Cestovní pojištění k platební kartě České spořitelny

  • Česká spořitelna nabízí pojištění ve dvou variantách – pro rodinu a pro jednotlivce
  • Každá varianta má dvě další varianty podle výše krytí
  • Cestovní pojištění není příliš výhodné s ohledem na vysoké poplatky a nízká krytí

Pojištění ke kartě od České spořitelny

  • pro Jednotlivce – pro Jednotlivce a Jednotlivce Maxi
  • pro Rodinu – pro Rodinu a Rodinu Maxi

Pojištění pro Rodinu (na rozdíl od Pro Jednotlivce) zahrnuje rodinné příslušníky. Cestovní pojištění k účtu lze sjednat po internetu (www.csas.cz).

Produkt pro:JednotlivceJednotlivce Maxi
Pojištění léčebných výloh3 000 000 Kč6 000 000 Kč
Pojištění manželkyNe1)Ne1)
Pojištění dětíNe1)Ne1)
Kde karta platísvětsvět
Maximální doba výjezdu90 dní90 dní
Poplatek za vedení540 Kč/rok1 020 Kč/rok
Rozšíření pojištění pro 1 dospělého a 3 dětiNeNe
Pojištění úrazuAno
400 000 Kč/ trvalé následky
200 000 Kč/ smrt
Ano
400 000 Kč/ trvalé následky
200 000 Kč/ smrt
Pojištění léčebných výlohAno
3 000 000 Kč
Ano
6 000 000 Kč
Storno cestyNeAno
20 000 Kč
Travel Asistent4)NeAno
Pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdravíAno1 000 000 KčAno2 000 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na věciAno
500 000 Kč
Ano1 000 000 Kč
Pojištění zavazadelAno
10 000 Kč
Ano
20 000 Kč
Pojištění zpoždění2)NeAno
max. 1 500 Kč/hodina3)
Právní/asistenční službaAno
50 000 Kč
Ano
50 000 Kč

1) Pouze při dokoupení varianty pro Rodinu
2) Pojištění zavazadel, letu, dle účtenek za náhradní služby
3) Nejvýše však 8 000 Kč
4) Kompenzace při zpoždění nebo zrušení letu z EU, s dopravcem se sídlem v EU