Cestovní pojištění k platební kartě České spořitelny

Česká spořitelna nabízí cestovní pojištění k účtu ve dvou variantách – pro rodinu a pro jednotlivce. Každá varianta má dva druhy cestovního pojištění podle výše pojistného krytí.

  • pro Jednotlivce – pro Jednotlivce a Jednotlivce Maxi
  • pro Rodinu – pro Rodinu a Rodinu Maxi

Pojištění pro Rodinu (na rozdíl od Pro Jednotlivce) zahrnuje rodinné příslušníky. Cestovní pojištění k účtu lze sjednat po internetu (www.csas.cz).

Produkt pro: Jednotlivce Jednotlivce Maxi
Pojištění léčebných výloh 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Pojištění manželky Ne1) Ne1)
Pojištění dětí Ne1) Ne1)
Kde karta platí svět svět
Maximální doba výjezdu 90 dní 90 dní
Poplatek za vedení 540 Kč/rok 1 020 Kč/rok
Rozšíření pojištění pro 1 dospělého a 3 děti Ne Ne
Pojištění úrazu Ano
400 000 Kč/ trvalé následky
200 000 Kč/ smrt
Ano
400 000 Kč/ trvalé následky
200 000 Kč/ smrt
Pojištění léčebných výloh Ano
3 000 000 Kč
Ano
6 000 000 Kč
Storno cesty Ne Ano
20 000 Kč
Travel Asistent4) Ne Ano
Pojištění odpovědnosti Ano
2 000 000 Kč
Ano
3 000 000 Kč
Pojištění zavazadel Ano
10 000 Kč
Ano
20 000 Kč
Pojištění zpoždění2) Ne Ano
max. 1 500 Kč/hodina3)
Právní/asistenční služba Ano
50 000 Kč
Ano
50 000 Kč

1) Pouze při dokoupení varianty pro Rodinu
2) Pojištění zavazadel, letu, dle účtenek za náhradní služby
3) Nejvýše však 8 000 Kč
4) Kompenzace při zpoždění nebo zrušení letu z EU, s dopravcem se sídlem v EU