Cestovní pojištění k platební kartě Expobank

Expobank (dříve LBBW Bank) nabízí tři typy cestovního pojištění – jedno ke kartě Mastercard Standard, druhé ke kartě Mastercard Business Standard a třetí ke kartám Mastercard Gold a Business Executive.

Pojištění lze sjednat prostřednictvím internetového bankovnictví Expobanking. Nevztahuje se na provozování rizikových sportů a sportů při organizovaných sportovních soutěžích. Vztahuje se však na rekreační provozování běžných sportů včetně zimních sportů – vše ale pouze pro osoby mladší 80 let.

Produkt Standard Business Standard Gold
Typ karty Mastercard Standard Mastercard Business MasterCard Gold, MasterCard Business Executive
Pojištění manželky lze přiobjednat lze přiobjednat lze přiobjednat
Pojištění dětí lze přiobjednat lze přiobjednat lze přiobjednat
Kde karta platí Svět Svět Svět
Maximální doba výjezdu 45 dní 45 dní 45 dní
Poplatek za vedení 30 Kč/měsíčně, pro rodinu 60 Kč pro držitele karty v ceně za držitele karty v ceně, za rodinu 70 Kč měsíčně
Pojištění úrazu Ano
375 000 Kč za smrt a trvalé následky, maximálně 1 500 000 Kč za rodinu
Ano
375 000 Kč za smrt a trvalé následky, maximálně 1 500 000 Kč za rodinu
Ano
1 500 000 Kč v případě úmrtí, 3 000 000 Kč za trvalé následky, maximálně však 6 000 000 Kč za rodinu
Pojištění léčebných výloh Ano
2 000 000 Kč
Ano
2 000 000 Kč
Ano
6 000 000 Kč
Pojištění převozu do vlasti Ano
2 000 000 Kč
Ano
2 000 000 Kč
Ano
6 000 000 Kč
Pojištění převozu zesnulého Ano
2 000 000 Kč
Ano
2 000 000 Kč
Ano
6 000 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škody Ano
750 000 Kč
Ano
750 000 Kč
Ano
3 000 000 Kč
Pojištění zavazadel Ano
15 000 Kč, maximálně 10 000 Kč za zavazadlo
Ano
15 000 Kč, maximálně 10 000 Kč za zavazadlo
Ano
60 000 Kč, maximálně 30 000 Kč za zavazadlo
Pojištění zpoždění Ne Ano
5 000 Kč1)
Ano
15 000 Kč1)
Právní/Asistenční služba u dopravní nehody Ano
75 000 Kč
Ano
75 000 Kč
Ano
300 000 Kč

1) Počítá se po šesté hodině zpoždění

Více informací o cestovním pojištění od Expo bank.