplatičů tyto instituce využívají, aby si ověřily, že klient nebude mít problémy se splácením či s placením.

Jaké registry banky používají?

V Česku existují tři hlavní registry, využito jich může být v průběhu ověřování vždy několik. V případě neschválení např. půjčky musí banky vždy oznámit, na základě informací z kterého registru bylo vydáno zamítavé stanovisko.

Registr neplatičů Solus
Solus je ze všech registrů nejčastěji využívaný a patrně také nejznámější. Dostat se do něj může každý velmi snadno a rychle, neboť ho nepoužívají jen banky či leasingové společnosti, ale také telefonní operátoři, dodavatelé energií atd. Oproti jiným registrům nemá Solus takovou váhu, přesto může být záznam v něm důvodem k odmítnutí žádosti o půjčku či hypotéku. Platnost údajů zapsaných v registru Solus je 3 roky.
Internetové stránky Solus
Bankovní registr klientských informací (BRKI)
Jedná se o registr spravovaný společností Czech Banking Credit Bureau, v roce 2002 ho vytvořilo uskupení českých bank. Shromažďují v něm informace o všech klientech, kteří si v jakékoliv české bance vzali úvěr včetně hypotéky – tedy ne jen o neplatičích.
Pozor – do tohoto registru se dostanete také tehdy, pokud svůj úvěr řádně a včas splácíte nebo přečerpáte svůj kontokorent!
Záznam v registru BRKI má čtyřletou trvanlivost, předčasně ho smazat nelze. I při žádosti o krátkodobou půjčku nebo při čerpání kontokorentu mějte na paměti, že si tak můžete snadno zablokovat přístup k hypotéce!
Internetové stránky BRKI
Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
Jak již z názvu vyplývá, registr slouží zejména leasingovým nebo splátkovým společnostem, princip fungování je podobný jako u předešlého. Provozovatelem registru je společnost LLCB, z. s. p. o. Trvanlivost záznamu v nebankovním registru klientských informací jsou čtyři roky.
Internetové stránky NRKI

Jak se mohu dostat do registru neplatičů?

Cesta do registru neplatičů je poměrně jednoduchá – stačí výrazně přesáhnout dobu splatnosti vyúčtování.

Komerční banka
Banka využívá registr BRKI, kam pravidelně každý měsíc zasílá údaje o pozitivní splátkové historii klienta i o případném neuhrazení dlužné částky. Registr se využívá u všech úvěrových produktů. Komerční banka rovněž užívá registr Solus.
T-Mobile
Operátor využívá registr Solus fyzických osob a IČ, kam nahlíží vždy při sjednávání nové smlouvy. Do registru T-Mobile zákazníka přidá nejdříve poté, co nezaplatí minimálně dvě faktury nebo se opozdí se splacením faktury o 30 dní.
Vodafone
Mobilní operátor Vodafone při sjednávání nové smlouvy do registru Solus nahlíží pouze v případě, kdy mu k tomu klient dal svolení. Zápis do registru Solus se pak provádí nejdříve při tříměsíčním prodlení při placení faktury.

Nejčastější dotazy k registru dlužníků a neplatičů

1Jak zjistím, jestli mám záznam v registru?

Výpis z registrů BRKI a NRKI lze získat na internetových stránkách správce registru. Vyzvednout ho lze buď osobně, nebo prostřednictvím pošty na dobírku. Cena za vyhotovení výpisu do 30 dnů je 100 Kč a za expresní vyhotovení do 24 hodin 200 Kč. V případě zaslání poštou se k ní přičítá ještě poštovné.

Výpis ze Solusu je možné získat na dobírku poštou nebo po registraci prostřednictvím SMS. Cena za výpis zaslaný poštou na dobírku do vlastních rukou je 218 Kč, za výpis přes SMS 99 Kč.

2Jaký má záznam v registru pro mne následek?

Záznam v registru neplatičů může a zpravidla také má za následek neschválení žádosti o půjčku, hypotéku, úvěr či splátkový prodej. Platí, že o čím větší objem půjčky se jedná, tím banálnější záznam hraje roli. O něco mírnější postup může být použit v případě, kdy záznam do registru zadala stejná společnost, u které je žádáno o úvěr či leasing.

3Jak lze záznam v registru smazat?

Pokud je záznam v registru zapsaný právem, tedy v případě, že nedošlo k uhrazení např. jednokorunového poplatku, záznam smazat nelze. V registru bude zapsaný po celou dobu své platnosti, tedy 3 nebo 4 roky.

4Co dělat, když jsem v registru veden omylem?

Jste-li v registru vedeni neprávem, obraťte se přímo na správce daného registru. Ten poté kontaktuje zapisovatele záznamu, a pokud se prokáže, že došlo k omylu, údaje budou vymazány.

Státní instituce a zdravotní pojišťovny registry dlužníků nevyužívají

Je zajímavé, že ani jeden z registru neplatičů a dlužníků nepoužívá žádná ze státních institucí ani zdravotních pojišťoven. Dlužíte-li například finančnímu úřadu za DPH nebo zdravotní pojišťovně úhradu na pojistném, nemělo byt to vést k zápisu do registru.

Registr dlužníků České republiky CERD

Dalším z registrů je systém CERD (www.cerd.cz), jenž se tváří jako oficiální registr dlužníků. Dle mnohých zkušeností uživatelů internetu se jedná o podvod, neboť potvrzení o bezdlužnosti jsou údajně zasílána také lidem, na které byla uvalena exekuce.

Za zaslání výpisu z registru jsou účtovány poplatky v řádu stokorun, potvrzení samotné je ale prakticky bezcenné, neboť pro banky není důvěryhodné. Objednáním výpisu z registru dlužníků České republiky CERD utratíte své peníze prakticky bez jakéhokoliv užitku.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu