Tipli 100 Kč zdarma

Nové dopravní předpisy v Německu: Astronomické pokuty a zákaz řízení za nedodržení rychlosti

čtvrtek, 12. března 2020, Lenka Chládková

Vysoké pokuty, značná omezení pro motoristy a více výhod pro cyklisty zavádí v Německu novela vyhlášky o silničním provozu (StVO). Novela byla schválena 14. února 2020, v platnost by měla vstoupit co nejdříve. Nové dopravní předpisy jsou navrženy tak, aby chránily chodce a cyklisty. Výrazně se zpřísnily pokuty za zastavení na chodníku i cyklostezkách, sankce za nedodržení rychlosti se zdvojnásobily.

 1. Nové pokuty v Německu 2020

  Pokuty za nezákonné zastavení na chodníku, cyklotrase nebo parkování ve vozovce v druhé řadě vedle řádného parkovacího pruhu vzrostly z 400 Kč15 € na 2 664 Kč100 €. Pokuty za neoprávněné parkování na vyhrazených parkovacích místech pro invalidy nebo elektromobily se navýšily z 933 Kč35 € na 1 465 Kč55 € a pokuty za nezákonné parkování v nepřehledných místech či úzkých uličkách se zvýšily z 400 Kč15 € na 933 Kč35 €. Parkování je také zakázáno před křižovatkami ve vzdálenosti až 8 metrů od, pokud podél silnice vede cyklistická stezka.

 2. Za překročení rychlosti zákaz řízení

  Pokuta za porušení předpisů ale nemusí nutně znamenat pouze finanční postih, německé úřady mohou za některé přestupky řidičům udělit zákaz řízení po dobu jednoho až třech měsíců. Udělený zákaz se vztahuje pouze na Německo, v jiných zemích Evropské unie řidičské oprávnění platí i nadále. Právě zákaz řízení po dobu jednoho měsíce a pokuta 2 132 Kč80 € podle nové právní úpravy čeká na řidiče, kteří překročí maximální rychlost v městských oblastech o více než 21 km/hod. Dosud se zákaz řízení uděloval pouze v případě, že řidič minimálně dvakrát za rok překročil rychlost o více než 26 km/hod.

  Výše pokut se zdvojnásobila při překročení rychlosti až o 20 km/hod, rozlišovány jsou dvě sazby – jízda ve městě a mimo město, přičemž přísnější jsou sankce za porušení maximální rychlosti ve městě. Například při překročení rychlosti o 10 km/hod řidič zaplatí pokutu ve výši 799 Kč30 €, o 11–15 km/hod 1 332 Kč50 € a 16–20 km/hod vyjde na 1 865 Kč70 €. Mimo město jsou pokuty o 266 Kč10 € nižší.

  Ostatní pokuty za porušení rychlostních limitů zůstávají nezměněny, při překročení rychlosti ve městě o 50 km/hod hrozí pokuta ve výši 7 460 Kč280 € a dva měsíce zákazu řízení, 3 měsíce zákazu řízení a pokuta až 18 118 Kč680 € postihne řidiče, který překročí rychlost o více než 70 km/hod.

  Tvrdší trest v podobě pokuty ve výši až 2 664 Kč100 € postihne řidiče i za vypínání brzdového asistenta a nerespektování či neoprávněné užití záchranářské uličky (nouzového pruhu), kde nově hrozí pokuta až 8 526 Kč320 € a zákaz řízení na jeden měsíc.

 3. Bezpečnější silnice pro cyklisty a chodce

  Řidiči musí při předjíždění cyklistů a chodců dodržovat minimální boční odstup v délce 1,5 metru v městských oblastech a mimo město dokonce v délce 2 metrů. Dosavadní právní úprava předepisovala pouze „přiměřené boční rozestupy“. Cyklisté mohou díky novelizované vyhlášce jezdit vedle sebe.

 4. Neomezená rychlost na německých dálnicích

  Zrušení neomezené rychlosti na německých dálnicích zatím schvalovacím procesem neprošlo. Zcela bez limitu se jezdí přibližně na 70 % kilometrů dálnic, nicméně pokud se na dálnici nacházejí značky s maximální přípustnou rychlostí, je nutné přikázanou rychlost dodržovat, jinak hrozí výše zmíněné postihy.

 5. Další zvyšování pokut se připravuje

  Do budoucna se plánuje ještě další navyšování pokut. Pro řidiče, kteří bezdůvodně zahřívají motor a znečišťují tak zbytečně ovzduší spalinami, se připravuje pokuta ve výši 2 132 Kč80 €, bezúčelná jízda ve městě tam a zpět bude pokutována částkou 2 664 Kč100 € a za nezákonnou jízdu v ekologických zónách bez patřičné plakety se zvýší z 2 132 Kč80 € na 2 664 Kč100 €. Zdvojnásobeny budou také pokuty za nebezpečnou jízdu, či celkově nebezpečné chování na silnicích.

 6. Nové dopravní předpisy v Německu: Astronomické pokuty a zákaz řízení za nedodržení rychlosti

  Ekologické plakety v Německu

  V některých německých městech jsou zavedeny ekologické zóny tzv. Umwelt ZONE. Do těchto zón smí vjíždět pouze vozidla s příslušnou ekologickou plaketou, ty se vydávají ve 3 různých barvách podle emisní třídy vozidla.

  • EURO 4 – zelená plaketa
  • EURO 3 – žlutá plaketa
  • EURO 2 – červená plaketa
  • EURO 1 – bez plakety

  V České republice si lze ekologickou známku koupit za 300 Kč na stanicích STK, k vystavení stačí předložit velký technický průkaz. Mapy všech ekologických zón, do kterých je vjezd povolen pouze s ekologickou známkou, nejen v Německu ale i po celé Evropě nabízí bezplatná aplikace Green-Zones. Aplikace je zdarma pro operační systémy iOSAndroid.

 7. Dálniční poplatky v Německu 2020

  Německé dálnice měly být zpoplatněny od října 2020. Desetidenní dálniční známka měla v Německu stát od 67 Kč2.50 € do 666 Kč25 € v závislosti na objemu motoru a emisní třídě daného vozidla, roční známka měla vyjít nejvýše na 3 464 Kč130 €. Za dálniční známky by ve výsledku ale platili jen cizinci, protože autům registrovaným v Německu by zaplacené poplatky kompenzovala snížená daň z motorových vozidel.

  Tento plán však v červnu minulého roku zrušil Soudní dvůr Evropské unie. Na základě rakouské žaloby byl vyhodnocen jako diskriminační. V původně plánované podobě se tedy na podzim 2020 se zavedením dálničních poplatků nepočítá. Německý ministr dopravy pracuje na jiném řešení, bližší informace zatím nejsou známy.

Komentáře