SKRBLOG

Dostali jste od pojišťovny upomínku kvůli nezaplacené pojistné smlouvě? Přečtěte si, co dělat!

čtvrtek, 01. května 2014, Petr Novák

S dotazem ohledně upomínky od pojišťovny se do Skrblíkova fóra obrátil uživatel s přezdívkou WhitePonny.

Před časem si zřídil pojištění odpovědnosti za škodu, které se letos rozhodl neprodlužovat. Poněkud nešťastně však spoléhal pouze na to, že stačí předepsané pojistné na následující období neuhradit. Pár týdnů po prodlení obdržel do poštovní schránky tento dopis, který nám dovolil přetisknout.

Pojišťovna (v jeho případě Allianz) ho upozorňuje na neuhrazení pojistného a dává mu na výběr v podstatě ze dvou věcí:

  • zaplatit pojistné s přirážkou 50 Kč, která představuje náklady na odeslání upomínky,
  • nebo pojistné nezaplatit

Následky nezaplacení pojistného

V případě ignorování upomínky a nezaplacení pojistného smlouva zanikne 35 dní ode dne doručení dopisu z pojišťovny.

Co je ale důležité, pojišťovna má zákonný nárok na

  • na pojistné za dobu mezi koncem zaplaceného pojištění a ukončením smlouvy,
  • náklady na upomínací výlohy a
  • úrok z prodlení

Dlužnou částku navíc může vymáhat soudně. V konečném důsledku tak můžete na upomínkách nebo úrocích zaplatit podobnou částku, jako byste zaplatili za plnohodnotné pojištění.

Skrblík jednoznačně doporučuje mít pojištění odpovědnosti za škodu sjednané. V případě, že by klientovi přišla podobná upomínka, pojistné by zaplatil a smlouvu by řádně ukončil výpovědí k dalšímu výročí.

Komentáře