Cestovní pojištění k platební kartě Raiffeisenbank

Raiffeisenbank nabízí cestovní pojištění standardně ke všem typům karet, platné je pro osoby do 70 let věku.

Produkt Cestovní pojištění Cestovní pojištění ke zlatým kartám
Typ karty Všechny kromě Gold Gold
Pojištění léčebných výloh 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Pojištění manželky1) Ano Ano
Pojištění dětí1)2) Ano Ano
Kde karta platí svět svět
Maximální doba výjezdu 60 dní 60 dní
Poplatek za vedení 89 Kč měsíčně V ceně účtu
Pojištění úrazu Ano
400 000 Kč/smrt i trvalé následky
Ano
200 000 Kč/smrt i trvalé následky
Pojištění převozu do vlasti Ano
2 000 000 Kč
Ano
2 000 000 Kč
Pojištění převozu zesnulého Ano
2 000 000 Kč
Ano
2 000 000 Kč
Pojištění odpovědnosti Ano
1 000 000 Kč
Ano
1 000 000 Kč
Pojištění zavazadel Ano
20 000 Kč
Ano
15 000 Kč
Pojištění zpoždění Ano 5 000 Kč3) Ne
Právní / asistenční služba Ano
40 000 Kč/2 000 000 Kč
Ano
40 000 Kč/2 000 000 Kč

1) Musí cestovat spolu s držitelem karty.
2) Do věku 18 let
3) V případě zpoždění letu 6 hodin a více