Cestovní pojištění k platební kartě Moneta

Moneta Money Bank je nové jméno GE Money Bank. U banky jsou automaticky pojištěni držitelé stříbrné karty MasterCard a MasterCard Gold. Držitelé těchto karet získají automaticky cestovní pojištění Komfort, které je v ceně karty.

Cestovní pojištění Komfort je kromě standartní pojistné ochrany rekreačních sportů rozšířeno i o adrenalinové sporty. Pojištění je možná sjednat na jakékoli pobočce Moneta Money Bank, nebo telefonicky na zákaznické lince.

Produkt Komfort, rodinný program
Typ karty MasterCard Gold, MasterCard stříbrná, MasterCard Business Premium
Pojištění léčebných výloh 10 000 000 Kč, pro každou položku 1 700 000 Kč
Pojištění manželky1) Ano
Pojištění dětí1)2) Ano
Kde karta platí svět
Maximální doba výjezdu 90 dní
Poplatek za vedení v ceně karty
Pojištění úrazu Ano
500 000 Kč/smrt
750 000 Kč/trvalé následky
Pojištění převozu do vlasti Ano
1 700 000 Kč
Pojištění převozu zesnulého Ano
1 700 000 Kč
Pojištění odpovědnosti Ano
1 000 000 Kč (zdraví i majetek)
Pojištění zavazadel Ano
30 000 Kč
Pojištění zpoždění3) Ano
5 000 Kč
Právní / asistenční služba Ano
1 700 000 Kč

1) Musí cestovat spolu s držitelem karty.
2) Částky se v případě cesty více cestujících nesčítají, maximální počet pojištěných cestujících osob s držitelem karty jsou 3 osoby.
3) Počítá se po šesté hodině zpoždění