Cestovní pojištění k platební kartě Komerční banky

Banka nabízí cestovní pojištění ke základním čtyřem kartám – embosovaným, zlatým, platinovým a Infinite. Sjednat si ale můžete také korporátní a Easy platební kartu KB.

Typ karty Embosovaná Zlatá Platinová Infinite
Pojištění manželky1) Ne Ano Ano Ano
Pojištění dětí1)2) Ano Ano Ano Ano
Kde pojištění platí svět svět svět svět
Maximální doba výjezdu 60 dní 60 dní 90 dní 90 dní
Poplatek za vedení V ceně účtu V ceně účtu V ceně účtu V ceně účtu
Pojištění úrazu Ne Ano
200 000 Kč/smrt i trvalé následky
Ano
2 000 000 Kč/smrt i trvalé následky
Ano
2 000 000 Kč/smrt i trvalé následky
Pojištění léčebných výloh Ano
1 000 000 Kč
Ano
2 500 000 Kč
Ano
5 000 000 Kč
Ano
Bez limitu
Pojištění převozu do vlasti Ano
1 000 000 Kč
Ano
2 000 000 Kč
Ano
Bez limitu
Ano
Bez limitu
Pojištění převozu zesnulého Ano
100 000 Kč
Ano
300 000 Kč
Ano
Bez limitu
Ano
Bez limitu
Pojištění odpovědnosti Ano
1 000 000 Kč/zdraví
500 000 Kč/majetek
Ano
1 400 000 Kč
Ano
3 000 000 Kč
Ano
10 000 000 Kč
Pojištění zavazadel Ne Ano
30 000 Kč3)
Ano
50 000 Kč
Ano
100 000 Kč
Pojištění zpoždění Ne Ano
8 000 Kč3)
Ano
15 000 Kč
Ano
30 000 Kč
Právní / asistenční služba Ne / Ano Ano
200 000 Kč držitel, 100 000 Kč zbytek rodiny
Ano
200 000 Kč
  Ano
400 000 Kč

1) Musí cestovat spolu s držitelem karty.
2) Do 21 let
3) Neplatí pro dítě