, P2P půjčky → Srovnání Zonky, Bankerat a dalších (aktuální pro 2019) - Skrblík.cz

P2P půjčky v ČR: Srovnání Zonky, Bankerat a dalších (aktuální pro 2019)

Před několika lety se lidem rozšířil okruh možností, kde si mohou půjčit. Přišla vlna P2P půjček. O co jde? Jakou mají peer to peer půjčky historii, jak fungují pro dlužníka a jak pro věřitele? Jaké a jak se platí daně z příjmu z P2P půjček?

P2P půjčky jsou půjčky přímo od lidí prostřednictvím zprostředkovatele a internetové platformy. Označení P2P (čti: pí tu pí) pochází z angličtiny: peer-to-peer. Termín je původně z počítačového prostředí a překlad slova peer je vlastně rovný, rovnocenný. Takže se dá říci, že P2P půjčky jsou půjčky mezi sobě rovnými, případně půjčka rovný rovnému.

Historie P2P půjček

P2P půjčkyPůjčování lidí lidem vzniklo v anglosaském světě, kde má více než desetiletou historii. V Americe a ve Velké Británii mají v současné době P2P půjčky už mnohamiliardové obraty. Zkušenosti a samotná praxe půjčování mezi lidmi navzájem pomocí internetové platformy postupně přešla i do ČR.

Pojem peer-to-peer (někdy i person-to-person) byl původně zaveden pro sítě určené k přímému, vzájemnému sdílení dat (filmy, hudba, hry, programy) bez prostředníka.

U půjček je však prostředník (zprostředkovatel) životně nutnou záležitostí, peníze na P2P půjčky stále pocházejí od lidí a posílají se zase lidem. Bez internetu to také nejde.

Nejdříve jsme si mohli půjčit nebo investovat na zahraničních P2P platformách – např. v britském Saving Stream nebo v Pobaltí založených Mintos či Bontora, později začaly vznikat i ryze české platformy, například Zonky, Bankerat.

Jak fungují P2P půjčky

Jak fungují P2P půjčky

P2P půjčky svým principem připomínají internetové aukce.

1Investoři

Na jedné straně stojí věřitelé (investoři), kteří mají volné finanční prostředky a chtějí je investovat jinam než do termínovaných vkladů nebo podílových fondů. Chtějí vyšší výnos, než je jim nabízí banka, a jsou ochotni podstoupit i vyšší míru rizika, že se investice nevrátí. Investoři vloží své peníze na svůj účet vytvořený u platformy.

Průměrný zisk investora Min. a max. investice do jedné půjčky Investor platí platformě
Zonky 6 % 200-5 000 Kč od 0,2 % (při sazbě 3,99 % p. a.) po 5 % (při sazbě 19,99 % p. a.) z investice ročně (1/12 měsíčně)
Bankerat neuvádí neomezeno 1 % z dlužné (doposud nesplacené) částky ročně
Žlutý meloun 8 % 25-250 eur
limit zrušen pro zkušenější investory
pro zkušenější investory je limit 25 % objemu půjčky 0,33 % (u cashfree půjček), nebo 1 % ze splátek, 1,5 % z přeprodeje investice
Prestito 11 % 5 000 Kč až 1 000 000 Kč žádný

2Žadatelé

Na straně druhé jsou dlužníci, tedy žadatelé o půjčku. Potřebují si půjčit nějaké peníze, ale chtějí je levněji než od nebankovní společnosti. A u banky by na půjčku možná nedosáhli. Případně už byli odmítnuti. Někdy mohou dostat dokonce i podobné cenové podmínky jako v bance. Dlužníci splácí peníze na svůj účet vytvořený u platformy.

Úroková míra u půjček Další poplatky za půjčku Celkové RPSN půjček
Zonky 3,99–19,99 % 2 % 4,7–31,94 %
Bankerat 9–55 % 5 %, minimálně 1 200 Kč 11,73–55 %
Žlutý meloun 4,4 % až neomezeno 2,9-6 % 6 % až neomezeno
Prestito dle dohody žadatele a investora 5 %, při řádném splácení 3,5 % + poštovní poplatky neuvedeno

3Platforma

A mezi těmito dvěma stranami je prostředník provozující internetovou platformu půjčování. Jde v podstatě o aukci, kdy schválený žadatel o půjčku má zveřejněnu svou poptávku a investoři mezi sebou soutěží, kdo tomuto zájemci půjčí a jak vysoký obnos. Nabízené částky jednotlivých investorů se sčítají, až dají celkovou poptávku žadatele.

