Nová zelená úsporám Light 2022/2023: Až 150 000 Kč na zateplení

Hana Volencová
Publikováno 24. listopadu 2022
 • Program Nová zelená úsporám Light nabízí okamžitou finanční pomoc domácnostem s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů.
 • Peníze lze dostat předem, žádá se elektronicky a není potřeba žádné složité papírování.
 • Celková výše dotace může činit až 150 000 Kč a může pokrýt až 100 % realizačních nákladů.
 1. Nová zelená úsporám Light 2022/2023: Až 150 000 Kč na zateplení

  Komu je Nová zelená úsporám Light 2022 určena

  Program Nová zelená úsporám Light je určen vlastníkům a spoluvlastníkům rodinných domů z řad seniorů nebo osob pobírajících příspěvek na bydlení, tedy nízkopříjmovým domácnostem. Cílem programu je pomoci jim s financováním úprav, které lze realizovat v řádu několika dní a jejichž dopad na spotřebu energií se projeví už v letošní topné sezóně.

  Na jeden rodinný dům mohou zájemci získat příspěvek až 150 000 korun, který lze využít například na zateplení fasády, střechy nebo stropu pod půdou domu, na výměnu oken a vchodových dveří. Práce na zateplení lze udělat svépomocí nebo si najmout realizační firmu podle vlastního výběru.

 2. Podmínky Nové zelené úsporám Light 2022

  Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022.

  Všichni členové domácnosti dále musí splňovat jednu z podmínek:

  • pobírají starobní důchod,
  • nebo invalidní důchod třetího stupně,
  • nebo příspěvek na bydlení v období mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti.

  Pro doložení důchodu stačí aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka Okresní správy sociálního zabezpečení na počkání.

  K doložení příspěvku na bydlení vám postačí rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení v daném období.

  O příspěvek je možné žádat i v případě, že v domácnosti tvořené důchodci trvale žije ještě nezletilé dítě nebo zletilý studující, ani jeden z nich totiž nezvyšuje příjmy domácnosti.

  Stejně tak není překážkou, pokud si důchodce přivydělává.

  Nicméně pokud je dům např. kompletně převeden na potomka, který pracuje, o příspěvek není možné žádat, ani pokud v objektu on sám nežije. V případě spoluvlastnictví domu s takovou osobou však o příspěvek žádat lze. Je potřeba doložit čestné prohlášení, že tato pracující osoba v objektu trvale nebydlí a se záměrem souhlasí.

 3. Podání žádosti o Novou zelenou úsporám Light 2022

  Příjem žádostí bude spuštěn 9. ledna 2023. Žádost se podává výhradně elektronicky, budete tedy potřebovat elektronickou identitu. Pro osoby, které nemají počítač nebo elektronickou identitu, je připraveno bezplatné poradenství (více info v posledním boxíku).

  Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. V případě, že nemáte finanční rezervu, zažádejte si dopředu a bude vám poskytnuta záloha.

  Máte-li možnost, můžete se však pustit do úprav svého obydlí již nyní. Dotace se vyplácí i zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

  Co k žádosti potřebujete

  • Fotodokumentaci: Ještě před podáním žádosti si pořiďte fotografie míst, která budete chtít změnit (původní okna, dveře, nezaizolovaná střecha apod.). Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti. Pokud jste už úpravy provedli a fotodokumentaci nemáte, bude žádost posouzena individuálně.
  • Odborný posudek navrhovaných opatření: Posudek vám zdarma vypracují zástupci Místních akčních skupin (MAS) nebo Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS a mobilní M-EKIS).
  • Doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu: Lze použít jakýkoli doklad, např. poslední výpis z účtu, na kterém bude uvedeno vaše jméno, nebo smlouva s bankou o zřízení bankovního účtu.
  • Potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

  Na realizaci úprav má žadatel jeden rok a v odůvodněných případech je možné ji o půl roku prodloužit. Po dokončení prací je potřeba předložit Zprávu o provedených opatřeních a fotografie realizovaných opatření. Zprávu o realizovaných opatřeních vám opět zdarma potvrdí zástupce Místní akční skupiny.

 4. Poradenství a nejčastější dotazy

  Pokud si nevíte s něčím rady, můžete se podívat na nejčastější dotazy k Nové zelené úsporám Light.

  Máte rovněž možnost bezplatně se poradit s odborníky. Za tím účelem navštivte stránku Poradenství pro NZÚ Light, kde najdete všechny potřebné kontakty.

  Pokud nemáte počítač nebo elektronickou identitu, můžete o pomoc s vyplněním požádat zástupce MAS, kteří vám zdarma pomohou s celým procesem. Pro rady, jaká opatření by byla ve vašem domě nejvhodnější, se můžete bezplatně obrátit na konzultační střediska EKIS a M-EKIS.

  Pokud nespadáte mezi domácnosti, kterým je určena Nová zelená úsporám Light, a přesto byste chtěli v domě úpravy za účelem snížení energetické spotřeby provést, podívejte se také na Skrblíkův článek věnovaný klasické Nové zelené úsporám.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další články z kategorie Bydlení


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás