, Vyplatí se cestovní pojištění k platební kartě České spořitelny? - Skrblík.cz

Cestovní pojištění k platební kartě České spořitelny

Česká spořitelna nabízí hned tři různá cestovní pojištění dle úrovně platební karty.

  • Comfort – doplňkové pojištění u mezinárodních karet
  • Exclusive – součást stříbrných karet
  • Gold – součást zlatých karet

Pojištění nezahrnují rodinné příslušníky, jejich pojištění se přiobjednává zvlášť. Cestovní pojištění k platebním kartám lze sjednat po internetu (www.csas.cz).

Produkt Pojištění Comfort Pojištění Exclusive Pojištění Gold
Typ karty Mezinárodní karta Stříbrná karta Zlatá karta
Pojištění léčebných výloh 1 500 000 Kč 2 500 000 Kč 3 500 000 Kč
Pojištění manželky Ne1) Ne1) Ne1)
Pojištění dětí Ne1) Ne1) Ne1)
Kde karta platí svět svět Svět
Maximální doba výjezdu 90 dní 90 dní 120 dní
Poplatek za vedení 300 Kč/rok 2) 3)
Rozšíření pojištění pro 1 dospělého a 3 děti 450 Kč/rok 750 Kč/rok 1 500 Kč/rok
Pojištění úrazu Ano
1 000 000 Kč/smrt i trvalé následky
Ano
1 500 000 Kč/smrt i trvalé následky
Ano
1 500 000 Kč/smrt i trvalé následky
Pojištění léčebných výloh Ano
1 500 000 Kč
Ano
2 500 000 Kč
Ano
3 500 000 Kč
Pojištění převozu do vlasti Ano
500 000 Kč
Ano
1 500 000 Kč
Ano
Bez limitu
Pojištění převozu zesnulého Ano
250 000 Kč
Ano
500 000 Kč
Bez limitu
Pojištění odpovědnosti Ano
200 000 Kč
Ano
1 000 000 Kč
Ano
2 000 000 Kč
Pojištění zavazadel Ano
10 000 Kč4)
Ano
20 000 Kč
Ano
40 000 Kč
Pojištění zpoždění Ne Ano
max. 1 500 Kč/hodina5)
Ano
max. 3 000 Kč/hodina6)
Právní/asistenční služba Ano
50 000 Kč
Ano
50 000 Kč
Ano
50 000 Kč

1) Pouze při dokoupení varianty Family
2) Pojištění Exclusive je součástí karet Visa Business Debetní a Visa Business Charge
3) Pojištění Gold je součástí karet Visa Gold Exclusive, Visa Business Gold, Kredit+ MC Gold/ Kredit+ MC Gold UK, Kredit+ Visa Gold, Visa Gold Charge
4) Spoluúčast činí 500 Kč
5) Nejvýše však 8 000 Kč
6) Nejvýše však 15 000 Kč

>