12 dotazů na pojišťovny: U koho zahrnuje povinné ručení pojištění čelního skla a střetu se zvěří?

Michal Pavelka
Publikováno 2. dubna 2019

Oslovili jsme osm největších pojišťoven. Komunikace s některými byla vtipná. Například Specialista podpory zákaznického servisu junior pojišťovny AXA nám napsala, že děkují za zaslání e-mailu a že zprávu postoupili příslušnému oddělení. Po týdnu jsme je upozornili, že příslušné oddělení se neozvalo. Specialista podpory zákaznického servisu junior nám sdělila, že zprávu opětovně postoupili příslušnému oddělení.

Podobně neslavně jsme dopadli i u Kooperativa pojišťovny, přestože jsme měli příslib odpovědí do konce týdne. Po čtrnácti dnech jsme se připomněli a už se nic nestalo. Nakonec zveřejňujeme odpovědi tří pojišťoven, které byly při komunikaci nejspolehlivější. Základní informace jsme obdrželi.

 1. Vím, že výluky z povinného ručení jsou dané zákonem. Na které výluky klienti zapomínají a chtěli by je v rámci povinného ručení po vaší pojišťovně plnit?

  Česká podnikatelská pojišťovna

  Klienti často požadují uhradit škody na věcech řidiče-viníka a osob, které s ním žijí ve společné domácnosti.

  Allianz pojišťovna

  Výluky jsou přehledně uvedené v pojistných podmínkách a podpisem smlouvy klient potvrzuje, že se s podmínkami seznámil.

  Jedná se současně o výluky, které vycházejí se samotné podstaty pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – tedy že se hradí pouze škody způsobené tímto vozidlem, nikoliv např. škoda na pojištěném vozidle. K tomu pak slouží havarijní pojištění.

  ČSOB Pojišťovna

  To je opravdu minimum situací.

  U firem poškození vlastních vozidel navzájem, nebo vozidel v soupravě. U fyzických osob poškození vlastního majetku – např. při vjezdu do brány na svůj pozemek.

 2. Nabízíte v rámci povinného ručení něco, kromě ceny, čím se lišíte od konkurence?

  Česká podnikatelská pojišťovna

  V povinném ručení je ČPP dlouhodobě trojkou na trhu a pojišťuje přes 1,2 milionu vozidel.

  Hlavní konkurenční výhodou ČPP je jednoduchost sjednání, příznivá cena pojištění díky segmentaci, nabídka sezonního pojištění, zdarma pojištění přívěsného vozíku a úrazové pojištění řidiče, kvalitní služby od asistence po likvidaci.

  Díky digitalizovanému zpracování je 95 % škod vypláceno do 24 hodin od ukončení šetření. V soutěži Pojišťovna roku obhájila ČPP první místo v kategorii Autopojištění.

  Dobré řidiče ČPP navíc zvýhodňuje řadou akčních nabídek a slevových benefitů. Snažíme se za klienty přicházet s novinkami, které jsou srozumitelné, jednoduché a smysluplné.

  Aktuálně pracujeme na inovacích naší úspěšné produktové řady Autopojištění Combi Plus a jako každý rok nabídneme našim klientům v rámci jarní kampaně zajímavé benefity.

  Allianz pojišťovna

  Ano, nabízíme autopojištění (tzn. jak povinné ručení, tak i havarijní pojištění) počítané podle ujetých kilometrů, ale bez nutnosti vozit v autě telematickou jednotku (Velkého bratra).

  Kdo jezdí málo, zaplatí málo, kdo jezdí víc, zaplatí víc. Ti, kteří tolik kilometrů ročně nenajezdí, tak nedoplácejí na ty, kteří jich naopak najezdí velmi mnoho a jejichž riziko je tím pádem vyšší. Současně s tím ale cenu ovlivňují i další proměnné, jako je např. bonus/malus, věk řidiče apod.

  Naše nové autopojištění už dnes má přes 250 tisíc nových klientů a jejich řady stále rostou. Více než 60 procent českých řidičů totiž za rok nenajede více než 10 tisíc kilometrů.

  ČSOB Pojišťovna

  Ano, určitě mezi takové benefity patří pojištění škod na vlastním vozidle při zároveň způsobené škodě třetí osobě. Nebo pojištění náhradního vozidla v živelné události nebo nehodě. To vše ve variantě Premiant.

 3. Jak přistupuje vaše pojišťovna k plnění v případě nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky? Ať už jde o špatnou vozovku jako takovou nebo třeba v případě náhlé změny počasí.

  Česká podnikatelská pojišťovna

  Pokud by se prokázalo, že řidič hrubým způsobem porušil dopravní předpisy, jel např. na souvislé vrstvě sněhu v zimním období na letních pneumatikách a toto mělo přímý vliv na vznik nebo rozsah pojistné události, lze po řidiči uplatnit regres.

