Vzory zdarma

Evropský záznam o dopravní nehodě zdarma ke stažení

Formulář evropský záznam o dopravní nehodě využijete v okamžiku méně závažné dopravní nehody, kdy není nutné volat policii. V souladu s ustanovením § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb. jste ale povinni sepsat tento evropský záznam o dopravní nehodě a neprodleně ho odevzdat příslušnému pojistiteli, tj. pojišťovně.

Evropský záznam o dopravní nehodě se vyplňuje klasickou propisovací tužkou. Nezapomeňte na několik náležitostí, bez kterých není evropský záznam o dopravní nehodě právoplatný – jedná se zejména o jednoznačnou identifikaci času a místa, kde se dopravní nehoda udála. Dále jsou potřeba vyplnit kolonky s informacemi o viníkovi i poškozeném, jejich dopravních prostředcích či jejich pojistiteli. Do evropského záznamu o dopravní nehodě se jednoduše zakreslí i průběh nehody – z nákresu musí být jednoznačně patrný viník nehody i její průběh.

Vzor evropský záznam o dopravní nehodě je vám k dispozici zdarma ke stažení. Doporučujeme si ho vytisknout a alespoň v jedné kopii vozit i uvnitř vašeho automobilu.

Náležitosti evropského záznamu o dopravní nehodě

Záznam využijete při menší dopravní nehodě, při které není nutné volat policii. Podle § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb, zákona o  provozu na pozemních komunikacích musíte tento záznam vyplnit a co nejdříve doručit na vaší pojišťovnu( pojišťovnu viníka dopravní nehody).

Forma

Nejjednodušší  je využít určený formulář, který je nejlepší stále mít k dispozici ve vašem vozidle.

Nutné náležitosti

  • jednoznačná identifikace místa a času, kde se dopravní nehoda stala
  • informace o viníkovi i poškozeném
  • informace o dopravních prostředcích a jejich pojišťovnách
  • kresba průběhu nehody, kde musí být jasně stanoveno, kdo je viník.

Kam doručit

Záznam je nutné doručit na pojišťovnu viníka, z jehož pojištění se bude škoda platit.

Doporučení a co nezapomenout

Pokud se s účastníkem dopravní nehody nelze dohodnout, volejte k nehodě policii.

Nezapomeňte záznam podepsat – musí zde být podpisy obou řidičů!

Právní náležitosti

Záznam je vypracován v souladu s § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb, zákona o  provozu na pozemních komunikacích.

Vzor “Evropský záznam o dopravní nehodě” zdarma ke stažení

Vzor evropského záznamu o dopravní nehodě je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma Evropský záznam o dopravní nehodě

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Evropský záznam o dopravní nehodě

Diskuze