Dotace Dešťovka 2021: 2. kolo, podmínky, oblasti podpory

Dotační program Dešťovka Ministerstva životního prostředí a SFŽP ČR se zaměřuje na boj se suchem. Cílem je podpořit efektivní využívání a hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v domácnostech. Dotaci můžete získat na pořízení nádrží na záchyt dešťové vody a její další využití i na systémy určené k recyklaci odpadní vody třeba na splachování toalety. Příjem žádostí v druhém kole začal v září 2017, na dotace bylo celkem vyčleněno 340 miliónů korun.

Dotační program Dešťovka 2021

Dotační program Dešťovka 2021V prvním kole v dubnu 2017 byly všechny prostředky (téměř 100 milionů korun) z programu Dešťovka rozebrány během necelých 28 hodin od vyhlášení výzvy. S podáním žádosti tak radíme neotálet.
A to i přesto, že ve druhém kole je v programu k dispozici o 240 milionů korun více.

V prvním kole se celkem sešlo 2 279 žádostí o dotace v celkové výši 110 milionů korun, na dalších 3 260 žádostí v hodnotě 74,4 milionu korun se nedostalo. Další výzva z programu Dešťovka byla vyhlášena v srpnu 2017, v současné době probíhá příjem žádostí, k ukončení dojde vyčerpáním alokace.

1Program Dešťovka 2021 – základní informace

Dotační program Dešťovka 2021Pro koho je program Dešťovka určen
Dešťovka je určena pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Využít ji lze pro úsporu srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Nově se Dešťovka dotýká i staveb určených k rekreačním účelům, které slouží k trvalému bydlení.

Kdy mohu podat žádost
Žádosti v programu Dešťovka jsou stále přijímány.

Jaká je lhůta na dokončení projektu
Lhůta na dokončení projektu je 1 rok, u novostaveb dokonce až 2 roky od akceptace žádosti (kontrola a písemné stvrzení žádosti), poté je potřeba systém alespoň 5 let provozovat.

Jaká je výše dotace z programu Dešťovka
Výše dotace je různá dle oblasti podpory, ale hlavní zásada je u všech oblastí stejná: Ke všem dotacím se přičítá 3 500 Kč za 1 m3 nádrže, maximální dotace je 50 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3.

Jak velkou potřebuji akumulační nádrž potřebuji
Na stránce DotaceDešťovka.cz je kalkulačka pro výpočet na základě plochy a typu střechy nebo účinnosti filtrace.

2Oblasti podpory programu Dešťovka 2021

 1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
  Dotace slouží pro záchyt srážkové vody a její další využití pro zalívání zahrady. Určena je pro stávající domy ze všech obcí z celé republiky, do 1. října 2018 platila jen v lokalitách zasaženými akutním nedostatkem vody. Maximální výše podpory je 20 000 Kč.
 2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
  Podpora se vztahuje na stávající domy i novostavby z celé ČR, maximální výše příspěvku je 30 000 Kč.
 3. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
  Dotaci lze využít na stávající domy i na novostavby z celé ČR. Nejvyšší možná výše dotace je 60 000 Kč (kombinace s využitím srážkové vody), resp. 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody). Navíc lze získat 10 000 Kč na projektovou přípravu.

3Kde a jak podat žádost o Dešťovku

Žádosti jsou přijímány elektronicky prostřednictvím stránek DotaceDestovka.cz. Pokud nemáte možnost žádost podat elektronicky, navštivte kterékoliv krajské pracoviště fondu.

Stejně jako u Nové zelené úsporám platí pravidlo tří týdnů. Po podání žádosti se do tří týdnů dozvíte, zda je žádost v pořádku. Na kontrolu doložení realizace projektu a na následné proplacení finanční dotace ze strany fondu činí lhůta rovněž tři týdny.

Potřebné dokumenty pro Dešťovku:

 1. Žádost vyplněná na internetu
 2. Odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem
 3. Případný písemný souhlas spoluvlastníků domu
 4. Pokud žádáte na systém akumulace srážkové vody pouze pro zálivku, je potřeba doložení dokladu o akutním nedostatku vody (stanovisko obce či vyhláška apod.)
 5. Následné doložení realizace se předkládají zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo

Dokumenty naleznete také na stránkách fondu SFŽP.

4Více informací o programu Dešťovka