  Poškozený by z povinného ručení obdržel celé pojistné plnění, pojišťovna by však část plnění požadovala následně po řidiči vozidla.

  Allianz pojišťovna

  Záleží na příčině škody. Obecná odpověď tedy zní, že pojistnou událost zaplatíme. Vždy ale záleží na konkrétním případu.

  ČSOB Pojišťovna

  Toto se řeší individuálně a je důležité posoudit, zdali to mělo vliv na vznik události.

 4. Oficiálně jsem vlastníkem dvou aut. Mám nějakou šanci, když třeba při parkování poškodí manželka druhé, stojící auto? Jde i v tomto případě o výluku z pojistky?

  Česká podnikatelská pojišťovna

  Z povinného ručení ano, ale pokud máte poškozené vozidlo pojištěno havarijně, pak bude škoda uhrazena z tohoto pojištění.

  Allianz pojišťovna

  Ano, jde o výluku. Z povinného ručení nehradíme majetkovou škodu a s ní případně spojený ušlý zisk u škod, které je pojištěný povinen nahradit svému manželovi nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti.

  ČSOB Pojišťovna

  Ano, jde. Zde jedině pomůže havarijní pojištění.

 5. Jsou nějaké části vozidla, na které se nevztahuje havarijní pojistka?

  Česká podnikatelská pojišťovna

  Pneumatiky – pokud nedošlo k poškození i jiných částí vozidla.

  Allianz pojišťovna

  Jde o škody, které nastanou výlučně a pouze na pneumatikách nebo dálničních známkách a ochranných fóliích.

  ČSOB Pojišťovna

  Části ne, ale porucha vozidla není obsažena v havarijním pojištění.

 6. Proč se čelní sklo musí při havarijní pojistce pojistit zvlášť?

  Česká podnikatelská pojišťovna

  V ČPP nemusí.

  Na trhu se tak děje, protože v havarijním pojištění máte sjednánu spoluúčast, která může být v poměru k ceně skla vysoká.

  Vezměte si jako příklad velmi rozšířenou Škodu Octavia II, kde výměna skla stojí kolem 7 000 Kč. Pokud máte vozidlo pojištěno havarijně se spoluúčastí 5 % min. 5 000 Kč, pak 7 000 Kč mínus 5 000 Kč rovná se plnění ve výši 2 000 Kč.

  Když si u ČPP připojistíte sklo na limit 7 000 Kč, zaplatíte za připojištění 945 Kč za rok, ale v případě škody obdržíte celou částku, tedy 7 000 Kč. A navíc vám plnění z připojištění nesníží bonus na havarijním pojištění.

  Allianz pojišťovna

  Čelní sklo je sice automaticky zahrnuto v havarijním pojištění, protože je nedílnou součástí vozidla, ale havarijní pojištění se nejčastěji sjednává s pěti tisícovou spoluúčastí, která by tak často pokryla významnou část škody.

  Právě proto nabízíme pojištění skel, kde je spoluúčast výrazně nižší a v případě opravy skla dokonce není žádná. Současně také nemusíte řešit např. odečet bezeškodných měsíců, protože ty u pojištění skel neřešíme.

  ČSOB Pojišťovna

  Nemusí, jen v havarijním pojištění pak taková škoda ovlivní bonus/malus.

 7. Jsou nějaké další části vozu, které je možné pojistit si zvlášť?

  Česká podnikatelská pojišťovna

  Nejčastěji se samostatně připojišťují právě skla vozidla.

  Allianz pojišťovna

  Myslím, že ne.

  ČSOB Pojišťovna

  U nás nic takového nenabízíme.

 8. Naposledy mě při sjednávání pojistky překvapilo, že si musím pojistit zvlášť vyproštění vozidla, například když při havárii skončí mimo silnici. Je tuto skutečnost nutné zvlášť pojistit i u vaší pojišťovny?

  Česká podnikatelská pojišťovna

  V základním rozsahu asistenčních služeb při sjednání povinného ručení a havarijního pojištění mají řidiči zdarma nárok na přivolání pomoci, příjezd a odjezd asistenční služby, případnou opravu na místě, vyproštění vozidla, odtah s bezplatným limitem až do výše 7 500 Kč pro ČR a 15 000 Kč do zahraničí. Při pobytech v zahraničí asistenční služba pomůže s tlumočením (s účastníkem nehody, policií apod.), při vyhledání hotelu, opravny, nádraží, letiště, taxi, spoje v jízdním či letovém řádu apod.

  Navýšení limitů asistenčních služeb lze dokoupit v produktu Asistence PLUS. Limity lze navýšit až o 18 000 Kč v ČR a 66 000 Kč v zahraničí a zahrnuty jsou navíc další doplňkové služby (ubytování a náklady na cestu do místa bydliště, odtah vozidla při ztrátě klíčů, úschova nepojízdného vozidla atd.)

