Cestovní pojištění k platební kartě UniCreditBank

UniCreditBank nabízí cestovní pojištění Travel Basic a Travel Plus, lze jej sjednat ke kterékoliv platební kartě.

Produkt Travel Basic Travel Plus
Typ karty Všechny karty vydávané UCB Všechny karty vydávané UCB
Pojištění léčebných výloh1) 2 000 000 Kč – 5 000 000 Kč 3 500 000 Kč – 5 000 000 Kč
Pojištění manželky2) Ne Ano
Pojištění dětí2)3) Ne Ano
Kde karta platí svět Svět
Maximální doba výjezdu 90 dní 90 dní
Poplatek za vedení zdarma/25 Kč/35 Kč měsíčně4) zdarma/60 Kč/70 Kč měsíčně5)
Pojištění úrazu Ano
200 000–500 000 Kč/smrt i úraz 6)
Ano
200 000–500 000 Kč/smrt i úraz 6)
Pojištění léčebných výloh Ano
2 000 000 Kč – 5 000 000 Kč 6)
Ano
3 500 000 Kč – 5 000 000 Kč 6)
Pojištění převozu do vlasti Ano
2 000 000 Kč – 5 000 000 Kč 6)
Ano
3 500 000 Kč – 5 000 000 Kč 6)
Pojištění převozu zesnulého Ano
2 000 000 Kč – 5 000 000 Kč 6)
Ano
3 500 000 Kč – 5 000 000 Kč 6)
Pojištění odpovědnosti Ano
1 025 000–3 050 000 Kč 6)
Ano
2 025 000–3 050 000 Kč 6)
Pojištění zavazadel Ano
30 000–60 000 Kč 6)
Ano
50 000–60 000 Kč 6)
Pojištění zpoždění,
6 hod. a více
Ano
200 Kč/hod, max. 5 000 Kč
Ano
200 Kč/hod, max. 5 000 Kč
Právní/Asistenční služba Ano
100 000 Kč 7)
Ano
100 000 – 200 000 Kč 6)

1) Záleží na typu karty.
2) Musí cestovat spolu s držitelem karty.
3) Do 18 let.
4) Pojištění Basic je zdarma k debetním kartám MasterCard Debit Gold a Visa Platinum a ke kreditním kartám Miles & More. U debetních karet MasterCard, MasterCard Partners a MasterCard Partners PCC a u kreditní karty Visa Classic je za 25 Kč měsíčně. U kreditní karty Visa Gold se za něj platí 35 Kč měsíčně.
5) Zdarma pouze u karty Visa Platinum, u karet Visa Gold a MasterCard Debit Gold za 70 Kč/měsíčně, ostatní karty 60 Kč/měsíc.
6) Podle typu karty.
7) Jen k některým kartám.