Námitka proti správnímu rozhodnutí

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Ukázka dopisu námitka proti správnímu rozhodnutí zachycuje ukázku dopisu stavebnímu odboru městského úřadu, v němž se pisatel dožaduje opětovného obnovení předmětného stavebního řízení a o pozvánku k účasti na něj.

Nesouhlasí totiž s předchozím rozhodnutím stavebního odboru městského úřadu, který vydal prohlášení, v němž povolil stavební úpravu parcely rodinného domu, která by však v případě dokončení vrhala pisateli stín na naprostou většinu plochy jeho zahrádky.

Tuto námitku je vhodné zaslat nejlépe doporučeně na stavební odbor městského úřadu či magistrátu, popř. na jiný příslušný odbor. Nezapomeňte v ní nastínit i vaši představu, jak by měl kompetentní odbor v dané záležitosti rozhodnout.

Náhled vzoru námitky proti správnímu rozhodnutí

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2

Stavební úřad MÚ Sadská
Slavníkovců 51
289 12 Sadská

Praha 25. května 2022

Námitka proti správnímu rozhodnutí

Vážení,

touto oficiální cestou podávám námitku vůči doposud nepravomocnému rozhodnutí, jímž bylo Ing. A. Rašínovi vydáno stavební povolení ke stavební úpravě rodinného domku na adrese Bassova 5, Sadská – Velenka (parcela č. 137 katastrálního území Sadská – Velenka).

V případě realizace stavby, kterou jsem zdědil, by vybudovaná stavba vrhala stín na více než 75 % plochy mé zahrádky. Svoji námitku jsem vzhledem k mé neúčasti na jednání nemohl uplatnit dříve.

Nepřerušili jste stavební řízení do konce řízení o dědictví nemovitosti, která s nemovitostí Ing. Rašína sousedí, a nedali mi tak zákonnou možnost být účastníkem stavebního řízení.

Tímto Vás tedy žádám o obnovení předmětného stavebního řízení a o pozvánku k účasti na ně.

Věřím, že spravedlnost bude naplněna nejen k mé spokojenosti.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

Vzor “Námitka proti správnímu rozhodnutí” zdarma ke stažení

Vzor námitky proti správnímu rozhodnutí si můžete stáhnout zdarma a můžete si ji upravit k obrazu svému.

Stáhnout zdarma vzor námitky proti správnímu rozhodnutí


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.