Vzory zdarma

Přiznání k dani z příjmů zdarma ke stažení

Daňové přiznání podává každý, jehož příjem podléhá dani z příjmu.

Formulář přiznání k dani z příjmů 2021 se používá pro podání přiznání k této dani až v příštím roce. Pro přiznání příjmů za rok 2020 je nutné stáhnout formulář přiznání k dani z příjmů 2020.

Ptáte se kdy nejpozději je nutné odevzdat daňové přiznání? Záleží, jestli si ho vypracováváte sami, nebo zdali využíváte služeb daňového poradce.

  • Pokud si vypracováváte daňové přiznání za rok 2021 sami, je nutné ho podat nejpozději do 1. dubna příštího roku.
  • Využíváte-li k podání přiznání k dani z příjmů poradce, smíte ho odevzdat až 1. července příštího roku. Do 1. dubna příštího roku je ale nutné na příslušný finanční úřad odevzdat plnou moc, na základě které vypracuje daňový poradce vaše přiznání.

Náležitosti přiznání k dani z příjmu

Na první stránku tiskopisu se vyplňují údaje o fyzické osobě, jež přiznání k dani z příjmů za rok 2021 podává. Na další strany přiznání se pak již vyplňují údaje o dílčím základu daně z přímů, základ daně, nezdanitelné části základu daně, odečitatelné položky nebo celková daň z příjmů. Druhá strana je také místem pro uplatnění slev na dani a dalších daňových zvýhodnění.

Forma

Pro daňové přiznání je jednotný formulář, který najdete ke stažení buď v tomto článku, nebo na webu finanční správy.

Nutné náležitosti

  • jednoznačná identifikace osoby, která přiznání podává
  • informace o příjmech
  • veškeré podklady, které souvisí s podáním přiznání

Kam doručit

Daňové přiznání doneste na vám určený finanční úřad.

Doporučení k přiznání

Ještě než začnete vyplňovat formulář přiznání k dani z příjmů 2021, doporučuji si velmi pozorně přečíst veškeré pokyny. Nejen, že vám to usnadní práci, ale můžete tak předejít případným chybám, což je možná ještě důležitější. Sám formulář přiznání k dani z příjmů 2021 má růžovou barvu a nepočítáme-li přílohy, tak hned čtyři strany.

Právní náležitosti

Proces přiznání k dani z příjmů se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář přiznání k dani z příjmů 2021 je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Vzor “Přiznání k dani z příjmů” zdarma ke stažení

Ukázku přiznání k dani z příjmů si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma tiskopis přiznání k dani z příjmů

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Přiznání k dani z příjmů

Diskuze Přiznání k dani z příjmů