Cestovní pojištění k platební kartě České spořitelny

Česká spořitelna nabízí cestovní pojištění k účtu ve dvou variantách – pro rodinu a pro jednotlivce. Každá varianta má dva druhy cestovního pojištění podle výše pojistného krytí.

  • pro Jednotlivce – pro Jednotlivce a Jednotlivce Maxi
  • pro Rodinu – pro Rodinu a Rodinu Maxi

Pojištění pro Rodinu (na rozdíl od Pro Jednotlivce) zahrnuje rodinné příslušníky. Cestovní pojištění k účtu lze sjednat po internetu (www.csas.cz).

Produkt pro: Jednotlivce Jednotlivce Maxi
Pojištění léčebných výloh 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Pojištění manželky Ne1) Ne1)
Pojištění dětí Ne1) Ne1)
Kde karta platí svět svět
Maximální doba výjezdu 90 dní 90 dní
Poplatek za vedení 540 Kč/rok 1 020 Kč/rok
Rozšíření pojištění pro 1 dospělého a 3 děti Ne Ne
Pojištění úrazu Ano
400 000 Kč/ trvalé následky
200 000 Kč/ smrt
Ano
400 000 Kč/ trvalé následky
200 000 Kč/ smrt
Pojištění léčebných výloh Ano
3 000 000 Kč
Ano
6 000 000 Kč
Storno cesty Ne Ano
20 000 Kč
Travel Asistent4) Ne Ano
Pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdraví Ano1 000 000 Kč Ano2 000 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na věci Ano
500 000 Kč
Ano1 000 000 Kč
Pojištění zavazadel Ano
10 000 Kč
Ano
20 000 Kč
Pojištění zpoždění2) Ne Ano
max. 1 500 Kč/hodina3)
Právní/asistenční služba Ano
50 000 Kč
Ano
50 000 Kč

1) Pouze při dokoupení varianty pro Rodinu
2) Pojištění zavazadel, letu, dle účtenek za náhradní služby
3) Nejvýše však 8 000 Kč
4) Kompenzace při zpoždění nebo zrušení letu z EU, s dopravcem se sídlem v EU