Spořicí účty v zahraničí 2024 » Aktuální úroky v Německu, Rakousku a Polsku

Lenka Chládková
Publikováno 12. prosince 2023
  • Úrokové sazby v Rakousku a Německu jsou výrazně nižší než v České republice
  • Spořící účty s úrokem až 8 % nabízí některé polské banky
  • Na českém trhu jsou dostupné spořící účty, které v zahraničí nemají konkurenci

Přehled rakouských a německých spořicích účtů 2024

V přehledu níže uvádíme německé a rakouské banky či záložny, které mají pobočku na území České republiky. Účet vám zřídí česky hovořící bankéři.

Banka Pobočky v ČR Úroková sazba
Ostsächsische Sparkasse Dresden Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Chomutov, Praha až 1,3 % p.a.
Volksbank Löbau-Zittau eG Liberec, Praha až 0,8 % p.a.
Oberbank Jihlava, Hradec Králové, Tábor, Praha, Jindřichův Hradec, Kladno, Brno, Liberec, Písek, České Budějovice, Olomouc, Ústí nad Labem, Český Krumlov, Plzeň, Zlín, Ostrava až 4 % p.a.1)

1) Výše úroků závisí u spořícího účtu LIMIT na délce spoření a výši vložené částky.

Ostsächsische Sparkasse Dresden nabízí Spoření bez rizika – flexibilní spořící účet. Peníze jsou kdykoli k dispozici, není stanovena žádná minimální investice. Od €00,00 Kč je zůstatek úročen 1 % p.a., od €25000595 094 Kč činí roční úroková sazba 1,1 %, od €500001 190 188 Kč jde o 1,20 % p.a., od €50000011 901 875 Kč se vklady úročí  1,3 % ročně.

Volksbank Löbau-Zittau eG svým klientům poskytuje možnost otevření flexibilního spořícího účtu FlexKonto. Úroková sazba 0,20 % platí pro částky od €250059 509 Kč do €4999.99119 019 Kč. Výše úroku závisí na výši spořené částky, nejvyšší sazbou 0,80 % p.a. jsou úročeny vklady nad €2500005 950 938 Kč.

U Oberbank je možné zřídit spořicí účet LIMIT. Konkrétní výše úrokové sazby závisí na zůstatku na účtu. Aktuálně je rovněž dostupný Oberbank Spořící účet, který na prvních 6 měsíců zúročí vklady úrokovou sazbou 4 % p.a. Po uplynutí 6 měsíců platí základní úroková sazba 0,01 % p.a.

Úrokové sazby v Německu a Rakousku jsou výrazně nižší než v ČR

Banky, které uvádíme v našem přehledu, jsou velmi snadno dostupné českým občanům. Zajímalo nás, jak je to s úrokovou sazbou u německých a rakouských bank, které nejsou cizincům běžně přístupné.

V Německu je možné získat roční úrokové sazby na spořících účtech kolem 4 %. Z velké části ale jde o časově omezené akce, jejichž cílem je přivést nové zákazníky. Například IKB Deutsche Industriebank nabízí novým zákazníkům 4% úrok p.a. na částky do €1000002 380 375 Kč po dobu 3 měsíců, poté bude vklad úročen variabilním úrokem. Stávající klienti mají po dobu 3 měsíců úrokovou sazbu ve výši 2 % p.a.

Deutsche Bank poskytuje flexibilní spořící účet s ročním úrokem 1,0 % na částky od 1 eura, přičemž vedení účtu je zdarma a peníze jsou kdykoli k dispozici. U spořících účtů, ze kterých nelze peníze libovolně vybírat, se roční úrokové sazby pohybují od 2 do 3 %. Konkrétní výše závisí na částce a délce úročení. Commerzbank vklady na spořícím účtu úročí sazbou 0,25 % p.a., výběry jsou ale limitovány.

Rakouská Bank Austria, jež je součástí stejné skupiny jako česká UniCredit Bank, nabízí u flexibilního spořícího účtu úrok 0,01 %. Při online spoření se stanovenými termíny vkladů ve výši €50011 902 Kč a více, je možné po 18 měsících dosáhnout na úrok 2,625 % p.a.

Pozor na devizové riziko

Vklady na spořicích účtech vedených v jakékoliv cizí měně s sebou nesou devizové riziko. To je nutné brát v potaz v případech, kdy po skončení spoření plánujete finanční prostředky převádět na českou či cizí měnu.

Rozhodující roli má v tomto případě kurz např. české koruny vůči euru. Jestliže česká koruna vůči euru oslabí (čili 1 euro nebude stát 25 Kč, ale 27 Kč), rázem máte na každém uloženém euru 2 Kč bonus. Na druhé straně pokud koruna bude vůči euru posilovat (třeba z 26 Kč za jedno euro na 24 Kč), přicházíte na každém uloženém euru o dvě koruny.

Dříve se spořicí účet v zahraničí mohl poměrně dost prodražit v případech, kdy se na účet zasílaly pravidelné úložky. Většina českých bank si za SEPA platby účtovala velmi vysoké poplatky. V současné době SEPA platby zdarma poskytuje již většina bank.

Nejvýhodnější spořící účet v ČR je ze Slovenska

V ČR nejvyšší úrokovou sazbu 6,15 % nabízí slovenská VÚB Banka prostřednictvím spořícího účtu Spoření bez limitů.