  ČPP poskytuje asistenční služby zdarma nejen k povinnému ručení, ale i havarijnímu pojištění. Asistence je poskytována při nehodě, ale i při pouhé poruše vozidla. Za poruchu se považuje podle pojistných podmínek také defekt pneumatiky anebo vybitá autobaterie. V případě ztráty klíčů či záměny paliva poskytne asistenční služba odtah vozidla.

  Asistence je poskytována bez omezení stáří vozidla, bez omezení vzdálenosti od místa bydliště. Asistenční služba je k dispozici 24 hodin denně, s možností komunikace v českém jazyce i při volání mimo ČR. V případě současného sjednání povinného ručení a havarijního pojištění se limity plnění sčítají. Klient může využívat asistenční služby doma i v zahraničí, a to i opakovaně.

  Allianz pojišťovna

  Vyproštění je v Allianz součástí již základní asistence.

  ČSOB Pojišťovna

  Není, je to součástí asistenčních služeb. Záleží jen na náročnosti vyproštění. Někdy toto může být nad sjednané limity plnění.

 9. Jde nějak pojistit zavazadla ve vozidle? Pokud ano, jsou v tomto případě nějaké výluky?

  Česká podnikatelská pojišťovna

  Pojištění se vztahuje na zavazadla všech osob přepravovaných v pojištěném vozidle.

  ČPP nabízí dvě varianty pojištění zavazadel, které se liší svým rozsahem. Pojištění zavazadel MAXIZAV kryje riziko havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a ztráty. Pojištění zavazadel MINIZAV s vztahuje na riziko havárie, živelní události a ztráty.

  Střešní box pojišťujeme jako zvláštní výbavu vozidla v rámci havarijního pojištění, tedy musí být uvedena v pojistné smlouvě a její hodnota je zohledněna v pojistné částce vozidla.

  Obecně platí, že střešní box musí být v okamžiku vzniku pojistné události pevně připevněn k vozidlu a toto upevnění řádně uzamčeno. Pokud se jedná o box uchycený např. na příčníky, pak i uchycení těchto příčníků k vozidlu musí být pevné a zamčené. Zkrátka, aby pachatel musel při odcizení boxu překonat překážku.

  Allianz pojišťovna

  Klienti, kteří u nás mají pojištění Můj Domov, mají možnost pojistit si věci v autě s limitem 50 nebo 100 tisíc Kč na každou pojistnou událost. Věci mohou být kdekoliv v uzamčeném prostoru auta (tzn. i v boxu na střeše) a pojištění platí 24 hodin denně.

  Další možností je pojištění zavazadel v rámci cestovního pojištění.

  A jako bonus mohou klienti, kteří u nás mají současně s autopojištěním i pojištění majetku, možnost využít tzv. Allianz PLUS program, v rámci kterého hradíme škodu na zavazadlech do 10 tisíc Kč.

  ČSOB Pojišťovna

  Ano, lze toto připojistit. Výluky existují i zde, kromě výluky na válečné a teroristické události, pojištění se např. nevztahuje na přepravované zásoby, obrazové a datové nosiče, pokud jsou zavazadla nesprávně uložena.

 10. Dvakrát týdně projíždím oblastí, kde se vyskytuje velké množství zvěře. Prakticky vždy řeším problematickou situaci. Vztahuje se běžná havarijní pojistka vaší pojišťovny na střet se zvěří?

  Česká podnikatelská pojišťovna

  Ano, havarijní pojištění od ČPP obsahuje pojistné nebezpečí střet se zvěří automaticky.

  Pojištění přírodních rizik nabízíme také k povinnému ručení. Kromě přímého střetu se zvěří balíček klienta ochrání ještě před živelními událostmi (jako jsou např. kroupy, povodeň, záplava, vichřice, požár, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromu apod.) nebo poškozením plastových částí v prostoru motoru zvířetem (často např. kunou).

  Cena tohoto připojištění je od 630 korun ročně (podle zvoleného limitu pojistného plnění a v závislosti na typu sjednaného produktu). Samostatně se lze pro případ střetu se zvěří připojistit v rámci tzv. Pojištění přírodních rizik MINI. Produkt nabízí limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč a stojí 790 korun ročně.

  Počet škod způsobených zvěří na vozidle evidujeme ročně téměř 1500 (z připojištění k povinnému ručení a z havarijního pojištění dohromady). Nejvyšší škoda, kterou jsme zaplatili z rizika střet se zvěří, dosáhla 270 tis. korun na automobilu Audi A6. Z interních statistik vyplývá, že k nejrizikovějším měsícům patří květen a srpen.

