P2P půjčky → Srovnání Zonky, Bankerat a Žlutý meloun 2024

Lenka Rutteová
Publikováno 1. dubna 2024
 • Poskytovatelem P2P půjček nejsou banky, ale sami uživatelé – investoři
 • Žadatel o půjčku dostane peníze a investor na druhé straně získá profit z úroků
 • V článku porovnáváme české platformy Zonky, Bankerat a Žlutý meloun
 1. Jak fungují P2P půjčky

  P2P půjčky svým principem připomínají internetové aukce.
  Jak fungují P2P půjčky

 2. Investoři

  Na jedné straně stojí věřitelé (investoři), kteří mají volné finanční prostředky a chtějí je investovat jinam než do termínovaných vkladů nebo podílových fondů. Chtějí vyšší výnos, než jim nabízí banka, a jsou ochotni podstoupit i vyšší míru rizika, že se investice nevrátí. Investoři vloží své peníze na svůj účet vytvořený u platformy.

  Průměrný zisk investora Minimální výše investice Cena za správa portfolia
  Zonky Rentiér 5,79 % 10 000 Kč 1,5 % p.a. z proinvestované částky
  Bankerat 15 % se zástavou nemovitosti;
  až 55 % bez doložení příjmu a bez registru
  neomezeno 1 % z dlužné (doposud nesplacené) částky ročně
  Žlutý meloun 7,9–13,8 % 595 Kč€25 1 % z měsíčních splátek, u CashFree půjček 0,33 %
 3. Žadatelé

  Na straně druhé jsou dlužníci, tedy žadatelé o půjčku. Potřebují si půjčit nějaké peníze, ale chtějí je levněji než od nebankovní společnosti. A u banky by na půjčku možná nedosáhli. Případně už byli odmítnuti. Někdy mohou dostat dokonce i podobné cenové podmínky jako v bance. Dlužníci splácí peníze na svůj účet vytvořený u platformy.

  Žlutý meloun kvůli změnám v legislativě dočasně přerušil poskytování půjček v České republice, v současné době lze pouze investovat.

  Úroková míra u půjček Další poplatky za půjčku RPSN
  Zonky 4,49–19,99 % 2 % z půjčené částky od 5,05 %
  Bankerat 9–55 % 5 %, minimálně 1 200 Kč 11,73–55 %
 4. Platforma

  Mezi těmito dvěma stranami je prostředník provozující internetovou platformu půjčování. Jde v podstatě o aukci, kdy schválený žadatel o půjčku má zveřejněnu svou poptávku a investoři mezi sebou soutěží, kdo tomuto zájemci půjčí a jak vysoký obnos. Nabízené částky jednotlivých investorů se sčítají, až dají celkovou poptávku žadatele.

  Platforma peníze žadateli pošle na jeho účet. A v době kdy dlužník splácí splátky, rozesílá je platforma na jednotlivé účty investorů podle jejich podílu na investici a podle nabídnuté provize, tu si rovnou strhává.

  Služba Zonky Rentiér funguje trochu odlišným způsobem. Investovaná částka je rozložena kvůli vyvážení rizika minimálně do 500 malých pohledávek. Individuální portfolio je stavěno stejně jako celkové portfolio Zonky. Každý investor dostane průřez portfoliem Zonky od nejbezpečnějších investic s nižším výnosem až po rizikovější s vyšším výnosem.

 5. Historie P2P půjček

  Půjčování lidí lidem vzniklo v anglosaském světě, kde má více než desetiletou historii. V Americe a ve Velké Británii mají v současné době P2P půjčky už mnohamiliardové obraty. Zkušenosti a samotná praxe půjčování mezi lidmi navzájem pomocí internetové platformy postupně přešla i do ČR.

  Pojem peer-to-peer (někdy i person-to-person) byl původně zaveden pro sítě určené k přímému, vzájemnému sdílení dat (filmy, hudba, hry, programy) bez prostředníka.

  U půjček je však prostředník (zprostředkovatel) životně nutnou záležitostí, peníze na P2P půjčky stále pocházejí od lidí a posílají se zase lidem. Bez internetu to také nejde.

