Dotace Dešťovka 2024 → 2. kolo, podmínky, oblasti podpory

Redakce
Publikováno 5. prosince 2023
 • Dotační program Dešťovka Ministerstva životního prostředí a SFŽP ČR se zaměřuje na boj se suchem
 • Cílem je podpořit efektivní využívání a hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v domácnostech
 • Dotaci můžete získat na pořízení nádrží na záchyt dešťové vody a její další využití i na systémy určené k recyklaci odpadní vody třeba na splachování toalety

Dotační program Dešťovka 2024

Dotace Dešťovka 2024 → 2. kolo, podmínky, oblasti podporyV prvním kole v dubnu 2017 byly všechny prostředky (téměř 100 milionů korun) z programu Dešťovka rozebrány během necelých 28 hodin od vyhlášení výzvy. S podáním žádosti tak radíme neotálet.
A to i přesto, že ve druhém kole je v programu k dispozici o 240 milionů korun více.

V prvním kole se celkem sešlo 2 279 žádostí o dotace v celkové výši 110 milionů korun, na dalších 3 260 žádostí v hodnotě 74,4 milionu korun se nedostalo. Další výzva z programu Dešťovka byla vyhlášena v srpnu 2017, v současné době je možné získat novou žádost v nové etapě programu Nová zelená úsporám.

 1. Program Dešťovka 2024 – základní informace

  Dotační program Dešťovka 2024Pro koho je program Dešťovka určen
  Dešťovka je určena pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Využít ji lze pro úsporu srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Nově se Dešťovka dotýká i staveb určených k rekreačním účelům, které slouží k trvalému bydlení.

  Kdy mohu podat žádost

  Žádosti v programu Dešťovka jsou stále přijímány.

  Jaká je lhůta na dokončení projektu

  Lhůta na dokončení projektu je 1 rok, u novostaveb dokonce až 2 roky od akceptace žádosti (kontrola a písemné stvrzení žádosti), poté je potřeba systém alespoň 5 let provozovat.

  Jaká je výše dotace z programu Dešťovka

  Výše dotace je různá dle oblasti podpory, ale hlavní zásada je u všech oblastí stejná: Ke všem dotacím se přičítá 3 500 Kč za 1 nádrže, maximální dotace je 50 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3.

  Jak velkou potřebuji akumulační nádrž potřebuji

  Na stránce DotaceDešťovka.cz je kalkulačka pro výpočet na základě plochy a typu střechy nebo účinnosti filtrace.

 2. Oblasti podpory programu Dešťovka 2024

  Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

  Dotace slouží pro záchyt srážkové vody a její další využití pro zalívání zahrady. Určena je pro stávající domy ze všech obcí z celé republiky, do 1. října 2018 platila jen v lokalitách zasaženými akutním nedostatkem vody. Maximální výše podpory je 55 000 Kč.

  Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

  Podpora se vztahuje na stávající domy i novostavby z celé ČR, maximální výše příspěvku je 65 000 Kč.

  Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

  Dotaci lze využít na stávající domy i na novostavby z celé ČR. Nejvyšší možná výše dotace je 60 000 Kč (kombinace s využitím srážkové vody).

  Využití odpadní (šedé) voda v kombinaci s dešťovou vodou (2 nádrže)

  Dotaci lze využít na stávající domy i na novostavby z celé ČR. Nejvyšší možná výše dotace je 105 000 Kč.

 3. Kde a jak podat žádost o Dešťovku

  Žádosti jsou nyní přijímány prostřednictvím programu Nová zelená úsporám. Dříve tomu bylo prostřednictvím stránek DotaceDestovka.cz.

  Po podání žádosti se do tří týdnů dozvíte, zda je žádost v pořádku. Na kontrolu doložení realizace projektu a na následné proplacení finanční dotace ze strany fondu činí lhůta rovněž tři týdny.

  Potřebné dokumenty pro Dešťovku

  • Žádost vyplněná na internetu
  • Odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem
  • Případný písemný souhlas spoluvlastníků domu
  • Pokud žádáte na systém akumulace srážkové vody pouze pro zálivku, je potřeba doložení dokladu o akutním nedostatku vody (stanovisko obce či vyhláška apod.)
  • Následné doložení realizace se předkládají zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo

  Dokumenty naleznete také na stránkách fondu SFŽP.

 4. Více informací o programu Dešťovka


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.