, Odpověď na reklamaci 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Odpověď na reklamaci zdarma ke stažení

Vzor odpovědi na reklamaci je typ obchodního dopisu, který se zasílá odběrateli po prošetření reklamované skutečnosti. Samotná odpověď může být buď kladná, kdy reklamaci uznáte buď v částečném rozsahu nebo v plné výši, nebo záporná, kdy zdvořile, avšak důrazně odmítnete zmiňovaný produkt reklamovat.

Samotná struktura dopisu by měla stejně jako vzor, který si můžete zdarma stáhnout, mít určitá pravidla. Na samotném začátku dopisu by měla být napsána omluva a upřímné a především pravdivé vysvětlení závad, které vedly k podání reklamace. Spolu s tím je vhodné adresáta ujistit, že se podobné nepříjemnosti v budoucnosti již nebudou opakovat.

Celá odpověď na reklamaci by měla být vyřízena co nejrychleji a pokud možno k plné spokojenosti odběratele, kterému by následně měla být odeslána pokud možno klasicky doporučenou poštou.

Náhled vzoru odpovědi na reklamaci

Společnost a. s.

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje: Miroslav Novotný

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2
telefon 777 567 555
skrblik@firma.cr

Praha 29. dubna 2019

Odpověď na reklamaci

Vážení,

reagujeme na Vaši reklamaci č. 12/06. Náš zástupce pan Jindřich Volejník přijede překontrolovat stav poškozené dodávky v pátek v odpoledních hodinách. Žerdynky 120 přiveze a vymění za poškozené, zmiňované keramické vázy nemáme v současné době na skladě, a proto je dodáme nejpozději do konce příštího týdne.

Omlouváme se za případné potíže a věříme v pokračující obchodní přátelství.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
ředitel reklamačního oddělení

Vzor “Odpověď na reklamaci” zdarma ke stažení

Ukázku odpovědi na reklamaci si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma odpověď na reklamaci

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Odpověď na reklamaci

Diskuze Odpověď na reklamaci