Vzory zdarma

Odpověď na upomínku zdarma ke stažení

Ukázka obchodního dopisu “odpověď na upomínku” reaguje na dopis přijatý od jiné společnosti či živnostníka. Ten si v něm stěžuje například na neuhrazení odeslané a doručené faktury. V ukázce tohoto obchodního dopisu byla jako odpověď zvolena chyba na straně banky.

V ukázce stačí pozměnit záhlaví dopisu, adresy obou zúčastněných stran a důvod dopisu. Odpověď na upomínku samotná vychází z předtisku předtisk na obchodní dopis svislý.

Náležitosti odpoědi na upomínku

Vzor tohoto obchodního dopisu najde uplatnění především v kancelářích firem, živnostníků a dalších právnických osob. Odpověď na upomínku je typ obchodního dopisu, kterým se odpovídá například na upomínku nezaplacení faktury.

Forma

Písemná forma.

Nutné náležitosti

  • Informace o zúčastněných stranách
  • důvod, který zavinil nutnost poslat upomínku
  • informace k údajům (např. č. faktury, částka atd.)
  • podpis

Kam doručit

Zpravidla se posílá doporučeně poštou na adresu uvedenou v dopise.

Doporučení u odpovědi

Nechte si potvrdit deslání dopisu.

Můžete využít potvrzení o provedení platby ve vašem internetovém bankovnictví.

Právní náležitosti

Paragraf 142a občanského soudního řádu.

Náhled vzoru odpovědi na upomínku

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Skb0382
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Praha 9. května 2021

Odpověď na upomínku

Vážená paní Lišková,

reaguji na upomínku úhrady faktury č. 1291/01 znějící na částku Kč 14 000,–. Faktura byla splatná ke dni 15. dubna 2021, ke kterému byla také uhrazena.

Platba se zřejmě opozdila vinou banky, vina tedy není na naší straně.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
účetní

Vzor “Odpověď na upomínku” zdarma ke stažení

Vzor odpovědi na upomínku je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma odpověď na upomínku

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Odpověď na upomínku

Diskuze Odpověď na upomínku