Jaké jsou druhy hypoték?

Hypoteční úvěry lze členit dle jejich účelu, způsobu splácení či způsobu úročení. Nejčastější jsou účelové hypotéky s anuitním splácením.

Účel hypotéky

Účelová hypotéka
Jedná se o typ hypotečního úvěru, který nejčastěji slouží k vyřešení bytové záležitosti. Účelovou hypotékou lze financovat výstavbu nového domu i nákup bytu. Kompletní splacení úvěru pak bývá zajištěno často právě pořizovanou nemovitostí.
Neúčelová (americká) hypotéka
U neúčelové hypotéky je úvěr rovněž zajištěn nemovitostí, podmínkou pro získání není využití finančních prostředků k pořízení nemovitosti. Americkou hypotéku lze použít např. k pořízení auta, zahrady či k rozjezdu podnikatelské činnosti. Úroková míra u amerických hypoték bývá mírně vyšší než u klasických hypoték.

Způsob splácení

Hypotéky s anuitním splácením
Nejčastější typ hypotéky, u které je výše měsíčních splátek shodná od začátku až do úplného splacení.
Hypotéky s degresivním splácením
Měsíční výše splátky u této hypotéky postupem času (zpravidla po roce) klesá. S tímto typem hypotéky zaplatíte méně na úrocích, neboť nejvyšší míru dluhu umoříte  na počátku splácení. Nevýhodou je vysoká finanční zátěž v prvních letech, kdy žadatel zpravidla není dostatečně zajištěný.
Hypotéky s progresivním splácením
Jedná se o opak degresivního splácení – v tomto případě výše splátek v průběhu času roste. Zatížení v prvních letech splácení je nižší, pomaleji dochází také k umořování dluhu. Jedná se o nejméně výhodný typ hypotéky.

Doba splácení hypotéku výrazně prodražuje, neboť u hypoték se započítávají úroky z úroků. Nejvýhodnější tedy je vzít si hypotéku na tak krátkou dobu, jak jen to je možné.

Typy hypoték dle způsobu splácení

Způsob úročení

Při výběru hypotéky si můžete zvolit typ úrokové sazby, jež může být buď fixní (pevná), nebo variabilní (pohyblivá).

Variabilní (pohyblivá) úroková sazba
Výše variabilní úrokové sazby se mění v závislosti na sazbě stanovené Českou národní bankou. Pohyblivá úroková sazba tak v průběhu splácení může klesat i růst.
Fixní (pevná) úroková sazba
Fixní úrokové sazby jsou neměnné po stanovenou dobu od sjednání smlouvy (zpravidla 1 až 5 let). I kdyby v průběhu této doby variabilní úroková míra vzrostla, ta fixní zůstane stále stejná. Proto je průměrná fixní úroková sazba vyšší než variabilní.

Při rozhodování, zda fixovat, se řiďte aktuální úrokovou mírou na trhu. Pakliže bude nízká nebo se očekává její růst, doporučujeme úrokovou sazbu zafixovat na tak dlouho, jak jen to bude možné. Pozor – pokles variabilních úrokových sazeb se na zafixované hypotéce nijak neprojeví!