Jak se chovat u soudu

Michaela Hakenová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se chovat u soudu | © Petr Zamecnik - Dreamstime.com

  Jak se chovat u soudu

  U každého vstupu do jednací síně je vyvěšeno poučení pro osoby, které tam vstupují. Toto poučení je nutné dodržovat.

  Zapisovatelka Vás vyzve ke vstupu do jednací síně. Vstupem do místnosti dáváte najevo, že jste s poučením seznámeni a budete ho dodržovat.

  Pokud máte na hlavě nějakou pokrývku, musíte ji sejmout. Výjimku tvoří pouze příslušníci ozbrojených sborů, kteří jsou ve službě a také ženy, kdy to společenské chování připouští.

  V jednací síni sedí všichni na svých, předem určených místech. Soudce nebo váš právní zástupce vám sdělí, kde je vaše místo.

  Pokud se chcete na něco zeptat nebo se vyjádřit, pak je to možné, ale jen se souhlasem předsedy senátu (samosoudce). Vždy se musíte postavit. Mluvte hlasitě a srozumitelně. Ať mluví kdokoli, vše se zaznamenává do protokolu o jednání. Někdy je zaznamenáno doslovně, někdy pouze výtah. Protokol o jednání, v případě, že jste přímý účastník (žalobce, žalovaný), vám bude předán.

  Není dovoleno v průběhu jednání mluvit, bez souhlasu předsedy senátu (samosoudce). Je samozřejmě zakázáno jíst, pít nebo kouřit. Obecně lze říci, že důstojnost ani postup jednání se nesmí narušit.

  Za velmi neslušné je i žvýkat žvýkačku. Je to považováno za pohrdání a při hovoru překáží. Proto ji před vstupem raději vyhoďte.

  Všichni přítomní se oslovují „pane – paní – slečno“ s připojením funkce. To znamená, že budete oslovovat „pane předsedo“ (soudce), „pane přísedící, pane doktore, pane právní zástupce, pane svědku“ apod.

  Jednání řídí předseda senátu (samosoudce). Jeho pokyny musíte dodržovat. Rozhoduje taktéž o tom, zda je možné pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy. Pokud si takovýto záznam chcete pořídit, poté je vhodné se předsedy senátu (samosoudce) výslovně zeptat.

  Samozřejmostí je také to, že není dovoleno vstupovat se zbraní, nebo s předměty, které mohou ohrozit život nebo zdraví. Výjimka opět platí pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou ve službě.

  Jak již bylo řečeno, v průběhu jednání se pořizuje zápis. Nazývá se protokol o jednání. Ten je součástí spisu a předseda senátu (samosoudce) ho bere v potaz při rozhodování ve věci. Tento dokument je po skončení jednání uzamknut a nedá se již změnit. Pokud byste zaznamenali rozpor v tom, co bylo do protokolu uvedeno, požádejte o změnu nebo přeformulování ihned.

  Poznámka na konec

  Některá jednání provázejí velké emoce. Účastníci, i přes výzvu předsedy senátu (samosoudce) se nechtějí uklidnit a skákají si do řeči. Pokud vás takové jednání čeká, doporučuji vzít si s sebou papír a tužku. Pokud se bude protistrana vyjadřovat tak, jak se vám to nelíbí (lež, neúplné informace apod.), vše si poznamenejte na papír. Jakmile protistrana domluví, požádejte o slovo a ke každé vyřčené věci se můžete vyjádřit.

 2. Jak probíhá soudní jednání

  První setkání se soudem naleznete v přijaté poště. Chodí obálka se zeleným pruhem, ve které se nachází předvolání. Na něm naleznete, k jaké věci jste předvoláni, datum, čas a místo konání (kromě adresy soudu i označení místnosti – to je velmi důležité, protože soudy nemají jen jednu jednací místnost). Na předvolání také naleznete, co se stane, když se bez omluvy nedostavíte.

  Jakmile vyrazíte k soudu, je lepší do soudní budovy dorazit o chvilku dříve, než by měl soud začít. Při vstupu vás čeká osobní prohlídka. Na rentgen předáte věci, které s sebou nesete a projdete bezpečnostním rámem. V případě, jste-li těhotná žena nebo máte kardiostimulátor, oznamte to justiční stráži. Budete zkontrolováni ručním detektorem. Pokud budete s sebou mít zakázaný předmět, bude uložen u justiční stráže a následně při odchodu vrácen. Justiční stráž vám vysvětlí, kde se nachází vaše jednací síň.

  To, že se jedná o “správné dveře”, si můžete lehce ověřit. Vedle dveří visí (hned vedle poučení) i rozpis jednání. Zde, dle jména nebo dle čísla naleznete i to své.

  Účastníci se zpravidla zvou v přesný čas (pokud se neprotáhlo jednání před vámi). Ke vstupu vás vyzve zapisovatel/ka nebo technické zařízení.

