5 předpokladů pro schválení hypotéky v roce 2024

Petr Novák
Publikováno 1. prosince 2023
 • Všechny banky si klienty před schválením hypotéky důkladně prověřují a hodnotí jejich schopnost splácet
 • Čím větší je riziko, že nebude klient schopný všechny půjčené peníze splatit, tím spíše hypotéku banka neposkytne
 • Kritérií, jenž banka zohledňuje, je celá řada
 1. Výše příjmů

  5 předpokladů pro schválení hypotéky v roce 2024Nejdůležitější faktor, jenž rozhoduje o schválení či neschválení hypotečního úvěru.

  Je třeba doložit pravidelný příjem – zaměstnanci se smlouvou na dobu určitou mají situaci mírně ztíženou, přesto mohou hypotéku získat. Běží-li zaměstnanci teprve zkušební lhůta, doporučujeme se o hypotéku přihlásit až po jejím vypršení.

  U zaměstnanců se předkládá potvrzená kopie výplatní pásky a potvrzení majitele o výši průměrného příjmu. OSVČ předkládají přiznání k dani z příjmů potvrzené finančním úřadem a potvrzení ČSSZ a zdravotní pojišťovny o výši plateb těmto institucím.

 2. Výdaje žadatele

  Při posuzování žádosti o hypotéku se posuzují také pravidelné výdaje žadatele. Kromě těch na běžné živobytí se jedná například o smlouvy o penzijním připojištění, stavebním spoření, půjčkách, úvěrech či leasingu.

  Doložit je třeba případné pravidelné platby na životní pojištění, výživné a další závazky.
  Důležitá je nejen výše výdajů, ale také jejich rozložení. Máte-li například od některé banky přislíben kontokorent, započítá společnost schvalující hypotéku také tento limit do výdajů.

  To proto, že se jedná o velmi dostupnou půjčku, která může značně zatížit rodinný rozpočet.

 3. Věk žadatele

  Téměř u všech bank platí, že poskytnou hypotéku pouze takovému žadateli, jemuž v době kompletního splacení úvěru nebude více než 65 či 70 let. Již tedy výslovně neplatí, že 50letý žadatel automaticky nemá na hypoteční úvěr nárok.

 4. Bezdlužnost

  Banky při zkoumání žádosti o hypotéku nahlíží do bankovního registru klientských informací, případně do registru neplatičů Solus. Před podáním žádosti o hypoteční úvěr si raději ověřte, zda v tomto registru nejste vedeni. Předejdete tak nepříjemnému překvapení.

 5. Nemovitost

  Banka pečlivě zkoumá financovanou nemovitost. Prověřovány bývají doklady o nabytí nemovitosti, záznamy v katastru nemovitostí, u nově budovaných nemovitostí také stavební povolení. Předkládá se rozpočet stavby a eventuálně ocenění nemovitosti, velmi často od odhadce spolupracujícího s příslušnou bankou.

Předběžné schválení hypotéky

Některé banky nabízejí možnost předběžného schválení hypotečního úvěru ještě před samotným podáním žádosti na základě dokladů o příjmech a výdajích. V případě neschválení úvěru tak dotyčný ušetří peníze například za odhad ceny nemovitosti.

O hypotéku může požádat více osob zároveň

Žádost o hypoteční úvěr mohou podat zároveň až čtyři žadatelé zároveň – mezi nimi může, ale nemusí být příbuzenský vztah. Díky tomuto kroku mohou na hypotéku dosáhnout třeba mladé rodiny za přispění rodičů.

Hypotéka bez registru a bez potvrzení výše příjmu

Na trhu se již objevily některé společnosti, jež poskytují hypotéku bez předchozího nahlížení do registrů dlužníků a neplatičů či bez ověřování výše příjmů.

Pokud se nejedná o velké a prověřené banky, Skrblík před těmito firmami varuje. Často se stává, že taková společnost již při poskytnutí úvěru počítá s tím, že klient nebude schopný splácet a bude mu moci zabavit jeho nemovitost.

Pokud banka neschválí hypotéku z důvodu nízkých příjmů, doporučujeme nejprve zapracovat na jejich zvýšení a poté u některé z bankovních institucí požádat znovu. Můžete se tak vyhnout vstupu do dluhové spirály, z níž není úniku.

Na co si dát pozor

O tom, že mlčeti je zlato, se přesvědčila jedna mladá rodina z východních Čech. Novomanželé podali žádost o hypoteční úvěr a absolvovali několik kol prověřování a dokládání. Po velkém úsilí obdrželi informaci, že jejich žádost byla schválena, načež šli na pobočku banky podepsat smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru.

Ještě před samotným podpisem smlouvy se šťastní manželé svěřili bankovnímu úředníkovi, že jim schválení hypotéky udělalo velkou radost, neboť zrovna v tentýž den zjistili, že čekají přírůstek do rodiny, a rádi by po narození dítěte již bydleli v novém.

Na tuto novou informaci zareagoval bankovní úředník jinak, než si asi mladí manželé představovali. Protože přírůstek do rodiny znamená podstatné výdaje navíc, v poslední chvíli schválenou hypotéku stornoval a žadatelé odešli domů s nepořízenou.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.