Cestovní pojištění k platební kartě Raiffeisenbank

Raiffeisenbank nabízí cestovní pojištění standardně ke všem typům karet. Zahrnuje i nadstandardní asistenční a právní služby včetně finanční pomoci. Pojištění je platné pro osoby do 70 let. V rámci pojištění jsou také automaticky pojištěny rekreační a zimní sporty.

Produkt Cestovní pojištění Cestovní pojištění ke zlatým kartám
Typ karty Všechny kromě Gold Gold
Pojištění léčebných výloh 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Pojištění manželky1) Ano Ano
Pojištění dětí1)2) Ano Ano
Kde karta platí svět svět
Maximální doba výjezdu 60 dní 60 dní
Poplatek za vedení 89 Kč měsíčně V ceně účtu
Pojištění úrazu Ano
1 000 000 Kč/smrt i trvalé následky
Ano
400 000 Kč/smrt i trvalé následky
Pojištění převozu do vlasti Ano
1 000 000 Kč
Ano
2 000 000 Kč
Pojištění převozu zesnulého Ano
1 000 000 Kč
Ano
2 000 000 Kč
Pojištění odpovědnosti Ano
1 000 000 Kč
Ano
1 000 000 Kč
Pojištění zavazadel Ano
15 000 Kč
Ano
15 000 Kč
Pojištění zpoždění Ne Ano 5 000 Kč3)
Právní / asistenční služba Ano
20 000 Kč/1 000 000 Kč
Ano
40 000 Kč/2 000 000 Kč

1) Musí cestovat spolu s držitelem karty.
2) Do věku 18 let
3) V případě zpoždění letu 6 hodin a více