SKRBLOG

VZP vás upozorní na neuhrazené pojistné ještě před započtením penále

čtvrtek, 11. září 2014, Petr Novák

Všeobecná zdravotní pojišťovna bude nově klienty s evidovanou pohledávkou za pojistné informovat o neuhrazené platbě ještě před započtením penále. Služba je prozatím poskytována osobám samostatně výdělečně činným a osobám bez zdanitelných příjmů.

Informace o neuskutečněné platbě bude zaslána SMS zprávou nebo emailem v dostatečném předstihu, aby mohlo dojít k jejímu uhrazení. VZP doposud informace o existujícím dluhu zasílala jen jednou ročně, kdy již mohlo dojít k naúčtování penále.

Máte-li o službu zájem, zkontrolujte si platnost svých kontaktních údajů.

Komentáře