P2P půjčky → Srovnání Zonky, Bankerat 2023

Lenka Rutteová
Publikováno 1. prosince 2022
 • Poskytovatelem P2P půjček nejsou banky, ale sami uživatelé – investoři
 • Žadatel o půjčku získá peníze a investor na druhé straně profit z úroků
 • V článku porovnáváme české platformy Zonky, Bankerat a Benefi

Historie P2P půjček

P2P půjčkyPůjčování lidí lidem vzniklo v anglosaském světě, kde má více než desetiletou historii. V Americe a ve Velké Británii mají v současné době P2P půjčky už mnohamiliardové obraty. Zkušenosti a samotná praxe půjčování mezi lidmi navzájem pomocí internetové platformy postupně přešla i do ČR.

Pojem peer-to-peer (někdy i person-to-person) byl původně zaveden pro sítě určené k přímému, vzájemnému sdílení dat (filmy, hudba, hry, programy) bez prostředníka.

U půjček je však prostředník (zprostředkovatel) životně nutnou záležitostí, peníze na P2P půjčky stále pocházejí od lidí a posílají se zase lidem. Bez internetu to také nejde.

Nejdříve jsme si mohli půjčit nebo investovat na zahraničních P2P platformách – např. v britském Saving Stream nebo v Pobaltí založených Mintos či Bondora, později začaly vznikat i ryze české platformy, například Zonky, Bankerat.

Jak fungují P2P půjčky

Jak fungují P2P půjčky

P2P půjčky svým principem připomínají internetové aukce.

 1. Investoři

  Na jedné straně stojí věřitelé (investoři), kteří mají volné finanční prostředky a chtějí je investovat jinam než do termínovaných vkladů nebo podílových fondů. Chtějí vyšší výnos, než jim nabízí banka, a jsou ochotni podstoupit i vyšší míru rizika, že se investice nevrátí. Investoři vloží své peníze na svůj účet vytvořený u platformy.

  Průměrný zisk investora Min. a max. investice do jedné půjčky Investor platí platformě
  Zonky 6 % 200-5 000 Kč od 0,2 % (při sazbě 2,99 a 3,99 % p. a.) po 5 % (při sazbě 19,99 % p. a.) z investice ročně (1/12 měsíčně)
  Bankerat 39 % neomezeno 1 % z dlužné (doposud nesplacené) částky ročně
  Žlutý meloun 7,9 % 500–6 500 Kč 1 % z měsíčních splátek, u CashFree půjček 0,33 %,  1,5 % z přeprodeje investice
  Mintos 11 % od 247 Kč10 € neomezeně žádný poplatek
 2. Žadatelé

  Na straně druhé jsou dlužníci, tedy žadatelé o půjčku. Potřebují si půjčit nějaké peníze, ale chtějí je levněji než od nebankovní společnosti. A u banky by na půjčku možná nedosáhli. Případně už byli odmítnuti. Někdy mohou dostat dokonce i podobné cenové podmínky jako v bance. Dlužníci splácí peníze na svůj účet vytvořený u platformy.

  Úroková míra u půjček Další poplatky za půjčku Celkové RPSN půjček
  Zonky 2,99–19,99 % 2 % z půjčené částky 3,64–31,94 %
  Bankerat 9–55 % 5 %, minimálně 1 200 Kč 11,73–55 %
  Žlutý meloun 4,4 % až neomezeno podle rizikové skupiny 2,9–6 % jednorázově + 0,5–0,4 měsíčně 7,37 % až neomezeno
  Banking Online dle dohody žadatele a investora od 3 % 1,5 % z cílové částky od 12,2 %
 3. Platforma

  A mezi těmito dvěma stranami je prostředník provozující internetovou platformu půjčování. Jde v podstatě o aukci, kdy schválený žadatel o půjčku má zveřejněnu svou poptávku a investoři mezi sebou soutěží, kdo tomuto zájemci půjčí a jak vysoký obnos. Nabízené částky jednotlivých investorů se sčítají, až dají celkovou poptávku žadatele.

  Platforma peníze žadateli pošle na jeho účet. A v době kdy dlužník splácí splátky, rozesílá je platforma na jednotlivé účty investorů podle jejich podílu na investici a podle nabídnuté provize, tu si rovnou strhává.

 4. Anonymita

  Žadatelé i investoři jsou v systémech většinou uváděni anonymně. Jejich totožnosti zná většinou jen zprostředkovatel. To dost zvyšuje atraktivitu této formy půjčování.

 5. Soutěž

  A v čem se soutěží? V nabídce odměny pro zprostředkovatele, tedy provozovatele P2P internetové platformy.

 6. Motivace zprostředkovatele

  Ta spočívá v tom, že má většinou příjem pouze z reálně zaplacených splátek. Proto je i v jeho zájmu, aby zcela nebonitní žadatele odmítal.

Platformy pro P2P půjčky v ČR

 1. Bankerat

  BankeratBankerat.cz je největším portálem pro poskytování a administraci P2P půjček v České republice. Funguje tak, že zhruba prověří žadatele o půjčku, zařadí jej do příslušné rizikové kategorie a nabídne jeho žádost v aukci. Investor nabízí žadateli své peníze (maximálně do výše požadované půjčky) a také úrokovou míru (maximálně do výše, kterou žadatel uvedl jako akceptovatelnou). Soutěží se tak pomocí nabízené úrokové míry.

  Bankerat si účtuje 5 % od dlužníka hned po schválení půjčky, výše poplatku investora je 1 % z nesplacené částky půjčky (zbývající dlužná částka). Je zde zavedeno rozhodčí řízení. V případě nesplácení jsou zavedeny úroky z prodlení, nikoliv pokuty.

  Průměrné výnosy z půjček jsou velmi pestré, jako je pestrá nabídka půjček na Bankeratu. Lze půjčovat i oproti zástavě nemovitosti, tyto půjčky jsou nejlevnější a výnos činí okolo 15 % ročně. Náklady na takovou půjčku jsou navýšeny o poplatek Bankeratu (minimálně 5 %). Bankerat však zprostředkovává také dražší půjčky s úrokovou mírou až 55 % (jde o krátkodobé a nižší půjčky). Její náklady a riziko jsou enormní. Ale v případě úspěchu je enormní i výnos.

  Bankerat vyřizuje administraci i případné vymáhání, ale nijak aktivně nepodporuje investory v tvorbě vhodného investičního portfolia a diverzifikaci rizika. Platforma má v březnu 2020 přes 57 tisíc uživatelů a již přijali nabídky v hodnotě přes 997 milionů Kč.

 2. Benefi

  BenefiBenefi pozastavilo v souvislosti s novelou zákona o spotřebitelském úvěru svou činnost. Už jen vybírá splátky starých úvěrů a posílá je investorům. Nové půjčky neposkytují.

Naše zkušenosti s P2P půjčkami Benefi

P2P platformu Benefi jsme si otestovali z pozice investora. Registrace proběhla velmi hladce, samotná aukce už byla náročnější, protože investorů je poměrně hodně a dost se předháněli v tom, jakou provizi provozovateli platformy poskytnou.

V soutěži o jednu půjčku jsme museli provizi navýšit třikrát, abychom nevypadli ze hry. Nakonec se investice realizovala a splátky začaly chodit na námi vytvořený účet na platformě, odkud si je můžeme kdykoliv převést na běžný účet u banky.

Na zkoušku jsme investovali tisícikorunu a nabídli ji žadateli v nejrizikovější skupině F. Žadatel chtěl celkem 40 000 Kč, v Benefi mu byli ochotní půjčku poskytnout za úrokovou míru 37,47 %.

Informace o žadateli, které jsme měli k dispozici:

 • Jedná se 34letého muže žijícího v Jižních Čechách.
 • Je ženatý, bezdětný a bydlí u rodičů.
 • Od září 2016 má pracovní poměr na dobu neurčitou, je vedoucím pobočky.
 • Jeho doložitelný čistý příjem je 17 905 Kč a měsíční náklady na jeho domácnost jsou v rozmezí 3–5 tisíc korun. Průměrný čistý měsíční příjem celé domácnosti je 37 905 Kč.
 • Má jiné půjčky a závazky v celkové výši 396 525 Kč a celkově je jich devět. Měsíčně splácí 18 832 Kč a splácí včas. Hypotéku nemá.
 • Půjčku chce použít na refinancování u AirBank, kdy mu zbývá doplatit ještě 43 957 Kč.

