Cena elektřiny 2024: Srovnání ukázalo zdražení o několik tisíc ročně

Petr Novák
Publikováno 6. února 2024
  • V posledním čtvrtletí roku 2022 cena elektřiny vzrostla až na dvojnásobek
  • Od 1. ledna do 31. prosince 2023 byly ceny energií zastropovány vládním nařízením
  • Během loňského roku elektřina zlevnila pod vládní strop, přesto je letos dražší

Cena elektřiny: 2023 vs. 2024

V posledním čtvrtletí roku 2022 došlo ke skokovému zdražení elektrické energie. V reakci na dvojnásobné ceny elektrické energie vláda schválila zastropování cen energií, maximální cena silové elektřiny tak v roce 2023 činila pro všechny domácnosti a maloodběratele 6 050 Kč za MWh (5 000 Kč bez DPH). Přestože elektřina během minulého roku výrazně zlevnila, od 1. ledna 2024 spotřebitelé zaplatí za energie více, a to až o několik tisíc ročně.

Důvodem je zdražení regulované složky ceny a znovuzavedení plateb za obnovitelné zdroje. Podpora obnovitelných zdrojů vychází přibližně na 600 Kč za každou spotřebovanou megawatthodinu, při roční spotřebě 2,5 MWh jde o navýšení 1 500 Kč za rok. K tomu vzrostla platba za distribuci a další služby, celkem si odběratelé (při spotřebě 2,5 MWh/rok) připlatí asi 3 000 Kč. Navýšení plateb se týká i zákazníků, kteří si zafixovali ceny. Regulovaná část ceny elektřiny se mění bez ohledu na typ uzavřené smlouvy.

Veškeré změny cen jsme zpracovali do přehledné tabulky. Pro výpočet jsme použili z roční spotřebu 2,5 MWh, tarif ČEZ Elektřina bez závazku (do roku 2017 Comfort Standard, do roku 2022 Elektřina na dobu neurčitou), sazbu D02d, jistič 3×25A a distribuční společnost ČEZ Distribuce a. s. Pro srovnání uvádíme zastropovanou cenu elektřiny, která platila v roce 2023. Při srovnání nárůstu cen je ale třeba brát v potaz, že obecně byla cena silové elektřiny u většiny dodavatelů mnohem nižší, než byl stanovený vládní strop.

Pro výpočet ceny elektřiny ve vaší domácnosti doporučujeme využít bezplatnou srovnávací kalkulačku.

Položka Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2022 (po navýšení) Rok 2023 Rok 2024
Regulovaná složka
Distribuce elektřiny 4 431,28 Kč 4 122,25 Kč 4 083,90 Kč 4 083,90 Kč 4 027,50 Kč 5 039,15 Kč
Jistič 1 224 Kč 1 332 Kč 1 644 Kč 1 968 Kč 1 968 Kč 2 460,60 Kč
Systémové služby 192,80 Kč 233,25 Kč 283,83 Kč 342,50 Kč 283,83 Kč 532,05 Kč
Podpora výkupu elektřiny z OZE 1 237,50 Kč 1 237,50 Kč 1 237,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 237,50 Kč
Činnost operátora trhu 60,96 Kč 46,92 Kč 50,40 Kč 50,40 Kč Kč 41,16 Kč 49,68 Kč
Daň z elektřiny 70,75 Kč 70,75 Kč 70,75 Kč 70,75 Kč 70,75 Kč 70,75 Kč
Neregulovaná složka
Silová elektřina 4 463,33 Kč 4 247,50 Kč 7 800 Kč 24 827,50 Kč 12 500 Kč 9 900 Kč
Fixní měsíční sazba 1 052,98 Kč 1 068 Kč 1 188 Kč 1 404 Kč 1 404 Kč 1 536 Kč
DPH 2 674,05 Kč 2 595,22 Kč 3 435,26 Kč 6 796,52 Kč 4 262,00 Kč 4 373,40 Kč
Celkem za rok 15 407,65 Kč 14 953,39 Kč 19 793,63 Kč 39 623,93 Kč 24 557,23 Kč 25 199,93 Kč

Cenu elektřiny tvoří regulované složky, neregulované složky a daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.

Regulované složky ceny elektřiny

Výši regulované složky ceny elektřiny stanovuje státní Energetický regulační úřad každoročně do 30. listopadu.

Poplatek za distribuci elektřiny je odváděn místně příslušnému distributorovi. V Praze jím je PREdistribuce, v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji plus na Vysočině společnost E.ON Distribuce a ve zbytku republiky ČEZ Distribuce. Svého distributora elektřiny si nemůžete svévolně změnit, neboť v dané oblasti vedou dráty vedení vždy jen jedné společnosti.