Platforma peníze žadateli pošle na jeho účet. A až dlužník splácí splátky, rozesílá je platforma na jednotlivé účty investorů podle jejich podílu na investici a podle nabídnuté provize, tu si rovnou strhává.

4Anonymita

Žadatelé i investoři jsou v systémech většinou uváděni anonymně. Jejich totožnosti zná většinou jen zprostředkovatel. To dost zvyšuje atraktivitu této formy půjčování.

5Soutěž

A v čem se soutěží? V nabídce odměny pro zprostředkovatele, tedy provozovatele P2P internetové platformy.

6Motivace zprostředkovatele

Ta spočívá v tom, že má většinou příjem pouze z reálně zaplacených splátek. Proto je i v jeho zájmu, aby zcela nebonitní žadatele odmítal.

Platformy pro P2P půjčky v ČR

1Bankerat

BankeratBankerat.cz je největším portálem pro poskytování a administraci P2P půjček v České republice. Funguje tak, že zhruba prověří žadatele o půjčku, zařadí jej do příslušné rizikové kategorie a nabídne jeho žádost v aukci. Investor nabízí žadateli své peníze (maximálně do výše požadované půjčky) a také úrokovou míru (maximálně do výše, kterou žadatel uvedl jako akceptovatelnou). Soutěží se tak pomocí nabízené úrokové míry.

Bankerat si účtuje 5 % od dlužníka hned po schválení půjčky, výše poplatku investora je 1 % z nesplacené částky půjčky (zbývající dlužná částka). Je zde zavedeno rozhodčí řízení. V případě nesplácení jsou zavedeny úroky z prodlení, nikoliv pokuty.

Průměrné výnosy z půjček jsou velmi pestré, jako je pestrá nabídka půjček na Bankeratu. Lze půjčovat i oproti zástavě nemovitosti, tyto půjčky jsou nejlevnější a výnos činí okolo 15 % ročně. Náklady na takovou půjčku jsou navýšeny o poplatek Bankeratu (minimálně 5 %). Bankerat však zprostředkovává také dražší půjčky s úrokovou mírou až 55 % (jde o krátkodobé a nižší půjčky). Její náklady a riziko jsou enormní. Ale v případě úspěchu je enormní i výnos.

Bankerat vyřizuje administraci i případné vymáhání, ale nijak aktivně nepodporuje investory v tvorbě vhodného investičního portfolia a diverzifikaci rizika. Platforma má v listopadu 2018 přes 53 tisíc uživatelů a již přijali nabídky v hodnotě přes 917 milionů Kč.

2Benefi

BenefiBenefi pozastavilo v souvislosti s novelou zákona o spotřebitelském úvěru svou činnost. Už jen vybírá splátky starých úvěrů a posílá je investorům. Nové půjčky neposkytují.

Skrblíkovy zkušenosti s P2P půjčkami Benefi

BenefiP2P platformu Benefi jsme si otestovali z pozice investora. Registrace proběhla velmi hladce, samotná aukce už byla náročnější, protože investorů je poměrně hodně a dost se předháněli v tom, jakou provizi provozovateli platformy poskytnou.

V soutěži o jednu půjčku jsme museli provizi navýšit třikrát, abychom nevypadli ze hry. Nakonec se investice realizovala a splátky začínají chodit na námi vytvořený účet na platformě, odkud si je můžeme kdykoliv převést na běžný účet u banky.

Na zkoušku jsme investovali tisícikorunu a nabídli ji žadateli v nejrizikovější skupině F. Žadatel chtěl celkem 40 000 Kč, v Benefi mu byli ochotní půjčku poskytnout za úrokovou míru 37,47 %.

Informace o žadateli, které jsme měli k dispozici:

  • Jedná se 34letého muže žijícího v Jižních Čechách.
  • Je ženatý, bezdětný a bydlí u rodičů.
  • Od září 2016 má pracovní poměr na dobu neurčitou, je vedoucím pobočky.
  • Jeho doložitelný čistý příjem je 17 905 Kč a měsíční náklady na jeho domácnost jsou v rozmezí 3–5 tisíc korun. Průměrný čistý měsíční příjem celé domácnosti je 37 905 Kč.
  • Má jiné půjčky a závazky v celkové výši 396 525 Kč a celkově je jich devět. Měsíčně splácí 18 832 Kč a splácí včas. Hypotéku nemá.
  • Půjčku chce použít na refinancování u AirBank, kdy mu zbývá doplatit ještě 43 957 Kč.

