Dotace Dešťovka 2022: 2. kolo, podmínky, oblasti podpory

Redakce
Publikováno 25. března 2021
 • Dotační program Dešťovka Ministerstva životního prostředí a SFŽP ČR se zaměřuje na boj se suchem
 • Cílem je podpořit efektivní využívání a hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v domácnostech
 • Dotaci můžete získat na pořízení nádrží na záchyt dešťové vody a její další využití i na systémy určené k recyklaci odpadní vody třeba na splachování toalety

Dotační program Dešťovka 2022

Dotace Dešťovka 2022: 2. kolo, podmínky, oblasti podporyV prvním kole v dubnu 2017 byly všechny prostředky (téměř 100 milionů korun) z programu Dešťovka rozebrány během necelých 28 hodin od vyhlášení výzvy. S podáním žádosti tak radíme neotálet.
A to i přesto, že ve druhém kole je v programu k dispozici o 240 milionů korun více.

V prvním kole se celkem sešlo 2 279 žádostí o dotace v celkové výši 110 milionů korun, na dalších 3 260 žádostí v hodnotě 74,4 milionu korun se nedostalo. Další výzva z programu Dešťovka byla vyhlášena v srpnu 2017, v současné době je možné získat novou žádost v nové etapě programu Nová zelená úsporám.

 1. Program Dešťovka 2022 – základní informace

  Dotační program Dešťovka 2022Pro koho je program Dešťovka určen
  Dešťovka je určena pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Využít ji lze pro úsporu srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Nově se Dešťovka dotýká i staveb určených k rekreačním účelům, které slouží k trvalému bydlení.

  Kdy mohu podat žádost

  Žádosti v programu Dešťovka jsou stále přijímány.

  Jaká je lhůta na dokončení projektu

  Lhůta na dokončení projektu je 1 rok, u novostaveb dokonce až 2 roky od akceptace žádosti (kontrola a písemné stvrzení žádosti), poté je potřeba systém alespoň 5 let provozovat.

  Jaká je výše dotace z programu Dešťovka

  Výše dotace je různá dle oblasti podpory, ale hlavní zásada je u všech oblastí stejná: Ke všem dotacím se přičítá 3 500 Kč za 1 nádrže, maximální dotace je 50 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3.

  Jak velkou potřebuji akumulační nádrž potřebuji

  Na stránce DotaceDešťovka.cz je kalkulačka pro výpočet na základě plochy a typu střechy nebo účinnosti filtrace.

 2. Oblasti podpory programu Dešťovka 2022

  Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

  Dotace slouží pro záchyt srážkové vody a její další využití pro zalívání zahrady. Určena je pro stávající domy ze všech obcí z celé republiky, do 1. října 2018 platila jen v lokalitách zasaženými akutním nedostatkem vody. Maximální výše podpory je 55 000 Kč.

  Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

  Podpora se vztahuje na stávající domy i novostavby z celé ČR, maximální výše příspěvku je 65 000 Kč.

  Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

  Dotaci lze využít na stávající domy i na novostavby z celé ČR. Nejvyšší možná výše dotace je 60 000 Kč (kombinace s využitím srážkové vody).

  Využití odpadní (šedé) voda v kombinaci s dešťovou vodou (2 nádrže)

  Dotaci lze využít na stávající domy i na novostavby z celé ČR. Nejvyšší možná výše dotace je 105 000 Kč.

 3. Kde a jak podat žádost o Dešťovku

  Žádosti jsou nyní přijímány prostřednictvím programu Nová zelená úsporám. Dříve tomu bylo prostřednictvím stránek DotaceDestovka.cz.

  Po podání žádosti se do tří týdnů dozvíte, zda je žádost v pořádku. Na kontrolu doložení realizace projektu a na následné proplacení finanční dotace ze strany fondu činí lhůta rovněž tři týdny.

  Potřebné dokumenty pro Dešťovku

  1. Žádost vyplněná na internetu
  2. Odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem
  3. Případný písemný souhlas spoluvlastníků domu
  4. Pokud žádáte na systém akumulace srážkové vody pouze pro zálivku, je potřeba doložení dokladu o akutním nedostatku vody (stanovisko obce či vyhláška apod.)
  5. Následné doložení realizace se předkládají zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo

  Dokumenty naleznete také na stránkách fondu SFŽP.

 4. Více informací o programu Dešťovka


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.