Cestovní pojištění k platební kartě ČSOB

Banka nabízí cestovní pojištění ke všem svým kartám – u platebních karet Gold a Business je jejich standardní součástí, v ostatních případech je pojištění za příplatek.

Produkt Pojištění Classic Pojištění Classic Family Pojištění Extra 4), 5) Pojištění Extra Family
Typ karty Všechny od ČSOB Všechny od ČSOB Všechny od ČSOB Všechny od ČSOB
Pojištění léčebných výloh 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 100 000 000 Kč 100 000 000 Kč
Pojištění manželky1) Ne Ano Ne Ano
Pojištění dětí1)2)3) Ne Ano Ne Ano
Kde karta platí svět svět svět svět
Maximální doba výjezdu 120 dní 120 dní 120 dní 120 dní
Pojištění úrazu 100 000 Kč
smrt/trvalé následky
100 000 Kč
smrt/trvalé následky
300 000 Kč
smrt/trvalé následky
300 000 Kč
smrt/trvalé následky
Pojištění odpovědnosti za způsobená zranění 750 000 Kč 750 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč
Pojištění zavazadel Ano
20 000 Kč
Ano
20 000 Kč
Ano
40 000 Kč
Ano
40 000 Kč
Storno letenky a zájezdu6) Ne Ne Ano
35 000 Kč
Ano
35 000 Kč
Přerušení cesty/předčasný návrat Ne Ne Ano
10 000 Kč/ osoba
Ano
10 000 Kč/ osoba
Zmeškání odjezdu/odletu Ne Ne Ano
10 000 Kč/ osoba
Ano
10 000 Kč/ osoba
Zpoždění zavazadel/letu Ne Ne Ano 5 000 Kč/ osoba Ano 5 000 Kč/ osoba
Poplatek za vedení 560 Kč/rok 1 345 Kč/rok 1 410 Kč/rok 2 750 Kč/rok

1) Musí cestovat společně s držitelem karty.
2) Do 18 let.
3) Maximálně tři děti.
4) Ke kartám MasterCard Bussiness a VISA Bussiness je automaticky aktivováno.
5) Ke kartám MasterCard Gold a VISA Gold je automaticky aktivováno.
6) Spoluúčast 20 %.