  Jakmile vstoupíte do místnosti, žalobci jsou zpravidla po pravici soudce, žalovaní po levici. Naproti soudci jsou lavice určeny pro veřejnost. Svědci většinou zůstávají venku a čekají na vyzvání. Někdy jsou přizváni dovnitř. To vám určí přímo soudce.

  Po usednutí si připravte občanský průkaz nebo pas. Soudce si opíše jeho číslo. Tím dokážete, že jste u jednání byli přítomni.

  Následuje zahájení jednání. Zde je ponechán prostor, abyste se vyjádřili, zda není soudce podjatý. V praxi to znamená, zda soudce nemá nějaký vztah k účastníkům nebo k věci, která se projednává.

  Pokud je vše bez připomínek, následuje přednes žaloby právním zástupcem žalobce nebo samotným žalobcem. Můžete ji přečíst nebo se odkázat na písemné vyhotovení (tedy to, co bylo podáno jako žaloba). K žalobě se poté vyjádří žalovaná strana. Ta opět může přečíst to, co zaslala soudu, nebo se opět odkáže na písemné vyhotovení.

  Následuje dokazování. Zde si soud projde, co je již založeno ve spise. To znamená to, co jste již doložili korespondencí nebo osobním podáním. Můžete však doplnit i další důkazy, které dokazují to, co tvrdíte.

  Vždy platí pravidlo: Co tvrdím, musím dokázat. Například, pokud tvrdíte, že jste nebyl v ten čas na tom místě, ale že jste cestoval vlakem, důkazem může být i jízdenka z toho data a času. Důkaz může být také výslech svědka, který tuto skutečnost potvrdí.

  Jakmile se dokončí dokazování, proběhnou závěrečné návrhy. Žalobce a následně žalovaný shrnou: co tvrdí, co se prokázalo a co se zjistilo. V této fázi máte poslední možnost přesvědčit soud, že právo je na vaší straně.

  Nakonec vyhlásí soud rozsudek. Buď se rozsudek vyhlašuje přímo, nebo se vyhlásí po krátké přestávce. Rozsudek může být vyhlášen i v jiný den. V takovém případě může být jednání odročeno za účelem vyhlášení rozsudku.

  V určitých případech je nutné jednání odročovat. Může to být v různých částech jednání. Nejčastěji v průběhu dokazování. Důvodem může být množství listin, čekání na znalecké posudky, za účelem pozvání svědků apod. Proto se některé případy projednávají i několik let.

 3. Jak se obléct k soudu

  Večerní šaty nebudou tou správnou volbou. Je důležité být oblečen slušně. Čisté, nepomačkané oblečení je tou nejlepší volbou.

  Společným faktorem pro obě pohlaví je obuv. Ta by měla být čistá. Na tenisky v soudní síni raději zapomeňte.

  Muži

  Právní zástupci chodí v obleku a kravatě. Účastník soudu však přímo v obleku chodit nemusí, ale může. Nic nezkazíte, pokud si vezmete tmavé kalhoty a nějakou pěknou košili. Určitě ale ne tu havajskou. Přijatelné jsou i tmavé džíny (bez trhanců, cvoků a výrazných nápisů) s košilí a sakem.

  Ženy

  Ženy to mají o něco jednodušší. Mohou si obléct společenské kalhoty a halenku nebo sukni či jednoduché šaty. Vyhněte se velkým výstřihům, vzorům, nápisům i křiklavým barvám.

 4. Jak se omluvit ze soudního jednání

  Pročítáte si předvolání k soudu a už víte, že nemůžete dorazit?

  Bez omluvy to raději nezkoušejte. Soud může v některých případech proběhnout bez vás a vy se nebudete moci bránit nebo alespoň dosáhnout smíru ve váš prospěch. Pokud se nedostavíte, může soud věc zastavit, přerušit, může vám být udělena pokuta apod.

  Pokud tedy víte, že se nedostavíte, včas se omluvte. Nedostavení se k soudu musí být z vážných důvodů, které však musíte uvést. Omluvte se, ideálně písemně a doložte důvody nepřítomnosti. Dokladem může být kopie neschopenky. Soud jednání odročí na jiný termín.

  Omluva s tím, že vás zaměstnavatel nepustí, vám ale neprojde. Zaměstnavatel je povinen vám poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy v nezbytně nutném rozsahu. Vy jen zaměstnavateli, v dostatečném předstihu, předložíte předvolání. Pokud je třeba, soud vám potvrdí propustku přímo po skončení jednání.


L
Luděk 09.07.2020 – 17:35

Dobrý den, jak se prosím u soudu hlásí o slovo, když se chci na něco zeptat nebo se k něčemu vyjádřit? Děkuji.

Odpovědět

K
Katka 14.05.2021 – 10:37

Dobrý den, jak soud přihlíží k paragrafu odmítám vypovídat jelikož bych mohla trestní stíhání způsobit sobě nebo bližnímu svému.

Odpovědět

K
Katka 14.05.2021 – 10:40

Mohou se účastníci stát ze svědka obžalovanými během soudu? Nebo vás rovnou u soudu zavřít ?

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma jak se


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás