Vzory zdarma

Jmenování do funkce zdarma ke stažení

Obchodní dopis jmenování do funkce slouží všem zaměstnavatelům, kteří ho zasílají zaměstnancům, jež byli nově jmenováni do nějaké pracovní funkce, například funkce ekonomického náměstka apod. Dopis se zasílá vždy doporučeně či do vlastních rukou.

Informace i jmenování do funkce obsahuje informace o jmenovaném zaměstnanci, funkci, do které byl jmenován, jméno a adresu zaměstnavatele a datum, ke kterému funkce vzniká.

Náhled vzoru Jmenování do funkce

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Skrblík/0218
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Praha 3. března 2020

Jmenování do funkce

Vážená paní Vzorová,

podle § 27 Zákoníku práce Vás s účinností od 1. dubna 2020 jmenuji do funkce ekonomického náměstka.

Tímto dnem vzniká Váš pracovní poměr k zaměstnavateli Firma s. r. o Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2 a od tohoto dne Vám bude vyplácen plat, který byl sjednán v platovém výměru ze dne 2. března 2020.

Od tohoto dne jste rovněž povinna plnit všechny povinnosti, které pro Vás vyplývají z pracovního poměru a ze Zákoníku práce. Rovněž Vám náleží všechny nároky, jako ostatním zaměstnancům.

Přeji Vám v nové funkci hodně úspěchů.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
ředitel společnosti

Vzor “Jmenování do funkce” zdarma ke stažení

Vzor dokumentu jmenování do funkce je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma dokument Jmenování do funkce

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Jmenování do funkce

Diskuze Jmenování do funkce