Jak se vyznat v titulech

Zdeňka Táborská
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se vyznat v titulech

  Neakademické tituly

  Titul nezískáte jen na vysoké škole, ale i studiem vyšších odborných škol (VOŠ).

  Studium na VOŠ je ukončeno absolutoriem, tj. závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů a obhajobou absolventské práce.

  Úspěšný absolvent poté může užívat titul diplomovaný specialista (DiS.), který se uvádí za jménem, od něhož je oddělen čárkou.

 2. Akademické tituly

  V současné době se na vysokých školách uplatňuje třístupňový systém vzdělávání.

  Abyste dosáhli nejvyššího titulu, musíte jít krůček po krůčku od nejnižšího bakalářského studia přes magisterské až po doktorské. Některé studijní programy nemají bakalářské a navazující magisterské studium, ale rovnou magisterské

  Studiem na VŠ máte možnost získat akademické tituly, níže přinášíme jejich přehled.

 3. Bakalářské studium

  Bakalářské studium trvá obvykle 3 roky. Po úspěšném splnění všech studijních povinností přistupuje student ke státní zkoušce, která zahrnuje obhajobu bakalářské práce a zkoušky z několika předmětů (dle vybraného studijního oboru).

  Po úspěšném zakončení bakalářského studia je absolvent oprávněn k užívání titulu bakalář (Bc.), které se uvádí před jménem. Po absolvování bakalářského studia na některé z uměleckých škol je udělován titul bakalář umění (BcA.).

 4. Magisterské studium

  Jako bakalář můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které zabere obvykle 2 roky. Po splnění studijního plánu přichází státní závěrečná zkouška a obhajoba diplomové práce. Po úspěšném obhájení získává absolvent titul magistr (Mgr.), inženýr (Ing.) nebo inženýr architekt (Ing. arch.). Na umělecké vysoké škole magistr umění (MgrA.). Magisterský titul se píše před jménem a nahrazuje Bc., ev. BcA.

  Některé studijní programy jsou koncipovány jako magisterské, nepředchází jim bakalářský stupeň. Magisterské obory jsou standardně na 5 – 6 let. Studium farmacie (5 let), zubní lékařství (5 let), všeobecné lékařství (6 let), veterinární lékařství (6 let), veterinární hygiena a ekologie (6 let).

  Po úspěšném zakončení těchto „dlouhých“ studijních oborů získávají absolventi následující tituly:

  • farmaceuti – Mgr.,
  • zubní lékaři – MDDr.,
  • všeobecní lékaři – MUDr.,
  • veterináři a veterinární hygienici – MVDr.

  Absolventi navazujících magisterských oborů mohou pokračovat tzv. „malým doktorátem“ nebo se rovnou přihlásit k doktorskému studiu. Rovněž absolventům „dlouhých“ magisterských studijních oborů jsou dveře k doktorskému studiu otevřeny

 5. “Malý doktorát”

  O získání „malého doktorátu“ se mohou pokusit absolventi s titulem Mgr. K získání titulu spojeným s „malým doktorátem“ je třeba podat přihlášku a vykonat státní rigorózní zkoušku. Ta je spojena s obhajobou rigorózní práce.

  Po úspěšném obhájení získávají absolventi titul:

  • doktor práv (JUDr.),
  • doktor přírodních věd (RNDr.),
  • doktor farmacie (PharmDr.),
  • doktor filozofie (PhDr.),
  • doktor teologie (ThDr.),
  • licenciát teologie (ThLic.).
 6. Doktorské studium

  Doktorské studium je obvykle 4leté a probíhá na základě individuálního plánu po dohodě se školitelem. Je zakončeno doktorskou zkouškou a po jejím úspěšném zvládnutí získává absolvent titul PhD.

 7. Vědecké tituly

  Absolventi doktorského studia mají možnost se na Akademii věd ČR (AV ČR) přihlásit k řízení pro udělení vědeckého titulu doktor věd (Dsc.).

 8. Vědecko-pedagogické tituly

  Mezi vědecko-pedagogické tituly se řadí:

  • asistent (as.),
  • odborný asistent (odb. as.),
  • docent (doc.),
  • profesor (prof.).

  Jako asistenti mohou být absolventi magisterských studijních programů, odborní asistenti bývají nositelé doktorského titulu. Titul docent a profesor nejsou udělovány za studium, ale publikační, vědeckou či pedagogickou činnost.

  Docent je jmenován rektorem VŠ na základě habilitačního řízení, profesor je jmenován prezidentem ČR na základě doporučení vědecké rady příslušné VŠ, který je nutno podat přes ministra.

 9. Čestné tituly

  Tento titul nezískáte studiem, ale uděluje jej vysoká škola za přínos vědě či umění, proslavení jména školy v celosvětovém měřítku a jiné zásluhy.

  Pokud je vám udělen čestný doktorát, jste oprávněni užívat titul čestný doktor (dr. h. c. ).

  Vysoká škola může udělit i titul čestný profesor (prof. h. c.).

 10. Tituly, které se již neudělují

  • akademický sochař – ak. soch.,
  • akademický malíř – ak. mal.,
  • akademický architekt – akad. arch.,
  • magistr farmacie – PhMr.,
  • doktor pedagogiky – PaedDr.,
  • kandidát věd – CSc.,
  • doktor – Dr.,
  • doktor věd – DrSc.,
  • doktor teologie – ThD.

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak se


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás