Přehled aktuálních příspěvků a opatření: Mimořádná pomoc, podpora pro OSVČ, odložení splátek i nájmu

Lenka Chládková
Publikováno 11. dubna 2020

Dopady mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru začíná pociťovat většina Čechů. Vláda proto připravila několik zákonů, které mají soukromým osobám, podnikatelům i firmám ulehčit současnou situaci. Přinášíme přehled mimořádných opatření, které byly schváleny v uplynulých dnech, společně s přehledem příspěvků, jež je možné čerpat po dobu trvání nouzového stavu.

 1. Kompenzační bonus pro OSVČ: Příspěvek 25 000 Kč

  Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou od státu žádat příspěvek ve výši až 25 tisíc korun. Podnikatelům, kterým vznikla škoda v důsledku pandemie koronaviru, náleží kompenzace ve výši 500 Kč denně v období od 12. března do konce dubna 2020. Na podporu dosáhnou všichni OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost. O příspěvek tak mohou žádat podnikající důchodci, studenti do 26 let, lidé pečující o postiženou osobu i OSVČ pobírající ošetřovné.

  Příspěvek naopak nedostanou OSVČ, kteří jsou zaměstnáni a podnikání provozují jako vedlejší činnost. Na podporu nemají nárok ani lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce.

  O příspěvek je možné žádat od čtvrtka 9. dubna do konce června, peníze se začnou vyplácet až po nabytí účinnosti zákona. Podle ředitelky daňové správy Tatjany Richterové by mohli podnikatelé dostat první peníze už v pondělí 20. dubna 2020.

  Jak žádat o podporu pro OSVČ

  O kompenzační bonus se žádá prostřednictvím formuláře na místně příslušném finančním úřadě. Vyplněnou žádost je možné odeslat buď přes datovou schránku, nebo jednoduše e-mailem. V takovém případě lze poslat pouze sken vyplněného a podepsaného formuláře. Nedílnou součástí žádosti je čestné prohlášení dokládající splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus.

 2. Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění na 6 měsíců

  Živnostníci nemusí s účinností od března šest měsíců platit předepsané zálohy na sociální a zdravotní pojištění, přičemž zálohy v minimální výši se zcela odpouští. Jde o úlevu ve výši necelých 30 000 Kč. Minimální záloha na sociální pojištění je pro letošní rok stanovena na částku 2 544 Kč, u zdravotního pojištění se jedná o 2 352 Kč.

  Změna platí automaticky od března do srpna a týká se živnostníků s hlavní i vedlejší výdělečnou činností. Pokud OSVČ platí větší než minimální zálohy, rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného doplatí až v ročním vyúčtování podle zisku za rok 2020.

  Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3. srpna 2020.

 3. Dávky v hmotné nouzi: Mimořádná okamžitá pomoc

  Při výpadku pravidelných příjmů je možné žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytídoplatek na bydlení. Na tyto dávky je nárok ale jen v případě, že příjem domácnosti klesne pod životní minimum, nebo žadatelům po uhrazení nákladů na bydlení nezůstane ani životní minimum.

  Pokud žadatel o dávku nemá vlivem krizových opatření peníze ani na základní potřeby a jeho sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci, ve které se v důsledku opatření v souvislosti s koronavirem ocitl, může na Úřadu práce požádat o mimořádnou okamžitou pomoc a to i v případě, že jeho příjem neklesl pod hranici životního minima.

  Formulář mimořádné okamžité pomoci a seznam požadovaných dokladů je dostupný na internetových stránkách Úřadu práce. Žádosti a další podklady je možné podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo je lze odevzdat do schránek umístěných při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce.

  Na Úřadu práce je také možné zažádat o přídavek na dítěpříspěvek na bydlení.

 4. Příspěvek na bydlení, dítě a péči se automaticky prodlužuje

  Lidé pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nemusí dokládat Úřadu práce příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku. Automaticky dostanou stejnou výši dávek jako v prvních třech měsících roku 2020.

 5. Ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let, OSVČ 424 Kč na den

  Pravidla pro ošetřovné se kvůli mimořádným opatřením přijatých v souvislosti s koronavirem změnila. Rodiče dětí mladších 13 let, kteří jsou zaměstnáni, mají nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. V případě, že se rodiče starají o hendikepované dítě, neplatí žádná věková hranice.

  Ošetřovné je vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy pomine mimořádná situace, budou opět platit původní pravidla. Kalkulačka pro výpočet ošetřovného a další náležitosti jsou k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

  Ošetřovné pro OSVČ

  Živnostníci také mohou po dobu mimořádných opatření čerpat ošetřovné. Zde se jedná o částku ve výši 424 korun za každý den, kdy se doma starají o děti do 13 let.

