Modrá úsporám 2018

Stát se snaží různými dotacemi motivovat lidi, aby se chovali hospodárně a ohleduplně k životnímu prostředí. Proto existují kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám. Už delší dobu se připravuje další dotační výzva Ministerstva životního prostředí, která bude zaměřena na úsporné hospodaření s dešťovou vodu. Oficiální název dotace ještě není znám, neoficiálně je známá jako Modrá úsporám.

1Co bude dotační program Modrá úsporám 2020

Modrá úsporám 2020Výzva Modré úsporám ještě není vyhlášena a ani nejsou známy přesné podmínky dotace. Smyslem programu by mělo být motivovat lidi, aby se naučili šetrněji zacházet se srážkovou vodou. Té je v posledních letech stále méně.

Dotace tedy bude určena na zachytávání, uchovávání a zužitkování dešťové vody. Výše dotace by měla činit až 50 % z nákladů spojených s pořízením takového zařízení (retenční nádrže, jezírka atd.).

Žadateli o dotaci zřejmě budou moci být majitelé rodinných domků a zahrad.

2Kdy bude vyhlášen program Modrá úsporám

Modrá úsporám by podle nejnovějších informací měla být spuštěna na jaře roku 2017. K dispozici by mělo být celkem 300 milionů korun ročně.

Již nyní je k dispozici společná výzva Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. Zaměřena je na protipovodňové projekty a efektivnější hospodaření se srážkovou vodou. Tato výzva je však určena krajům, městům a obcím.

3Na co bude možné použít dotaci z Modré úsporám

Dle předběžných informací by dotace měly přispívat mimo jiné na pořízení velkých nádrží na dešťovou vodu.

V závislosti na kapacitě nádrže může její cena dosáhnout až 20 000 Kč. Například 16kubíková nádrž je schopná pokrýt spotřebu vody určené na splachování toalety pro 2 osoby na období celého roku. Úspora by tak činila přibližně 1 000 Kč.

Dotace by naopak neměly být určené na různé vany či sudy na zachytávání dešťové vody, které známe z našich zahrádek.

Dotační program s pracovním názvem Modrá úsporám ještě není spuštěn a nejsou ani známy jeho přesná specifika. Jakmile k tomu dojde, Skrblík vás bude včas informovat. Doporučujeme se tedy přihlásit k odběru našeho zpravodaje.