Distribuce elektřiny

Z této složky se hradí údržba, oprava a rozvoj sítě elektrického vedení, cena je stanovena za 1 MWh.

Jistič

Poplatek za jistič je fixní, to znamená, že se jeho výše nemění v závislosti na odběru energie. Obecně platí, že čím více energeticky náročných spotřebičů v domácnosti máte, tím bude tento poplatek vyšší.

Systémové služby

Slouží státní společnosti ČEPS (Česká energetická přenosová soustava), aby předcházela výpadkům v případě prudkého nárůstu spotřeby energie. V praxi to znamená, že ČEPS zajišťuje nákup záložní (rezervní) elektřiny. Částka se stanovuje v závislosti na spotřebě energie.

Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Energie vyráběná z obnovitelných zdrojů je dražší, a protože se Česká republika Evropské unii zavázala k využívání těchto zdrojů, slouží tato složka k vyrovnání rozdílu. Částka je stanovená v závislosti na odběru energie.

Činnost operátora trhu

Operátor trhu s elektřinou (OTE) je státní společnost, zastává funkci takového organizátora. Společnost zajišťuje bilanci poptávek (odběratelé) a nabídek (obchodníci) na dodávku elektřiny nebo zúčtovává odchylky mezi plánovaným a dodaným objemem elektřiny. Částka se liší v závislosti na spotřebě energie.

Daň z elektřiny

Ekologická daň se vybírá od roku 2008, má pokrývat náklady nutné na obnovu životního prostředí poničeného důsledkem výroby elektrické energie.

Neregulované složky ceny elektřiny

Složce se říká neregulovaná, protože si její výši stanovují sami dodavatelé energie. Ušetřit za tuto složku můžete jednoduše, stačí si jednotlivé dodavatele porovnat. Doporučujeme tak učinit v nezávislém srovnávači. Jestliže vám různí obchodníci slibují “levnější elektřinu”, hovoří jen a pouze o této složce.

Neregulovanou složku elektřiny tvoří dvě položky.

Silová elektřina

Tvoří ji elektřina skutečně spotřebovaná odběratelem. Čím větší spotřebu budete v domácnosti mít, tím vyšší tato částka bude.

Fixní měsíční sazba

Částka, která je každý měsíc stejná bez ohledu na množství spotřebované energie. Tato položka kryje náklady obchodníka vyhotovení vyúčtování, odpočty energie nebo na provoz společnosti.

Ceny elektřiny 2024

Přesné ceny elektřiny pro rok 2024 najdete na stránkách jednotlivých obchodníků:

Kdy se stanovují ceny elektřiny

Ceny elektřiny na příští kalendářní rok musí Energetický regulační úřad i jednotliví dodavatelé stanovit nejpozději do 30. listopadu 2024.


J
Jarda 07.02.2024 – 09:43

Všude se píše že ceny elektřiny prudce klesají Říkají to i členové vlády ČŘ. Jen u tvého článku se budou zdržovat. Chce to mokrý hadr na horkou hlavu.

Odpovědět

Lenka Chládková
Lenka Chládková redaktor Skrblíka 07.02.2024 – 10:09

Vážený pane Jardo, ano, silová elektřina výrazně zlevnila. Ostatně to se dočtete i v článku. Od 1.1.2024 ale došlo k poměrně výraznému zdražení regulovaných složek elektřiny – zdražila cena za distibuci, zvedl se poplatek za rezervovaný příkon, zvýšily se poplatky za systémové služby a byla obnovena podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Takže i když silová elektřina zlevňuje, ve výsledku budeme platit více. Vše si můžete ověřit v ceníku u svého dodavatele, případně se můžete podívat na stránky ČEZ, kde jsou dostupné aktuální ceníky i ceníky z minulých let. Nejlépe si to však ověříte na vašem vlastním účtu za elektřinu.

Odpovědět

M
Marie 07.02.2024 – 10:10

Při výrobní ceně elektřiny 0,35 Kč je to prachsprostá zlodějna!!!

Odpovědět

R
Robert 12.02.2024 – 20:51

@Jarda: ... toto ti Jardo nikdo z 5ti demolice(tzv. členové vlády) neřekl, že? Bohužel, kdo si nepřečte celý článek, nebo nerozumí psanému textu, tak se může spoléhat pouze na polopravdy naší vlády.

Odpovědět

A
Alois 19.02.2024 – 17:55

@Marie: Však si postavte vlastní atomovou elektrárnu a prodávejte to za tuhle cenu. Žijeme ve svobodné zemi, vašemu podnikatelskému duchu se nekladou žádné překážky.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.