, Odpověď na upomínku 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Odpověď na upomínku zdarma ke stažení

Ukázka obchodního dopisu odpověď na upomínku reaguje na dopis přijatý od jiné společnosti či živnostníka. Ten si v něm stěžuje například na neuhrazení odeslané a doručené faktury. V ukázce tohoto obchodního dopisu byla jako odpověď zvolena chyba na straně banky.

Vzor obchodního dopisu odpověď na upomínku najde uplatnění především v kancelářích firem, živnostníků a dalších právnických osob. Odpověď na upomínku je typ obchodního dopisu, kterým se odpovídá například na upomínku nezaplacení faktury. Zpravidla se posílá doporučeně poštou.

V ukázce stačí pozměnit záhlaví dopisu, adresy obou zúčastněných stran a důvod dopisu. Odpověď na upomínku samotná vychází z předtisku předtisk na obchodní dopis svislý.

Náhled vzoru odpovědi na upomínku

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Skb0382
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Praha 9. května 2019

Odpověď na upomínku

Vážená paní Lišková,

reaguji na upomínku úhrady faktury č. 1291/01 znějící na částku Kč 14 000,–. Faktura byla splatná ke dni 15. dubna 2019, ke kterému byla také uhrazena.

Platba se zřejmě opozdila vinou banky, vina tedy není na naší straně.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
účetní

Vzor “Odpověď na upomínku” zdarma ke stažení

Vzor odpovědi na upomínku je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma odpověď na upomínku

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Odpověď na upomínku

Diskuze Odpověď na upomínku