Cestovní pojištění k platební kartě Moneta

Moneta Money Bank je nové jméno GE Money Bank. U banky jsou automaticky pojištěni držitelé stříbrné karty MasterCard a MasterCard Gold. Držitelé těchto karet získají automaticky cestovní pojištění Komfort, které je v ceně karty. Zajímavostí je pojištění rizikových sportů v ceně, nově také pojištění notebooku.

Produkt Komfort, rodinný program
Typ karty MasterCard Gold, MasterCard stříbrná, MasterCard Business Premium
Pojištění léčebných výloh 10 000 000 Kč, pro každou položku 1 700 000 Kč
Pojištění manželky1) Ano
Pojištění dětí1)2) Ano
Kde karta platí svět
Maximální doba výjezdu 90 dní
Poplatek za vedení v ceně karty
Pojištění úrazu Ano
500 000 Kč/smrt
750 000 Kč/trvalé následky
Pojištění převozu do vlasti Ano
1 700 000 Kč
Pojištění převozu zesnulého Ano
1 700 000 Kč
Pojištění odpovědnosti Ano
1 000 000 Kč
Pojištění zavazadel Ano
30 000 Kč
Pojištění zpoždění3) Ano
5 000 Kč
Právní / asistenční služba Ano
1 700 000 Kč

1) Musí cestovat spolu s držitelem karty.
2) Částky se v případě cesty více cestujících nesčítají, maximální počet pojištěných cestujících osob s držitelem karty jsou 3 osoby.
3) Počítá se po šesté hodině zpoždění