  Allianz pojišťovna

  Ano, vztahuje. Pojištění nabízíme již od balíčku Plus a vztahuje se na obecné případy poškození vozidla zvířetem, tedy nejen střet, ale i např. překousání kabelů kunou.

  ČSOB Pojišťovna

  Ano, samozřejmě.

 11. Jak správně postupovat po srážce se zvěří, abych měl jistotu plnění?

  Česká podnikatelská pojišťovna

  Důležité je splnit zákonnou povinnost – oznámit srážku se zvěří policii, která škodu zdokumentuje. A to i v případě, že zvíře uteklo z místa nehody.

  Policie ČR má kontakty na místně příslušné myslivecké hospodáře, kteří zajistí nalezení, označení a odklizení zvěře. V případě, že se Policie ČR odmítne dostavit na místo, jednoznačně doporučujeme kontaktovat asistenční službu pojišťovny, požádat ji o příjezd na místo a pořídit si fotodokumentaci poškozeného vozidla a zvěře.

  Allianz pojišťovna

  Po nehodě je vždy nutné odstavit vozidlo, řádně označit místo nehody a pokud tak vyplývá ze zákona, přivolat policii.

  Během čekání na její příjezd lze udělat fotodokumentaci místa nehody, poškození vozidla i zvířete. Se zvířetem nemanipulujte, může být živé a nebezpečné. Za žádnou cenu sražené zvíře neberte s sebou domů. Takové jednání by bylo charakterizováno jako pytláctví.

  ČSOB Pojišťovna

  Nahlásit policii.

 12. Chcete ještě naše čtenáře upozornit na nějaké výhody pojištění u vaší pojišťovny?

  Česká podnikatelská pojišťovna

  Klientům nabízíme přenos bonusů z povinného ručení na havarijní pojištění. Dále umožňujeme přenos bonusů mezi manželi a u živnostníků při vzniku či ukončení jejich živnostenské činnosti z RČ na IČ a obráceně.

  V případě sjednaného povinného ručení u ČPP získá klient slevu na havarijní pojištění až 10 %.

  Allianz pojišťovna

  Výhodou našeho autopojištění je možnost platit podle počtu ujetých kilometrů, na tento režim si již čeští řidiči zvykají a chválí si jej.

  Další výhodou je fixní spoluúčast v havarijním pojištění, která znamená, že nikdy nezaplatíte více než smlouvou sjednanou spoluúčast 5 nebo 10 tisíc Kč. Další výhody pro naše klienty plynou z již zmiňovaného Allianz PLUS programu, kdy je odměňujeme za to, že u nás mají vícero pojištění.

  A v neposlední řadě připravujeme pro klienty asistenci pro autopojištění v rámci cestovního pojištění, jejíž součástí bude např. bezlimitní odtah vozidla do ČR. Na tuto novinku se mohou klienti těšit již v jarních měsících.

  ČSOB Pojišťovna

  Jedinečné úrazové pojištění řidiče s doživotní rentou.


M
Martin 05.04.2019 – 17:20

Více takových článků, kde se neporovnává jenom cena, ale i kvalita!

Odpovědět

J
Jiří 11.04.2019 – 20:46

Mno ...mám na tyto komerční pojišťovny nepublikovatelný názor . Byl jsem účastníkem dopravní nehody při které byl značně poškozen přední díl vozidla , kdy byl vyšetřujícím orgánem PČR určen 2. účastník nehody jako 100% VINÍK ale , nejdříve jsem si musel zajistit a zaplatit odtahovou službu a ta chce zaplatit a nečeká měsíc na rozhodnutí PČR , poté jsem musel najít autoservis mající s pojišťovnou smlouvu a ochotný mi opravu realizovat ,což byl skoro nadlidský výkon ale po mnoha návštěvách mnoha servisů jsem v jednom uspěl . Sehnal jsem i ND a když bylo auto kompletně opravené i s lakem .Tak jsem zaplatil fakturu za opravu a šel jsem s fakturou na pojišťovnu s očekáváním proplacení. ALE ouha , i když šlo o smluvní servis a pojišťovna na začátku ústy likvidátorů bylo vše O.K. najednou pojišťovna otočila a že prý nelze proplatit celou hodnotu faktury s odůvodněním cituji : ...."došlo ke zhodnocení Vašeho starého vozidla a tudíž nebudeme plnit 100 % fakturované částky ale o 1000 Kč méně "..konec citátu . To jsem šel do vývrtky a říkám : " když tedy tvrdíte ,že auto s hodnotou před nehodou cca 15 tisíc Kč jste mi zhodnotili o 22 tisíc /fakturovaná cena opravy/ že mé auto je tedy prodejné za 37 tisíc ???????? " Odpověď likvidátora : " zhodnotili jsme Vám auto"..........

Odpovědět

Napsat komentář

Další články z kategorie Dotazy na…


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás