Cestovní pojištění k platební kartě České spořitelny

Česká spořitelna nabízí cestovní pojištění k účtu ve dvou variantách – pro rodinu a pro jednotlivce. Každá varianta má dva druhy cestovního pojištění podle výše pojistného krytí.

  • pro Jednotlivce – pro Jednotlivce a Jednotlivce Maxi
  • pro Rodinu – pro Rodinu a Rodinu Maxi

Pojištění pro Rodinu (na rozdíl od Pro Jednotlivce) zahrnuje rodinné příslušníky. Cestovní pojištění k účtu lze sjednat po internetu (www.csas.cz).

Produkt pro:JednotlivceJednotlivce Maxi
Pojištění léčebných výloh3 000 000 Kč6 000 000 Kč
Pojištění manželkyNe1)Ne1)
Pojištění dětíNe1)Ne1)
Kde karta platísvětsvět
Maximální doba výjezdu90 dní90 dní
Poplatek za vedení540 Kč/rok1 020 Kč/rok
Rozšíření pojištění pro 1 dospělého a 3 dětiNeNe
Pojištění úrazuAno
400 000 Kč/ trvalé následky
200 000 Kč/ smrt
Ano
400 000 Kč/ trvalé následky
200 000 Kč/ smrt
Pojištění léčebných výlohAno
3 000 000 Kč
Ano
6 000 000 Kč
Storno cestyNeAno
20 000 Kč
Travel Asistent4)NeAno
Pojištění odpovědnostiAno
2 000 000 Kč
Ano
3 000 000 Kč
Pojištění zavazadelAno
10 000 Kč
Ano
20 000 Kč
Pojištění zpoždění2)NeAno
max. 1 500 Kč/hodina3)
Právní/asistenční službaAno
50 000 Kč
Ano
50 000 Kč

1) Pouze při dokoupení varianty pro Rodinu
2) Pojištění zavazadel, letu, dle účtenek za náhradní služby
3) Nejvýše však 8 000 Kč
4) Kompenzace při zpoždění nebo zrušení letu z EU, s dopravcem se sídlem v EU

>