První vítězství nad katalogovou firmou v ČR: Společnost DAD sama ukončila vymáhání pohledávky

Lenka Chládková
Publikováno 2. prosince 2019

Společnost DAD Deutscher Adressdienst GmbH patří mezi podvodné katalogové firmy, které rozesílají vybraným společnostem formuláře, jež navozují dojem, že souvisí s povinnou administrativou některého z evropských úřadů. Nejčastěji je zasílán úředně působící dopis s formulářem označeným jako EBN European Business Number. Účelem tohoto sdělení je zmást dotyčného natolik, aby vyplnil veškeré požadované údaje a potvrzený formulář odeslal nazpět.

Vyplnění formuláře stojí 677 eur ročně

Uvedením DIČ, podpisem formuláře a jeho následným odesláním se dotyčný zavazuje platit částku ve výši 677 eur ročně nejméně po dobu 3 let za zařazení firmy do katalogu na bezcenných internetových stránkách. To, že tato taktika funguje, dokládá počet českých firem inzerovaných na webu e-b-n.eu. K dnešnímu datu se zde vyskytuje více než 3 000 společností z celé České republiky.

Formulář splňuje legislativní požadavky pro tzv. předsmluvní ujednání, na jehož základě je společnost DAD oprávněna vymáhat veškeré neuhrazené závazky. A nejen to. Pokud strana, která předsmluvní ujednání poruší, například tedy nezaplatí sjednanou částku za objednané služby nebo případně uhradí jen její část, je povinna druhé straně zaplatit náhradu škody, která jí takovým porušením vznikla. Jinými slovy, vymáhaná částka může být podstatně vyšší než zmíněných 677 eur ročně.

První ukončení vymáhání ze strany katalogové společnosti v ČR

S prvním případem v ČR, ve kterém se podařilo ukončit neoprávněné vymáhání pohledávek ze strany německé společnosti DAD, nás seznámil pan Bc. Vladimír Holiš. Pod jeho vedením jsme připravili návod, jak se podvodným praktikám bránit.

První vítězství nad katalogovou firmou v ČR: Společnost DAD sama ukončila vymáhání pohledávky

Návod, jak se bránit podvodné katalogové firmě DAD

Předsmluvní ujednání je nutné náležitě vypovědět

Prvním krokem k úspěšnému ukončení vymáhání pohledávek společností DAD je kompletní přeložení formuláře a objasnění všech uvedených právních formulací. Naprosto zásadní je zjistit, jakým způsobem je možné předsmluvní ujednání vypovědět. Je-li totiž vypovězeno nedostatečně, například bez udání důvodu, nebo bez prokázání podvodného jednání, případně není-li vypovězeno vůbec, společnost DAD je oprávněna vymáhat další poplatky a sankce.

Bez odborné pomoci to nepůjde…

Celá situace je z právního hlediska poměrně komplikovaná. DAD ve všech svých formulářích uvádí, že se předsmluvní ujednání řídí podle německého práva – jde o takzvanou doložku volby práva. Pokud ale prokážete a doložíte podvodné jednání při uzavírání smlouvy a zároveň tuto doložku zpochybníte zákonným způsobem, stává se neplatnou a celý smluvní vztah přechází na české právo. Nejlepším řešením je celou záležitost konzultovat s právníkem (ideálně i s právníkem se specializací na německé právo). Nicméně veškeré potřebné informace jsou dohledatelné na internetu.

Dokazování podvodu je na vás

Následně je třeba najít důkaz toho, že se firma DAD vůči vám dopustila podvodného jednání – je zapotřebí prověřit identifikační údaje a text uvedený ve formuláři, projít zmíněná nařízení a pečlivě prozkoumat všechny informace. Veškeré zjištěné skutečnosti se sepíšou do návrhu výpovědi. Hlavním cílem je prokázat podvodné jednání při uzavírání smlouvy a zpochybnit tak nárok společnosti DAD na vymáhání neuhrazených závazků.