  Nejdříve jsme si mohli půjčit nebo investovat na zahraničních P2P platformách – např. v britském Saving Stream nebo v Pobaltí založených Mintos či Bondora, později začaly vznikat i ryze české platformy, například Zonky, Bankerat.

 6. Anonymita

  Žadatelé i investoři jsou v systémech většinou uváděni anonymně. Jejich totožnosti zná většinou jen zprostředkovatel. To dost zvyšuje atraktivitu této formy půjčování.

 7. Soutěž

  A v čem se soutěží? V nabídce odměny pro zprostředkovatele, tedy provozovatele P2P internetové platformy.

 8. P2P půjčky

  Motivace zprostředkovatele

  Ta spočívá v tom, že má většinou příjem pouze z reálně zaplacených splátek. Proto je i v jeho zájmu, aby zcela nebonitní žadatele odmítal.

 9. Právní zázemí P2P půjček je zejména v zákoně o spotřebitelském úvěru

  Zprostředkovatelé P2P půjček musejí mít vyřešeny právní náležitosti všech operací probíhajících na jejich platformě. Vychází se zejména ze zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, dále z obecně platných právních předpisů ČR.

  Předně musejí být P2P platformy registrovány v registru poskytovatelů platebních služeb, který vede ČNB. Dále musejí mít uzavřeny smlouvy se všemi investory i žadateli (dlužníky). Smlouvy se uzavírají online, dokládají se oskenované doklady totožnosti.

 10. Posuzování schopnosti splácet P2P půjčku

  P2P půjčkyI v platformě P2P půjček musí proběhnout proces schvalování bonity žadatele. Je to logické, protože nejde půjčit komukoliv. Lidé jsou různí, půjčují si s různými úmysly a obecně muži ve středním věku splácejí mnohem hůře než ženy.

  Provozovatelé P2P platforem mají nastaven systém hodnocení žadatelů o půjčku. Pokud je žadatel schválen, co se bonity týká, je zařazen do některé kategorie právě na základě své bonity, respektive schopnosti splácet. Díky tomu dostanou investoři informaci o tom, jak moc je který žadatel rizikový. A mohou se tak rozhodnout, do jaké míry rizika půjdou.

Platformy pro P2P půjčky v ČR

 1. Bankerat

  Bankerat

  Bankerat.cz je největším portálem pro poskytování a administraci P2P půjček v České republice. Funguje tak, že prověří žadatele o půjčku, zařadí jej do příslušné rizikové kategorie a nabídne jeho žádost v aukci. Investor nabízí žadateli své peníze (maximálně do výše požadované půjčky) a také úrokovou míru (maximálně do výše, kterou žadatel uvedl jako akceptovatelnou). Soutěží se tak pomocí nabízené úrokové míry.

  Bankerat vyřizuje administraci i případné vymáhání, ale nijak aktivně nepodporuje investory v tvorbě vhodného investičního portfolia a diverzifikaci rizika. Platforma od svého založení v roce 2010 má na svém kontě necelých 30 tisíc úspěšných žádostí s průměrným úrokem 38 %, celkem je registrováno více než 70 tisíc užovatelů.

  Poplatky Bankerat

  Bankerat si účtuje 5 % od dlužníka hned po schválení půjčky, výše poplatku investora je 1 % z nesplacené částky půjčky (zbývající dlužná částka). Je zde zavedeno rozhodčí řízení. V případě nesplácení jsou zavedeny úroky z prodlení, nikoliv pokuty.

  Výnosy a úroková míra Bankerat

  Průměrné výnosy z půjček jsou velmi pestré, jako je pestrá nabídka půjček na Bankeratu. Lze půjčovat i oproti zástavě nemovitosti, tyto půjčky jsou nejlevnější a výnos činí okolo 15 % ročně. Náklady na takovou půjčku jsou navýšeny o poplatek Bankeratu (minimálně 5 %). Bankerat však zprostředkovává také dražší půjčky s úrokovou mírou až 55 % (jde o krátkodobé a nižší půjčky). Její náklady a riziko jsou enormní. Ale v případě úspěchu je enormní i výnos.

  Bankerat.cz

 2. Zonky

  ZonkyZonky.cz  je součástí skupiny PPF. Zonky nabízí investorům službu Rentiér, ve které je investovaná částka rozložena kvůli vyvážení rizika minimálně do 500 malých pohledávek. Individuální portfolio je stavěno stejně jako celkové portfolio Zonky. Každý investor dostane průřez portfoliem Zonky od nejbezpečnějších investic s nižším výnosem až po rizikovější s vyšším výnosem.

  Podmínkou pro investování je plnoletost, vlastní bankovní účet u české banky a vstupní investice alespoň 10 000 Kč. V případě, že jsou všechny podmínky splněny, stačí se registrovat na stránkách Zonky a poslat peníze.

  Jakmile budou peníze připsány na investorský účet, Zonky začne zakládat portfolio. To potrvá od 10 do 60 dnů v závislosti na výši vkladu.

  Poplatky Zonky

  Zonky si za zprostředkování půjčky od žadatele účtuje jednorázově 2 % z půjčené částky. Tuto částku žadatel platí během prvních splátek půjčky.

  Za správu portfolia investor Zonky platí 1,5 % p.a. z proinvestované částky. Poplatek je odečítán měsíčně, a to až ve chvíli, kdy jsou vložené peníze investovány.

  Úroková míra Zonky

  Roční úrok se na Zonky pohybuje v rozmezí od 4,49 % do 19,99 %. Úrok je vždy individuální pro každého klienta, určuje se složitým výpočtem. Zonky počítá s celou řadou faktorů – zohledňuje například informace, které žadatel o sobě uvede v žádosti o půjčku, kontroluje registry dlužníků a celkově odhaduje, jak velké je pro investory riziko, že se půjčené peníze nevrátí. Čím vyšší je riziko, tím větší je také úrok.

  Výnos Zonky

  Průměrný výnos investora se pohybuje kolem 6 % ročně. Investor může investovat minimálně 10 000 Kč, maximální výše není nijak omezena.

  Více informací o Zonky

 3. Žlutý meloun

  Žlutý melounŽlutý meloun v současné době poskytuje půjčky jen na Slovensku, nikoliv v České republice. Žlutý meloun je P2P platforma zaměřená mimo jiné na půjčky na bydlení. Podpořena je z Evropského Investičního Fondu, který vložil do společnosti peníze přes iniciativu JEREMIE. Žadatele o půjčku naláká zejména možností tzv. partnerských půjček, které vyjdou levněji. Platforma nabízí automatické investování, kdy si investor nastaví strategii a systém již sám soutěží o půjčky dle parametrů.

  Speciální nabídkou je CashFree Bydlení, kdy je půjčka je poskytnuta ve spolupráci s developerem a slouží na úhradu části kupní ceny nemovitosti. Nemovitost je standardně ve výstavbě.

  Žadatelé o půjčku jsou prověřováni pečlivě a rozděleni do několika ratingových kategorií. Systém poplatků za služby Žlutého melounu je složitější než u ostatních platforem, je to však z velké části dáno tím, že zde existuje sekundární trh. Tedy místo, kde věřitelé mohou jiným věřitelům prodávat své investice. Žlutý meloun účtuje poplatky pouze z úspěšných půjček a investic, což je velkou motivací zejména pro zodpovědné schvalování žadatelů.

  Poplatky Žlutý meloun

  Poplatky investora jsou buď standardní (1 %) nebo CashFree (0,33 %) z přijatých splátek. A 1,5 % z prodané investice (postoupení pohledávky jinému investorovi). Dlužník platí poplatky za poskytnutí půjčky (jednorázově), z poskytnutí půjčky (měsíčně, odvozené od rizikovosti dlužníka),  a také v případě předčasného splacení. Výnosy z investic dosahují v průměru 8 % ročně.

  Investování Žlutý meloun

  Investování je na Žlutém melounu omezeno na minimální částku 595 Kč€25 a maximum 5 951 Kč€250 do jedné půjčky, resp. 25% částky půjčky v případě, že má investor již vytvořené minimální investiční portfolio. Platforma tím diverzifikuje riziko investorů.

  Více informací o Žlutý meloun


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.