Vzory zdarma

Stížnost na soustřeďování odpadu zdarma ke stažení

Vzor dopisu stížnost na soustřeďování odpadů poslouží všem právnickým i fyzickým osobám, jež mají za souseda nezodpovědného podnikatele či člověka, který má zálibu v shromažďování odpadů.

Náležitosti stížnosti

Forma

Písemná forma s foto či video dokumentací.

Nutné náležitosti

  • označení postiženého místa
  • jméno a údaje o osobě (společnosti), která si stěžuje
  • informace o osobě (společnosti), na kterou se stížnost podává
  • popis situace
  • návrh řešení
  • podpis

Kam doručit

Dopis zašlete na odbor životního prostředí obecního úřadu, městského úřadu či příslušného magistrátu.

Doporučení u stížnosti

V dopise nezapomeňte konkrétně popsat celou situaci, včetně jejího vývoje a místa. Ideální bude přiložit ke stížnosti i fotografie či videozáznam z postiženého místa.

Právní náležitosti

Stížnosti dle paragrafu 175 řeší správní řád 500/2004 Sb.

Ukázka stížnosti na soustřeďování odpadků je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2
IČO 088621805146
DIČ CZ234502081165

Městský úřad v Rychnově nad Vltavou, Odbor životního prostředí, Milíčova 51, 201 91 Rychnov nad Vltavou

Rychnov nad Vltavou 9. května 2021

Stížnost na soustřeďování odpadků

Vážení,

můj soused pan Karel Volný, vlastník restaurace U Sedmi havranů, odváží kuchyňské odpadky a zbytky jídel do nedalekého zemědělského družstva. Před odvozem soustřeďuje sice odpadky do příslušných kontejnerů, ty však z nedbalosti ponechává po většinu doby otevřené. V okolí restaurace je proto značný zápach.

Kromě toho nejen restauratérova, ale i sousední kočky roznášejí tyto zbytky po okolí, což je jednou z příčin stále se zvětšujícího poštu potkanů.

Navrhuji, abyste vlastníka restaurace seznámili s platnými předpisy o manipulaci s kuchyňskými a podobnými odpadky a zajistili účinnou kontrolu dodržování platné úpravy.

Očekávám, že mé žádosti co nejdříve vyhovíte, a jsem s pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Lucie Vzorová

Vzor “Stížnost na soustřeďování odpadu” zdarma ke stažení

Ukázku stížnosti na soustřeďování odpadu si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma stížnost na soustřeďování odpadu

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Stížnost na soustřeďování odpadu

Diskuze Stížnost na soustřeďování odpadu