  Žádost o dotaci z programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ se podává na jednoduchém formuláři přes datovou schránku, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

  Na ošetřovné nemají nárok lidé, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti.

 6. Nájemníci bez příjmů nesmí dostat výpověď z bytu

  Nájemníci, kteří se v důsledku krizových opatření ocitli v tak tíživé situaci, že by pro ně úhrada nájmu byla likvidační, si mohou odložit placení nájmu až do konce července. Neschopnost platit nájem včas si budou muset lidé nechat potvrdit od úřadu práce, dlužné nájemné pak musí být uhrazeno do konce roku 2020.

  Úlevy z placení nájmu mohou využít i podnikatelé, kteří kvůli nařízení vlády museli přerušit provoz. Nájemné si mohou odložit až do 30. června 2020.

  Úlevy se vztahují pouze na platbu nájmu, energie a služby se budou platit dál.

 7. Exekuce jsou pozastaveny do konce června

  Exekuce movitých a nemovitých věcí se podle nového zákona mají pozastavit do konce června. Výjimkou jsou dluhy na výživném, za újmy na zdraví a z úmyslných trestných činů, pokračují také exekuce nemovitostí, v nichž nemá dlužník trvalý pobyt.

  Dlužníkům se zdvojnásobí jednorázový výběr z obstaveného účtu, částka se tedy zvýší z původních 7 720 Kč na 15 440 Kč. Pokud dlužník prokáže, že mu opatření proti koronaviru znemožnilo včas splatit dluh, neměl by být sankcionován. Omezení by platilo do konce června, sankční úrok by nyní mohl činit nejvýše deset procent ročně.

  Zmírní se také podmínky pro oddlužení. Dlužníci v případě starších insolvencí (dle právní úpravy platné do května loňského roku) nepřijdou o možnost oddlužit se, pokud nyní nejsou schopni splatit aspoň 30 procent svých dluhů. Dlužníci, kteří vstoupili do oddlužení po účinnosti nového zákona, mohou požádat o přerušení insolvenčního řízení.

 8. Odklad splátek hypoték a úvěrů podle zákona

  Většina bank na českém trhu velmi pružně reagovala na zhoršenou finanční situaci některých svých klientů a začala nabízet možnost odložit splátky hypoték a úvěrů. Banky zatím umožňují odklady splátek podle svých vlastních pravidel. Nyní vláda schválila jednotný postup, který již odsouhlasil i Parlament. Jakmile zákon projde celým schvalovacím procesem, bude závazný pro všechny banky.

  Klienti, kteří již o odklad požádali, se budou moci rozhodnout, zda budou pokračovat ve sjednané dohodě s bankou, nebo jestli využijí odložení splátek dle zákona. Z tiskové zprávy České bankovní asociace vyplývá, že pokud se klient rozhodne využít ochranné doby a požádá o odklad splátek podle zákona, původní dohoda o odkladu splátek končí a nahradí se dohodou podle zákona. Možnost odkladu splátek se vztahuje na úvěry sjednané a čerpané před 26. březnem 2020, přičemž u hypotečních úvěrů postačí, že byly před 26. březnem 2020 sjednány, ale klient z nich ještě nemusel čerpat.

  Odklad splátek na 3, nebo 6 měsíců

  O odklad splátek musí klient sám aktivně požádat, není možné, aby sám od sebe přestal splácet. Splátky lze odložit na tři, nebo šest měsíců.

  Odložit splátky musí banky i nebankovní společnosti zdarma, klientům za odklad nehrozí negativní zápis v registrech dlužníků. Po dobu odkladu klienti neplatí žádné splátky, úroky ani jistinu, dlužná částka se ale bude úročit i nadále. Úroky v tuto chvíli odpouští pouze Česká spořitelna a Banka Creditas.

  Odklad splácení se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Odložit splátky nelze u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 ve zpoždění se splátkou déle než 30 dnů.


Katka Špácová 17.04.2020 – 20:44

Pracuji na ŽL na vedlejší činnost a mám DPČ. Příjmy mi kvůli koronaviru klesly o polovinu - o 10 000. Na kompenzační bonus ale nemám nárok, prý že mi DPČ zakládá účast na nemocenském pojištění. Co tím ale básník chtěl říct? Že mám jít na nemocenskou?? Na tu snad ani nemám nárok, pro zaměstnavatele odpracuju jen 20-30 hodin měsíčně. Moje situace není reálně jiná od ostatních OSVČ.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.