Formulujte výpověď předsmluvního ujednání

Výpověď předsmluvního ujednání musí obsahovat přesný popis celé události – kdy formulář přišel, proč došlo k jeho potvrzení, datum jeho odeslání a jaké zákony byly ze strany společnosti DAD porušeny. Kopie dokumentů, které tyto skutečnosti dokládají, je nutné připojit do přílohy. Výpověď musí být společnosti DAD odeslána doporučeně s dodejkou.

Připravte se na další kolo vymáhání pohledávek

V okamžiku, kdy společnost DAD návrh výpovědi převezme, je předsmluvní ujednání od samého počátku neplatné. DAD má v tomto okamžiku pouze jediné právo a to domáhat se svého nároku soudní cestou v zákonem stanovené lhůtě pouze u českého soudu. Jenže to prakticky udělat nemůže, protože by musela v podaném návrhu doložit přijatou výpověď předsmluvního ujednání společně s důkazy, že se dopustila podvodného jednání. Společnost DAD následně ještě zkusí vymáhat pohledávku prostřednictvím třetí osoby, protože přesně na tomto principu funguje. Na to je nutné reagovat dalším doporučeným dopisem, ve kterém společnost DAD upozorníte, že se tímto jednáním dopouští trestného činu podvodu, a současně zmíníte postihy, které ji za to hrozí.

Ukončení vymáhání ze strany DAD

Výsledkem celého snažení je ukončení vymáhání ze strany DAD. Do této chvíle bylo podle zde popsaného návodu ukončeno vymáhání u 20 českých firem. Společnost DAD však nikdy nepřipustí a ani nepřizná, že se dopustila podvodu. Přestože vymáhání fakticky ukončí, nikdy neuvede pravý důvod.

Zásadní chybou je nedělat nic

Vždy je nutné jednat. To se potvrdilo prvním rozsudkem, který v létě vynesl Obvodní soud pro Prahu 1 – české soudy na základě jednostranných podkladů (čímž je potvrzený formulář a neuhrazené závazky) jsou nakloněny společnosti DAD. Každý, kdo se dostal do takové situace, by měl učinit všechno pro to, aby předešel předžalobním výzvám a dalším právním krokům ze strany DAD.


S
Stanislav 03.12.2019 – 14:59

Dobrý den, jen bych rád upozornil, že jsem aktuálně zasílal firmě DAD doporučený dopis s doručenkou. Vrátil se zpět, jako nedoručitelný. Standa

Odpovědět

BV
Bc. Vladimír Holiš 03.12.2019 – 16:08

Pane Stanislave, zřejmě nemáte správnou adresu. DAD používá 3 adresy, z nichž jedna nefunguje vůbec a dvě další střídavě. Tak to bude zřejmě důvod, proč jste nebyl, při doručení úspěšný.

Odpovědět

J
Jakub 21.02.2020 – 16:54

Dobrý den, já jsem hned 2 měsíce poté, co jsem zjistil, že jsem byl uveden v omyl, poslal firmě výpověd s žádostí o okamžité přerušení sjejich služeb- s odůvodněním špatného pochopení m.j. z důvodu neznalosti anglického jazyka. Mám potvrzenou dodejku z pošty. Oni mně odpověděli, že jsem měl reagovat do 14 dní (což je nesmysl, neb jsem dříve netušil o jaký podvod se jedná) a trvali nadále na zaplacení 1. částky. Nikdy jsem nic neuhradil. Předžalobní dopis z české strany jsem letos v lednu také obdržel. Pracuji pro TV zpravodajství, rád bych se této podvodné kauze tímto způsobem věnoval....

Odpovědět

BV
Bc. Vladimír Holiš 29.07.2020 – 21:21

DAD dne 10. června 2010, vyhrála na odvolání další soudní spor - rozsudek č.j. 18 Co 84 2020-265. Tentokrát si DAD "vydělala" cca 70 000,- Kč. A z neveřejných zdrojů mám ověřenou informaci, že jsou podány 2 evropské platební rozkazy od nástupce firmy DAD, firmy C.C. Solution z Kypru, jeden směřuje na jistou společnost do jižních čech a druhý na Slovenského dopravce.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.