Doba splácení je nastavena na 60 měsíců. Nám zaplatí celkem 2 225,40 Kč, navýšení za 5 let je o 1 225,40 Kč. Měsíční splátka je 37,09 Kč, z ní vždy odejde zprostředkovateli 30 %.

Prozatím uběhly od investice necelé 3 měsíce a přišly první dvě splátky. První včas, druhá s jednodenním zpožděním, třetí splátka je v očekávání. Na další vývoj si musíme počkat.

Aktualizace prosinec 2017: Prozatím uběhl od investice rok a splátky chodí pravidelně. Dohromady jsme prozatím obdrželi 13 splátek po 37,09 Kč, tedy celkem 482,17 Kč. Na další vývoj si musíme počkat.

3Zonky

ZonkyPřehled na portálu Zonky je snadné získat. Není komplikovaný a je založený na osobním přístupu. Ke každé žádosti o půjčku najdete anonymizovaný osobní příběh žadatele a dobu, jak dlouho je do půjčky ještě možné investovat. Uvedena je také doba splácení půjčky a ohodnocení žadatele z hlediska jeho rizikovosti (zde nazýváno rating).

K registraci jsou nutné dva doklady totožnosti. Věřitelé se registrují do tzv. fronty a řada se na ně dostane až tehdy, když se objeví dostatečné množství žádostí o půjčku a nepokryjí je doposud registrovaní investoři. Žadatelé o půjčku procházejí detailním zkoumáním a společnost se silně zajímá o jejich životní příběh. Z něj lze totiž podle Zonkyho nejlépe odvodit míru rizika nesplácení.

Úrokové míry Zonky se pohybují od 3,99 do 19,99% p. a. Rizikové žadatele pouštějí na tržiště půjček jen výjimečně. U každé půjčky mají pro investory vypočtené pravděpodobné riziko ztráty z nesplácení a celkově o riziku zodpovědně informují. Poplatky za službu si strhnou od dlužníka hned, od investora měsíčně od 0,2 % (při  sazbě 3,99 % p. a.) po 5 % (při sazbě 19,99 % p. a.) z investice ročně, Měsíčně se strhává jedna dvanáctina částky. Poplatky neúčtují jen tehdy, když splátka má zpoždění déle než 35 dní.

Průměrný výnos investora (a náklad dlužníka na půjčku) se točí okolo 6 % ročně. Investor může investovat do jedné půjčky minimálně 200 Kč a maximálně 5 000 až 20 000 Kč dle počtu investic (5 000 Kč je do 100 investic) – omezení je v zájmu vyšší diverzifikace rizika.

V polovině prosince 2017 bylo na Zonkym aktivních 14 568 půjček v celkovém objemu 2 129 412 000 Kč. Aktivních investorů bylo 16 357 a waiting list byl zrušen. Nyní je do služby vpuštěný ihned každý.

4Prestito

Prestito patří k platformám, kde je možné uvést požadavky a nechat si zasílat jen odpovídající nabídky. Funguje zde program propagace, kdy za tip na konkrétního investora či žadatele o půjčku získá doporučující odměnu.

Je možné si od žadatele vyžádat dodatečné dokumenty, které investory přesvědčí o důvěryhodnosti potenciálního dlužníka. Poplatky patří k nejnižším na trhu P2P platforem. Minimální investovaná částka je 5 000 Kč a diverzifikace investic není nijak aktivně podporována. Na druhou stranu je možné, aby si investor vyžádal zastavení nemovitosti.

Průměrné výnosy jsou na této platformě okolo 11 %. Musejí se však započítat poplatky za další služby, kterých opravdu není málo. Prestito totiž funguje pouze jako prostředník, který zajistí anonymitu. Ale neposkytuje celkovou administraci půjček a investic, jako to dělají jiné P2P platformy.

V rámci zvýšení bezpečnosti investic uplatňuje Prestito tzv. uznání v notářském zápisu s vykonatelností. Jedná se o možnost neprodleného nařízení exekuce, ke které dává dlužník předem svolení (před převzetím půjčky). Tak nemusí být podána žaloba nebo návrh na směnečný platební rozkaz, ale může být rovnou zahájena exekuce.

5Žlutý meloun

Žlutý melounV současné době poskytuje půjčky jen na Slovensku, nikoliv v České republice.

Žlutý meloun je P2P platforma zaměřená mimo jiné na půjčky na bydlení. Podpořena je z Evropského Investičního Fondu, který vložil do společnosti peníze přes iniciativu JEREMIE. Žadatele o půjčku naláká zejména možností tzv. partnerských půjček, které vyjdou levněji. Platforma nabízí automatické investování, kdy si investor nastaví strategii a systém již sám soutěží o půjčky dle parametrů.

Speciální nabídkou je CashFree Bydlení, kdy je půjčka je poskytnuta ve spolupráci s developerem a slouží na úhradu části kupní ceny nemovitosti. Nemovitost je standardně ve výstavbě.

Žadatelé o půjčku jsou prověřováni pečlivě a rozděleni do několika ratingových kategorií. Systém poplatků za služby Žlutého melounu je složitější než u ostatních platforem, je to však z velké části dáno tím, že zde existuje sekundární trh. Tedy místo, kde věřitelé mohou jiným věřitelům prodávat své investice. Žlutý meloun účtuje poplatky pouze z úspěšných půjček a investic, což je velkou motivací zejména pro zodpovědné schvalování žadatelů.

Poplatky investora jsou buď standardní (1 %) nebo cashFree (0,33 %) z přijatých splátek. A 1,5 % z prodané investice (postoupení pohledávky jinému investorovi). Dlužník platí poplatky z poskytnutí půjčky (odvozené od rizikovosti dlužníka), za poskytnutí půjčky a také v případě předčasného splacení. Výnosy z investic dosahují v průměru 8 % ročně.

Investování je na Žlutém melounu omezeno na minimální částku 25 eur a maximum 250 eur do jedné půjčky. Platforma tím diverzifikuje riziko investorů. Je zavedena speciální kategorie HR žadatelů (s vysokým rizikem), kterým by měli půjčovat jen ti, kdo mají úspěšně investováno více než 1 000 eur, a jsou tedy již zkušenějšími investory schopnými přijmout následky vysokého rizika investice.

Do poloviny prosince 2017 se na Žlutém melounu realizovaly půjčky a investice v hodnotě 8,1 milionů eur, přičemž žádosti o půjčku přišly už ve výši 162,5 milionů eur.

Právní zázemí P2P půjček je zejména v zákoně o spotřebitelském úvěru

Zprostředkovatelé P2P půjček musejí mít vyřešeny právní náležitosti všech operací probíhajících na jejich platformě. Vychází se zejména ze zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, dále z obecně platných právních předpisů ČR.

Předně musejí být P2P platformy registrovány v registru poskytovatelů platebních služeb, který vede ČNB. Dále musejí mít uzavřeny smlouvy se všemi investory i žadateli (dlužníky). Smlouvy se uzavírají online, jsou potřeba jen oskenované doklady totožnosti.

Posuzování schopnosti splácet P2P půjčku

P2P půjčkyI v platformě P2P půjček musí proběhnout proces schvalování bonity žadatele. Je to logické, protože nejde půjčit komukoliv. Lidé jsou různí, půjčují si s různými úmysly a obecně muži ve středním věku splácejí mnohem hůře než ženy.

Provozovatelé P2P platforem mají nastaven systém hodnocení žadatelů o půjčku. Pokud je žadatel schválen, co se bonity týká, je zařazen do některé kategorie právě na základě své bonity, respektive schopnosti splácet. Díky tomu dostanou investoři informaci o tom, jak moc je který žadatel rizikový. A mohou se tak rozhodnout, do jaké míry rizika půjdou.

Příjem z půjčování je příjmem zdanitelným

Investoři mají z půjčených peněz příjem, který je nutno uvést do daňového přiznání a ze kterého je nutno jednou za rok zaplatit 15% daň z příjmů. Daň se platí podle §10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jako tzv. ostatní příjmy. Platforma zašle za každý rok přehled investic, které podléhají zdanění.

A které to jsou? Ty, u nichž součet splátek přesáhl investovanou částku, včetně poplatků za investici. Od daně jsou podle tohoto paragrafu osvobozeny příjmy do 30 000 Kč ročně.