Podmínky schválení hypotéky 2021: Výše příjmů, výdaje…

Všechny banky si klienty před schválením hypotéky důkladně prověřují a hodnotí jejich schopnost splácet. Čím větší je riziko, že nebude klient schopný všechny půjčené peníze splatit, tím spíše hypotéku banka neposkytne. Kritérií, jenž banka zohledňuje, je celá řada.

1Výše příjmů

Nejdůležitější faktor, jenž rozhoduje o schválení či neschválení hypotečního úvěru. Je třeba doložit pravidelný příjem – zaměstnanci se smlouvou na dobu určitou mají situaci mírně ztíženou, přesto mohou hypotéku získat. Běží-li zaměstnanci teprve zkušební lhůta, doporučujeme se o hypotéku přihlásit až po jejím vypršení.
U zaměstnanců se předkládá potvrzená kopie výplatní pásky a potvrzení majitele o výši průměrného příjmu. OSVČ předkládají přiznání k dani z příjmů potvrzené finančním úřadem a potvrzení ČSSZ a zdravotní pojišťovny o výši plateb těmto institucím.

2Výdaje žadatele

Při posuzování žádosti o hypotéku se posuzují také pravidelné výdaje žadatele. Kromě těch na běžné živobytí se jedná například o smlouvy o penzijním připojištění, stavebním spoření, půjčkách, úvěrech či leasingu. Doložit je třeba případné pravidelné platby na životní pojištění, výživné a další závazky.
Důležitá je nejen výše výdajů, ale také jejich rozložení. Máte-li například od některé banky přislíben kontokorent, započítá společnost schvalující hypotéku také tento limit do výdajů. To proto, že se jedná o velmi dostupnou půjčku, která může značně zatížit rodinný rozpočet.

3Věk žadatele

Téměř u všech bank platí, že poskytnou hypotéku pouze takovému žadateli, jemuž v době kompletního splacení úvěru nebude více než 65 či 70 let. Již tedy výslovně neplatí, že 50letý žadatel automaticky nemá na hypoteční úvěr nárok.

4Bezdlužnost

Banky při zkoumání žádosti o hypotéku nahlíží do bankovního registru klientských informací, případně do registru neplatičů Solus. Před podáním žádosti o hypoteční úvěr si raději ověřte, zda v tomto registru nejste vedeni. Předejdete tak nepříjemnému překvapení.

5Nemovitost

Banka pečlivě zkoumá financovanou nemovitost. Prověřovány bývají doklady o nabytí nemovitosti, záznamy v katastru nemovitostí, u nově budovaných nemovitostí také stavební povolení. Předkládá se rozpočet stavby a eventuálně ocenění nemovitosti, velmi často od odhadce spolupracujícího s příslušnou bankou.

Předběžné schválení hypotéky

Některé banky nabízejí možnost předběžného schválení hypotečního úvěru ještě před samotným podáním žádosti na základě dokladů o příjmech a výdajích. V případě neschválení úvěru tak dotyčný ušetří peníze například za odhad ceny nemovitosti.

O hypotéku může požádat více osob zároveň

Žádost o hypoteční úvěr mohou podat zároveň až čtyři žadatelé zároveň – mezi nimi může, ale nemusí být příbuzenský vztah. Díky tomuto kroku mohou na hypotéku dosáhnout třeba mladé rodiny za přispění rodičů.

Hypotéka bez registru a bez potvrzení výše příjmu

Na trhu se již objevily některé společnosti, jež poskytují hypotéku bez předchozího nahlížení do registrů dlužníků a neplatičů či bez ověřování výše příjmů.

Pokud se nejedná o velké a prověřené banky, Skrblík před těmito firmami varuje. Často se stává, že taková společnost již při poskytnutí úvěru počítá s tím, že klient nebude schopný splácet a bude mu moci zabavit jeho nemovitost.

Pokud banka neschválí hypotéku z důvodu nízkých příjmů, doporučujeme nejprve zapracovat na jejich zvýšení a poté  u některé z bankovních institucí požádat znovu. Můžete se tak vyhnout vstupu do dluhové spirály, z níž není úniku.

Na co si dát pozor

O tom, že mlčeti je zlato, se přesvědčila jedna mladá rodina z východních Čech. Novomanželé podali žádost o hypoteční úvěr a absolvovali několik kol prověřování a dokládání. Po velkém úsilí obdrželi informaci, že jejich žádost byla schválena, načež šli na pobočku banky podepsat smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru.

Ještě před samotným podpisem smlouvy se šťastní manželé svěřili bankovnímu úředníkovi, že jim schválení hypotéky udělalo velkou radost, neboť zrovna v tentýž den zjistili, že čekají přírůstek do rodiny, a rádi by po narození dítěte již bydleli v novém.

Na tuto novou informaci zareagoval bankovní úředník jinak, než si asi mladí manželé představovali. Protože přírůstek do rodiny znamená podstatné výdaje navíc, v poslední chvíli schválenou hypotéku stornoval a žadatelé odešli domů s nepořízenou.