Doba splácení je nastavena na 60 měsíců. Nám zaplatí celkem 2 225,40 Kč, navýšení za 5 let je o 1 225,40 Kč. Měsíční splátka je 37,09 Kč, z ní vždy odejde zprostředkovateli 30 %.

Prozatím uběhly od investice necelé 3 měsíce a přišly první dvě splátky. První včas, druhá s jednodenním zpožděním, třetí splátka je v očekávání. Na další vývoj si musíme počkat.

Aktualizace prosinec 2017: Prozatím uběhl od investice rok a splátky chodí pravidelně. Dohromady jsme prozatím obdrželi 13 splátek po 37,09 Kč, tedy celkem 482,17 Kč. Na další vývoj si musíme počkat.

 1. Zonky

  ZonkyPřehled na portálu Zonky je snadné získat. Není komplikovaný a je založený na osobním přístupu. Ke každé žádosti o půjčku najdete anonymizovaný osobní příběh žadatele a dobu, jak dlouho je do půjčky ještě možné investovat. Uvedena je také doba splácení půjčky a ohodnocení žadatele z hlediska jeho rizikovosti (zde nazýváno rating).

  K registraci jsou nutné dva doklady totožnosti. Věřitelé se registrují do tzv. fronty a řada se na ně dostane až tehdy, když se objeví dostatečné množství žádostí o půjčku a nepokryjí je doposud registrovaní investoři. Žadatelé o půjčku procházejí detailním zkoumáním a společnost se silně zajímá o jejich životní příběh. Z něj lze totiž podle Zonky nejlépe odvodit míru rizika nesplácení.

  Úrokové míry Zonky se pohybují od 2,99 do 19,99% p. a. Rizikové žadatele pouštějí na tržiště půjček jen výjimečně. U každé půjčky mají pro investory vypočtené pravděpodobné riziko ztráty z nesplácení a celkově o riziku zodpovědně informují. Poplatky za službu si strhnou od dlužníka hned, od investora měsíčně od 0,2 % (při sazbě 2,99 % p. a.) po 5 % (při sazbě 19,99 % p. a.) z investice ročně, Měsíčně se strhává jedna dvanáctina částky. Poplatky neúčtují jen tehdy, když splátka má zpoždění déle než 35 dní.

  Průměrný výnos investora (a náklad dlužníka na půjčku) se točí okolo 6 % ročně. Investor může investovat do jedné půjčky minimálně 200 Kč a maximálně 5 000 až 20 000 Kč dle počtu investic (5 000 Kč je maximální limit, pokud máte na Zonky málo investic) – omezení je v zájmu vytvoření pestřejšího portfolia a tím i vyšší diverzifikace rizika.

  Do služby je vpuštěný každý, čeká se jen 2 až 4 dny na dokončení registrace a jeden až tři dny na nabití peněženky.

 2. Prestito

  Prestito funguje od roku 2019 pouze jako inzertní portál zaměřený na půjčky mezi lidmi. Žadatel o půjčku se zaregistruje, následně si za poplatek 29 Kč zadá inzerát, za další úplatu je možné případné topování inzerátu. Investor na vybraný inzerát reaguje nabídkou. Pokud se domluví na podmínkách, další agendu a peněžní platby řeší již jen sami mezi sebou.

  Od obou stran tento systém vyžaduje vyšší pečlivost a důslednost při uzavírání smluv. Prestito na svém portálu nabízí k použití vzorovou smlouvu o zápůjčce.

  Prestito uvádí, že tato změna zvýší rychlost dohody mezi žadatelem a investorem a umožní větší prostor pro vyjednání vlastních podmínek.

 3. Žlutý meloun

  Žlutý melounV současné době poskytuje půjčky jen na Slovensku, nikoliv v České republice.

  Žlutý meloun je P2P platforma zaměřená mimo jiné na půjčky na bydlení. Podpořena je z Evropského Investičního Fondu, který vložil do společnosti peníze přes iniciativu JEREMIE. Žadatele o půjčku naláká zejména možností tzv. partnerských půjček, které vyjdou levněji. Platforma nabízí automatické investování, kdy si investor nastaví strategii a systém již sám soutěží o půjčky dle parametrů.

  Speciální nabídkou je CashFree Bydlení, kdy je půjčka je poskytnuta ve spolupráci s developerem a slouží na úhradu části kupní ceny nemovitosti. Nemovitost je standardně ve výstavbě.

  Žadatelé o půjčku jsou prověřováni pečlivě a rozděleni do několika ratingových kategorií. Systém poplatků za služby Žlutého melounu je složitější než u ostatních platforem, je to však z velké části dáno tím, že zde existuje sekundární trh. Tedy místo, kde věřitelé mohou jiným věřitelům prodávat své investice. Žlutý meloun účtuje poplatky pouze z úspěšných půjček a investic, což je velkou motivací zejména pro zodpovědné schvalování žadatelů.

  Poplatky investora jsou buď standardní (1 %) nebo CashFree (0,33 %) z přijatých splátek. A 1,5 % z prodané investice (postoupení pohledávky jinému investorovi). Dlužník platí poplatky za poskytnutí půjčky (jednorázově), z poskytnutí půjčky (měsíčně, odvozené od rizikovosti dlužníka),  a také v případě předčasného splacení. Výnosy z investic dosahují v průměru 8 % ročně.

  Investování je na Žlutém melounu omezeno na minimální částku 500 Kč a maximum 6 500 Kč do jedné půjčky. Platforma tím diverzifikuje riziko investorů. Je zavedena speciální kategorie HR žadatelů (s vysokým rizikem), kterým by měli půjčovat jen ti, kdo mají úspěšně investováno více než 25 000 Kč, a jsou tedy již zkušenějšími investory schopnými přijmout následky vysokého rizika investice.

  Do konci února 2020 se na Žlutém melounu realizovaly půjčky a investice v hodnotě 15,4 milionů eur.

Právní zázemí P2P půjček je zejména v zákoně o spotřebitelském úvěru

Zprostředkovatelé P2P půjček musejí mít vyřešeny právní náležitosti všech operací probíhajících na jejich platformě. Vychází se zejména ze zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, dále z obecně platných právních předpisů ČR.

Předně musejí být P2P platformy registrovány v registru poskytovatelů platebních služeb, který vede ČNB. Dále musejí mít uzavřeny smlouvy se všemi investory i žadateli (dlužníky). Smlouvy se uzavírají online, jsou potřeba jen oskenované doklady totožnosti.

Posuzování schopnosti splácet P2P půjčku

P2P půjčkyI v platformě P2P půjček musí proběhnout proces schvalování bonity žadatele. Je to logické, protože nejde půjčit komukoliv. Lidé jsou různí, půjčují si s různými úmysly a obecně muži ve středním věku splácejí mnohem hůře než ženy.

Provozovatelé P2P platforem mají nastaven systém hodnocení žadatelů o půjčku. Pokud je žadatel schválen, co se bonity týká, je zařazen do některé kategorie právě na základě své bonity, respektive schopnosti splácet. Díky tomu dostanou investoři informaci o tom, jak moc je který žadatel rizikový. A mohou se tak rozhodnout, do jaké míry rizika půjdou.

Příjem z půjčování je příjmem zdanitelným

Investoři mají z půjčených peněz příjem, který je nutno uvést do daňového přiznání a ze kterého je nutno jednou za rok zaplatit 15% daň z příjmů. Daň se platí podle §8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jako tzv. příjmy z kapitálového majetku, pokud investice míří přímo do úvěrů, nebo podle §10 jako ostatní příjmy, pokud jde o investice do platformy. Platforma zašle za každý rok přehled investic, které podléhají zdanění.

A které to jsou? Ty, u nichž součet splátek přesáhl investovanou částku, včetně poplatků za investici. Od daně jsou podle tohoto paragrafu osvobozeny příjmy do 30 000 Kč ročně.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.