Úroková sazba 6,15 % p.a. platí na celý vklad, není tedy určen žádný limit na úročenou částku. Úroky jsou připisovány denně, peníze je možné kdykoli vybírat i vkládat. Vklad je v korunách, za transakce se neplatí žádné poplatky a nehrozí ani kurzové ztráty. Na spoření se vztahuje zákonné pojištění vkladů až do výše €1000002 380 375 Kč. Vedení spořícího účtu je zdarma a bez podmínek.

Vyhněte se dvojímu zdanění

V případě, že si založíte Spořící účet bez limitů (resp. jakýkoli jiný spořící účet v zahraničí), musíte počítat s drobnou komplikací – a tou jsou daně. Slovenská banka musí automaticky srazit z úrokového výnosu 19% daň z příjmů. Jenže český daňový poplatník musí svůj zahraniční příjem zahrnout do daňového přiznání. Aby se vyhnul dvojímu zdanění, musí bance předat vyplněný a potvrzený Certifikát o daňové rezidenci klienta neboli daňový domicil. Na základě tohoto potvrzení zahraniční banka daň nestrhne, klient si musí ale výnosy z úroků zdanit sám, výše daně je 15 % (pokud roční příjem za rok 2023 nepřesáhne 50 000 Kč, daňové přiznání se nepodává).

Nejlepší spořící účet v ČR 2024

Z českých peněžních ústavů poskytuje nejvyšší úrok MaxBanka, která je součástí skupiny Creditas.

Úroková sazba 6,01 % platí pro všechny – pro nové i stávající klienty, úročen je celý zůstatek, není stanoven žádný horní limit. Peníze vložené na spořící účet jsou kdykoli k dispozici. Zřízení, vedení i zrušení spořícího účtu je zdarma. Úrok je připisován na konci každého kalendářního měsíce. Ke korunovému účtu je možné zřídit i eurový účet, zůstatek je úročen 0,75 % ročně.

Podmínkou pro zřízení spořícího účtu je založení běžného Neo účtu. Vedení Neo účtu je zdarma, navíc celý zůstatek je úročen roční sazbou 4,61 %.

Úrokové sazby v Polsku dosahují až 8 % p.a.

V rámci celkového srovnání jsme se podívali i k našim polským sousedům. Vzhledem k tomu, že Poláci mají mnohem výhodnější mobilní tarify, levnější potraviny i další zboží, očekávali jsme také vyšší úrokové sazby u spořících účtů.

Nejvyšší úroky jsou nabízeny prostřednictvím nejrůznějších marketingových akcí, které mají přivést peněžním ústavům novou klientelu. Aktuálně nejvyšší úrok na spořícím účtu poskytuje Nest! BANK. Úrok 8,1 % p.a. na 6 měsíců získají zákazníci, kteří si zřídí Nest Spořící účet, podmínkou je udělení souhlasu se zasíláním marketingových akcí všemi dostupnými kanály po celou dobu trvání vkladu, zůstatek na účtu Nest min. 2000 zł10 456 Kč a provedení min. 3 transakcí. Hlavní podmínkou je ale trvalé bydliště v Polsku.

U VeloBank je možné do 8. září 2023 založit Flexibilní spořící účet s úrokovou sazbou 7,5 % ročně na částku do výše 300000 zł1 568 400 Kč na 3 měsíce a 6 % ročně od 300000 zł1 568 400 Kč do 400000 zł2 091 200 Kč. Nabídka je určena pro nové klienty, kteří bance udělí marketingový souhlas. Po uplynutí 3 měsíců je částka do 100000 zł522 800 Kč úročena základním úrokem 1,5 % p.a., částky od 100000 zł522 800 Kč do 400000 zł2 091 200 Kč jsou úročeny 3 %, částky od 400000 zł2 091 200 Kč do 1000000 zł5 228 000 Kč se úročí 6 %.

Polská mBank nabízí za určitých podmínek 8% úrok p.a. až do výše 50000 zł261 400 Kč na celé 3 měsíce zákazníkům, kteří si online otevřou spořící produkt Moje cíle. Jde o propagační akci, která bude ukončena 27. prosince 2023.

Založení bankovního účtu v EU

Každý, kdo oprávněně pobývá v některé ze zemí EU, má automaticky právo otevřít si běžný platební účet v jakékoli zemi EU. Banka nesmí žádost zamítnout z důvodu, že žadatel bydlí v jiné zemi, než ve které má banka sídlo.

Toto právo se bohužel nevztahuje na jiné typy účtů, jako jsou například spořící účty. Závisí tak na každé bance, zda umožní nerezidentům založit spořící účet. Některé banky navíc neumožňují ani zřízení běžného účtu bez osobní návštěvy.

Před rozhodnutím založit si spořící účet v některé z evropských zemí je třeba zjistit, zda to příslušná banka vůbec umožňuje a jaké doklady vyžaduje. Rovněž je na místě zjistit všechny podmínky otevření účtu a veškeré poplatky, které se mohou, byť nepřímo, k účtu vázat.

Německé spořicí účty jsou nedostupné českým exekutorům

Spořicí účty vedené v Německu jsou prakticky nepřístupné českým exekutorům, neboť tamější banky a spořitelny spolupracují výhradně s německou policií. Tím se lze vyhnout šikanóznímu jednání například v případě neoprávněných exekucí.

Upozornění: Zatajováním finančních prostředků v zahraničí v průběhu exekučního řízení se můžete dopustit trestného činu Poškození věřitele dle § 222 trestního zákoníku.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.