Nová zelená úsporám 2024 pro bytové domy v Praze

Petr Novák
Publikováno 3. prosince 2023
 • Bytové domy v Praze, ale i po celé ČR, mohou od 12. října 2021  žádat o příspěvek v nové vlně dotačního programu
 • Výše dotace je až 50 % uznatelných výdajů
 • Žádosti budou aktuálně přijímány do 30. června 2025
  1. Základní informace o nové výzvě Nové zelené úsporám 2024

   Nová zelená úsporám 2024 pro bytové domy v PrazeNová výzva dotačního programu přišla s celou řadou změn, kterou kromě majitelů, spolumajitelů a stavitelů v Praze, ocení i bytové domy mimo ni.

   • Kdo může žádat o podporu: fyzické a právnické osoby vlastnící bytový dům na území Prahy (nově i po celé republice)
   • Příjem žádostí: od 12. října 2021 do 30. června 2025
   • Způsob podání žádosti: pouze elektronicky na NovaZelenaUsporam.cz
   • Výše dotace: až 50 % uznatelných výdajů
   • Minimální částka příspěvku: 50 000 Kč
  2. Oblasti a výše podpory nové výzvy NZÚ 2024

   V nové výzvě programu Nová zelená úsporám byly stanoveny základní skupiny podpory. Celkově lze čerpat příspěvek až 50 % ze způsobilých nákladů, jak už jsme uvedli výše.

   Oblastí podpory je hned několik. Příspěvek je možné čerpat na zateplení, výstavbu bytového domu, výměnu kotlů, které nesplňují požadované podmínky na hlavní tepelný zdroj domu. Dále na zřízení fotovoltaické elektrárny, využití dešťové vody, sadbu stromů, venkovní rolety a žaluzie a mnoho dalšího.

   Bližší informace o možných dotacích jsou k dispozici zde.

  3. Jak požádat o podporu v programu Nová zelená úsporám 2024

   Žádost lze podat elektronicky před, v průběhu a po dokončení realizace.

Poraďte se o realizaci s odborníky

Zvažujete investici do fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla? Poraďte se nezávazně se společností Woltair.

Woltair nabízí garanci získání dotace ve výši až 225 000 Kč, záruku 10 let a vyřízení do 30 dní. Využít můžete bezplatnou osobní konzultaci a sníženou zálohu jen 50 %.

Nezávazná konzultace u Woltair

 1. Průběh podání žádosti NZÚ 2024

  Po sepsání žádosti a doložení potřebných dokumentů (žádost o podporu, odborný posudek, bankovní účet) má fond až 6 týdnů na kontrolu doložených dokumentů, zpětně Vás může vyzvat k odstranění závad. Bude-li vše v pořádku, fond Vás bude informovat o akceptaci žádosti.

  Následuje realizace stavebního záměru, kdy jsou dokládány další dokumenty včetně daňových dokladů, potvrzených plateb a dalších podle konkrétního případu. A pokud ho fond zhodnotí bez závady, bude k žádosti vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poté nic nebrání vyplacení dotace na bankovní účet, lhůta činí 3 týdny od vydání předchozího rozhodnutí.

  Přehled veškerých potřebných dokumentů najdete v našem článku Nová zelená úsporám pro bytové domy.

 2. Co je důležité vědět o nové výzvě Nové zelené úsporám 2024

  • V průběhu vyřizování žádosti o dotaci musí zůstat žadatel vlastníkem nemovitosti. Změny jsou možné pouze za určitých podmínek, které stanoví fond.
  • Jeden objekt = jedna žádost, lze ale kombinovat více opatření s ohledem na požadované podpory.
  • Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor nad průběhem stavby.
  • Příjemce podpory umožní pověřenému pracovníkovi fondu pořízení fotodokumentace a souhlasí s využitím technických údajů z žádosti pro propagaci uskutečněných projektů podpořených fondem.

Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.